Розвиток методики навчання історії на початку XX ст

Статті і корисна інформація » Становлення та розвиток методики викладання історії » Розвиток методики навчання історії на початку XX ст

Сторінка 1

Педагоги початку XX ст. прагнули до такої побудови уроку, яка стимулювала б самостійну пізнавальну діяльність учнів, формувала в них потребу в знаннях. Одні бачили цей шлях у вивченні наочності, інші - в роботі учнів над доповідями і рефератами, треті - у використанні історичних джерел. Деякі ж взагалі віддавали перевагу трудовому методу навчання.

При навчанні історії у школярів намагалися створити конкретні образи. Для цього використовували карти і картини, книги для читання з ілюстраціями. Органічною частиною процесу навчання стала екскурсійна робота. На уроки історії залучали краєзнавчий матеріал. Як вже зазначалося, увага приділялася виробленню в учнів уміння самостійно працювати.

Поширення набув метод питань і планів. Їх становив вчитель і давав учням для домашньої роботи. І вдома, і в класі максимальну увагу приділялася роботі з підручником. Школярів вчили правильно читати його текст, складати план прочитаного. З підручника учні виписували імена, дати, поняття, пояснювали їх, повторювали пройдене у взаємозв'язку із знов вивченим.

Не викликала сумніву важливість повторення раніше пройденого. «При нормальній постановці навчальної справи повторення повинно бути необхідним елементом кожного уроку історії» . На підтвердження своїх слів автори наводять слова одного з психологів того часу: «Повторювати слід за короткий проміжок часу після вивчення, тому що на великому проміжку повторення стає часто даремним і непотрібним. І це зрозуміло. Коли ми отримали якесь враження, і у нас, висловлюючись фізіологічно, залишився слід його, то не треба чекати, поки цей слід зітреться, а потрібно повторювати враження, щоб уже відповідний слід зробити глибше ».

Поряд зі старими, забутими методами навчання використовуються нові. Серед них - реальний, лабораторний, драматизації. Видні історики та методисти М.А. Рожков і М.М. Покровський відбирали для вивчення документи в залежності від їх доступності та інтересу до них учнів. При цьому ігнорувалися систематичне вивчення курсу історії, шкільний підручник. М.А. Рожков пропонував замінити підручник коротким конспектом.

Новаторів не влаштовував запропонований Я.С. Кулжинським метод документації, коли спеціально підібрані документи хрестоматії залучалися для ілюстрації тексту підручника. Таке навчання дозволяло учням перевірити наскільки найважливіші висновки підручника підтверджуються документами. У учнів формувалося вміння робити висновки на основі різноманіття фактів.

М.А. Рожков і С.В. Фарфоровський запропонували пізнавальну діяльність учня наблизити до лабораторії.

Назву лабораторного методу отримала система навчання, заснована на самостійній роботі учнів з історичними документами, ілюстративним матеріалом і науково-популярною літературою. Вчитель як би вводив учнів в лабораторію історичного дослідження, а учні робили для себе найпростіші відкриття, пізнаючи те, що вченим-історикам давно вже було відомо.

Іншу методику застосовував відомий методист О.Ф. Гартвіг. Він замінив звичайні уроки читанням рефератів учнів і бесідами з їх розбору. У цьому випадку роль вчителя зводилася до керівництва самостійною роботою учнів. А.Ф. Гартвіг вважав, що ґрунтовно треба знати тільки питання, що мають істотне значення в історії, і не прагнув до систематичного вивчення курсу. Головним для нього було привчити учнів до самостійної роботи. Він же був автором так званого методу драматизації - невеликих драматичних постановок учнів. Неабиякого розповсюдження набула система реферування.

Пошуки шляхів активізації навчання призвели до вдосконалення системи реферування, розробленої методистами Б.А. Влахопуловим і Н.П. Покотило . У складанні рефератів вони бачили основний спосіб прищеплення учням навичок самостійної роботи. Б.А. Влахопулов виділив кілька етапів у навчанні учнів реферуванню на основі знайомства з історіографією проблеми.

Перший етап починався з осмислення змісту рекомендованої статті, брошури або невеликої книжки. Для цього було потрібно прочитати статтю цілком, вникнути в суть прочитаного, розбити текст на частини і виділити головні думки у кожній з них. Потім учень складав конспект. Він читав невеликий уривок тексту, коротко викладав прочитане, намагаючись не відступати від авторського плану викладу. Вдалим вважався конспект, складений із фраз автора.

Наступний етап передбачав виклад змісту більш солідної книги. Учень читав її, роблячи на закладках нотатки про ті місця, які здалися йому найбільш значущими або характерними. Лише ретельно обдумавши зміст книги, учень складав план реферату. Тепер вже викладати текст треба було своїми словами, переписувати цілком фрази автора не дозволялося.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Процес виникнення творчого задуму: пошук художнього образу, композиції, вибір техніки
Грінченко Борис Дмитрович (1863 ‑1910) український письменник, педа-гог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Був одним із засновників Української радикальної партії. Обстоював поширення україн ...

Основи композиції у пейзажі. Лінійна та повітряна перспектива. Колористичні завдання та техніки виконання пейзажу
Композиція (латинське слово, що означає "створення", "побудова", "поєднання", "зв'язок"), немов збирає усі основні елементи зображуваного в єдине ціле. Знання композиційних основ надзвичайно важливі для учнів при вивченні пейзажу на уроках образотворчого мист ...

Шляхи підвищення рівня використання сучаних освітніх технологій в загальноосвітніх школах України
З результатів проведеного мною дослідження видно, що учням сподобався урок з використанням сучасних технологій навчання. Також вчитель англійської мови, Побощенко Олена Михайлівна, підкреслює високу ефективність таких методів роботі. Адже діти добре засвоїли матеріал уроку та могли його детально ві ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com