Причини виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх та їх профілактика

Статті і корисна інформація » Особливості девіантної поведінки у молодших школярів » Причини виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх та їх профілактика

Сторінка 1

Профілактика та корекція відхилень у поведінці – це майже завжди вирішення питання про їх причини. Причинно-наслідкові зв’язки при цьому можуть бути багатовимірними та неоднозначними. Так, за порушенням учнем дисципліни на уроці можуть cтояти: неуважність, підвищена психомоторна збудливість, відсутність інтересу до предмета, вороже ставлення до вчителя тощо.

Для того, щоб бодай у загальних рисах уявляти можливі варіанти відхилень та, їх причини, спробуємо об’єднати їх в окремі групи.

Близько 25 відсотків відхилень у поведінці неповнолітніх обумовлені так званими межевими (тобто такими, що лежать на межі між нормою та патологією) нервово-психічними розладами, до яких можна віднести невротичні та неврозоподібні реакції, аномалії характеру, зокрема – акцентуації. До їх діагностики, профілактики та корекції доцільно залучити психологів та дитячих психіатрів.

До числа безпосередньо пов’язаних зі школою ситуацій, що сприяють виникненню в учнів межевих нервово-психічних розладів, слід віднести: 1) неспроможність упоратися з навчальним навантаженням; 2) вороже ставлення педагога; 3) зміна шкільного колективу; 4) неприйняття дитячим колективом.

Такі ситуації породжують шкільну дезадаптацію, так званий «шкільний стрес», дидактогенії і в кінцевому підсумку школофобію. До перелічених чинників слід додати і розумове перевантаження. Так, частота неврозів від молодших до старших класів збільшується у хлопчиків у 2 рази, дівчаток – у 3,3 рази. Головне місце серед невротичних розладів посідають астенічні стани.

Інформаційне перевантаження мозку призводить до неврастенії, що проявляється у дратівливості, погіршенні самопочуття. Одним із напрямків профілактики такого явища може бути більша індивідуалізація навчання. Адже важко собі уявити ситуацію, щоб 40 учнів у класі знаходилися на одному і тому самому етапі психічного розвитку, іншими словами, щоб один і той самий обсяг матеріалу був адекватно орієнтований на найближчу зону їхнього розвитку.

Психологічні дослідження показують, що значного ефекту в плані індивідуального підходу до учнів можна досягти при зменшенні числа учнів бодай до 25 осіб.

Нерідко причиною невротичних розладів у дітей служить ярлик невстигаючого. Гостро ранить психіку школярів також відсутність поваги до них з боку педагогів. Намагаючись «відігратись», учні, у свою чергу, починають поводитися грубо, роблять усе наперекір вимогам такого педагога.

Окрему категорію дітей складають учні з порушеннями у пізнавальній сфері. Сюди, передусім, можна було б віднести розумово відсталих дітей. Але такі діти повинні навчатись у допоміжних школах. У звичайній школі такій дитині може бути важко через недогляд батьків та педагогів. У таких випадках педагог після консультації з дефектологом повинен направляти дитину на медико-педагогічну комісію для визначення специфіки її дефекту та подальшої долі. У звичайній школі мова може йти про невстигаючих дітей, а також про дітей із низьким рівнем інтелектуального розвитку. Робота з першою групою дітей повинна розпочинатись із визначення причин їхнього невстигання та розробки програми його подолання: При цьому можна використовувати досвід класів диференційованого навчання. Проведені нами дослідження показують, що значна частина дітей зі зниженим інтелектуальним розвитком характеризується низьким рівнем пізнавальних потреб, а також певним відставанням у формуванні емоційно-вольової сфери. Тобто вони погано вчаться тому, що не хочуть учитись, а не хочуть учитись тому, що їм нецікаво. Причиною подібного явища може бути асинхронія психофізичного розвитку, при якій прискорений фізичний розвиток поєднується з відставанням у формуванні сфери мотивів та потреб, незрілістю регулятивної сфери, порушенням працездатності, а також прискоренням статевого розвитку. Неблагополучне родинне оточення сприяє виникненню негативного ставлення до людей узагалі, схильності до агресії та жорстокості. Ці риси формуються як захисні реакції на відповідне ставлення до дитини.

Іноді асинхронію психофізичного розвитку підсилює синдром мінімальної мозкової дисфункції. При поєднанні цього синдрому з мікросоціальною запущеністю не отримує належного розвитку пізнавальна сфера.

Виникає невідповідність між високим рівнем розвитку споглядально-дійового, тобто практичного, інтелекту та недостатньо розвиненим абстрактно-понятійним мисленням, що породжує шкільну дезадаптацію через небажання вчитися. У таких випадках починати педагогічну корекцію з намагань ліквідувати низьку успішність учня нереально, бо витрачено надто багато часу для формування навичок самостійної навчальної праці і пропущено сензитивні періоди для розвитку відповідних мислительних дій та операцій. Тому коли такого учня примушують учитися – це породжує у нього протесті реакції, наражання на конфлікт зі школою і прискорює входження до девіантних угрупувань.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності
Це питання цікавило вчених давно. Спочатку вони вивчили його на рівні вищої школи, сформулювали закономірності і принципи цього процесу, розробили методику проведення ігор, і лише тоді, спираючись на одержані результати, перенесли в школу. Дискусії в періодичній пресі про завдання і прорахунки педа ...

Екскурсійні об’єкти Калинівського району
Історія Калинівського району З давніх-давен на території нинішнього Калинівського району існували населення. Поблизу багатьох сіл виявлено поселення черняхівської, трипільської, ранньо-слов'янської культур, збереглись рештки стародавніх земельних укріплень. Часом заснування Калинівки дослідники-кра ...

Історія творення
Академія педагогічних наук України почала з’являтися водночас зі становленням і розвитком незалежної України. Педагогічна теорія і практика завжди в Україні мали визначні здобутки, але тривалий час вони втрачали свої національні ознаки. І не можна не помічати того, що колоніальні умови їх існування ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com