Характеристика основних понять проблеми

Сторінка 4

Громадянська гідність розглядається педагогом, як основна громадянська риса особистості. Громадянські думки, почуття, тривоги, громадянський зв’язок, громадянська відповідальність - це справжні почуття людської гідності. Яскравим її показом є творча праця, винахідливість, посилене прагнення людини до оволодіння все новими й новими знаннями.

Надзвичайно тонким інструментом виховання, на думку педагога є похвала за хороший вчинок, схвалення добра, заохочення до поведінки, що своєю суттю виражає людське благородство. "Схвалення, висловлене родиною, колективом, підносить дитину у власних очах, утверджує у ній гордість”, але Сухомлинський застерігає: коли дитині приноситиме радість тільки те, що її похвалили, то тут вже криється небезпека. Справжня майстерність виховання полягає в тому, щоб добро творилося без розрахунку на похвалу.

Не припустимим у виховання людської особистості, на тверде переконання педагога-гуманіста, є фізичне покарання, оскільки ремінець і штурхан убивають у дитячому серці тонкість і чутливість, утверджують примітивні інстинкти, розвивають згубні нахили, розбещують людину. Злочини і правопорушення підлітків теж значною мірою є наслідком "кулачного виховання”.

Важливим засобом виховання, за Сухомлинським, є книга. Я твердо переконаний, що однією з найголовніших причин духовної примітивності, емоційної убогості, моральної нестійкості окремих людей є обмеженість, низька культура думок, формування яких не відбулося в дитинстві. Василь Олександрович радить кожному вихователеві: "якщо ви хочете пробудити в юних серцях високі патріотичні почуття, прочитайте їм таку книжку, в якій між рядками читаються глибокі ідеї: найдорожче для людини - Вітчизна, ти насамперед громадянин, син своєї Батьківщини, її честь - це твоя особиста честь".

Педагог переконаний, що дієвість патріотичного виховання в тому, щоб у роки юності бажання дитини бачити свою Вітчизну могутньою, прекрасною, щасливою виражалося в праці, яка має яскраво-виражене громадянське спрямування. Чим більше зробив учень, чим більше особистих духовних і фізичних сил вклав він у те, щоб рідна земля стала багатшою, тим чутливішим ставало патріотичне бачення світу. Оскільки праця розглядається, як корінь моральності, то справжнім народженням громадянина вважається той час, коли молода людина, одухотворена творчою працею, переживає почуття гордості від думок, "що я - майстер своєї справи, у мене золоті руки, мене поважають за це”.

Ще одним важливим засобом виховання є вплив колективу на особистість. Цей засіб виховання педагог визначає, як найніжніший та найкрихкіший, оскільки "колектив тільки тоді стає справжньою облагороджуючою силою, коли найслабший духовно бачить в очах переважної більшості своїх товаришів захоплення моральним ідеалом" .

Педагог акцентує увагу на врахуванні комплексу факторів, які впливають на формування особистості при цьому враховувати потрібно все, що оточує дитину, це найяскравіше можна спостерігати у початковій школі. Так, з усього, що бачить дитина протягом двадцяти хвилин у шкільній їдальні, в її підсвідомості відбивається багато хорошого, але відбиваються й факти, які різко розходяться з повчаннями, що їх їй доводиться чути від вихователів. Ці факти небезпечні у виховному відношенні тому, що з першого погляду здаються дуже незначними. Чим більше в свідомості і підсвідомості відбивається інформації, яка суперечить повчанням педагога, тим слабшим, безсилішим стає розум, як головний вартовий людської поведінки, володар вчинків. Чим різкіший дисонанс між передбаченими, навмисними засобами виховання й засобами ненавмисними, які є середовищем для формування суспільних інстинктів людини, тим важче виховувати, тим важче формувати те, що в практиці зветься голосом совісті. Голос совісті - це внутрішня потреба діяти так, як корисно, потрібно, красиво людям.

Важливими механізмами формування громадянина є вироблення у нього моральних звичок, завдяки яким норми суспільної моралі, стають духовним надбанням особистості, а також так званий "голос совісті”, що йде з глибин свідомості і підсвідомості, сформований завдяки нагромадженню в пам’яті особистості численних факторів з досвіду морального утвердження благородних ідей, зразу ж підказує розумові: "Дивись! Дій! Наказуй!". "І розум миттю віддає наказ!".

Отже педагог-новатор виділяє два джерела патріотичного виховання, які тісно взаємопов’язані між собою. Перше - це завчасно передбачена виховна робота, яка включає багатогранні моральні, трудові, творчі, громадянсько-політичні взаємини в колективі, спеціально створювані для того, щоб виховувати; слово вихователя; передача молодому поколінню цінностей, створених старшими поколіннями. Це планується та реалізовується вихователем. Друге джерело - це складні відносини, що оточують дитину, вони є середовищем, яке дає наочні уроки, що розкривають зміст патріотичних та моральних понять.

Педагог переконаний, що справжнє громадянське виховання у процесі навчання починається там, де думка надихає, пробуджує і утверджує прагнення до морального ідеалу. Тому необхідно, щоб сторінки історії запалювали юні душі, пробуджували бажання до героїчного подвигу, вчили жити.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуально про педагогіку:

Сучасний стан проблеми організації ігрової діяльності
Згідно теми моє дипломної роботи виникла реальна картина яка стосується основ організації ігрової діяльності для першокласників в ГПД, яким чином використовується гра в умовах ГПД. У пошуках відповіді ми організували спостереження занять в ГПД із першокласниками, на яких застосовувались ігрові форм ...

Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання
Психолого-педагогічні проблеми комп'ютерного навчання не повинні розглядатися у відриві від соціально-історичного контексту, від актуальних завдань, які поставив перед наукою новий етап НТП. Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки й широке її застосування в різних сферах привели до появи нової обла ...

Формування дбайливого відношення школярів до природи
Етапи шкільного навчання, вікові можливості вчаться, реальні умови соціального і природного оточення все це обумовлює характер відносин школярів до природи, що формуються, їх діяльність по скороченню і зменшенню навколишнього середовища. Розглянемо вікові особливості відношення до природи дітей, пі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com