Проектування технологій формування контрольних дій

Сторінка 1

Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. На контроль навчальної діяльності в навчальному процесі відводиться до 20% часу, оскільки наявність технологій контролю сприяє визначенню успішності навчання кожного учня, причин незадовільного засвоєння навчального матеріалу, включенню раціональних прийомів і способів навчання для ліквідації недоліків управління навчальною діяльністю. Саме тому без відповідного блоку методів контролю та корекції сформованих умінь система управління навчанням є неповноцінною і незавершеною.

Вибір способу контролю залежить від того, на якому етапі формування діяльності перебуває учень. Особливо слід враховувати те, що на початку матеріалізованого етапу опанування діяльності потрібно контролювати правильність виконання кожної операції. Аналогічний контроль мусить здійснюватися і на мовленнєвому етапі, де відбувається перетворення діяльності на першу форму. Якщо контроль буде обмежений тільки правильністю кінцевих результатів, то засвоєння наміченої діяльності гарантувати не можна, тому що кінцевий результат однозначно не пов'язаний зі змістом діяльності, яка приводить до відповіді, бо правильну відповідь можна отримати й нераціональним шляхом. Іноді відповідь може бути вірною і у разі помилкових проміжних рішень. З іншого боку, навіть якщо відповідь є правильною, без знання виконаної діяльності складно встановити причину помилки на етапі діяльності учня. На кінцевих етапах діяльності контроль може бути епізодичним, оскільки діяльність уже засвоєна і її можна контролювати за кінцевим результатом.

Діяльність викладача з розроблення системи контролю включає ряд етапів.

Перший етап – аналіз мети навчання. На цьому етапі надзвичайно важливо проаналізувати цілі з кожного з рівнів засвоєння, щоб здійснювати контроль формування вмінь у відповідній послідовності.

Другий етап – вибір видів контролю. На цьому етапі принципово важливим є охоплення всіх етапів навчання. Слід так побудувати систему контролю, щоб викладач одержав чітку відповідь на питання: чи виконує учень намічену дію; чи правильно він її виконує; чи відповідає форма дії цьому етапу її засвоєння; чи формується дія з належною мірою узагальнення.

Третій тип – вибір способів контролю згідно з етапами процесу навчання.

Потрібно чітко виконувати вимоги щодо організації контролю:

- на перших етапах процесу навчання контроль мусить бути поопераційним;

- на початку матеріального і зовнішньо мовленнєвого етапів зовнішній контроль має бути систематичним;

- наприкінці цих етапів, а також на наступних етапах зовнішній контроль мусить бути епізодичним.

Четвертий етап – вибір засобів контролю.

П’ятий етап перевірка відповідності розробленої системи контролю.

Вибір способів контролю сформованих в учнів знань та умінь по темі «Технологічний процес виробництва сметани» приведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Вибір технологій формування КД

Найм.

пунктів плану

Цілі навчання

Рівень

Вибраний спосіб контролю знань, умінь

Метод

Форма

Засоби контролю

Назва

Вар.

пар.

Варіанти рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

Базові знання

Проконтролювати базові знання, необхідні для вивчення даної теми

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. Назвіть складові енергетичної цінності сметани.

2. За рахунок яких фізичних показників здійснюється технологічний процес виробництва сметани?

Відповіді:

1. Білки, жири, вуглеводи являються складовими енергетичної цінності сметани.

2. За рахунок температури і тиску.

2. Сутність

технологічного процесу виробництва сметани, сировина

для виробництва сметани

Розкривати сутність технологічного процесу виробництва сметани. Перелічувати сировину для виробництва сметани, стадії виробництва сметани.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1.У чому полягає сутність технологічного процесу виробництва сметани?

2. Перелічить сировину для виробництва сметани.

3. Перелічить стадії виробництва сметани, дотримуючись їх послідовності.

Відповіді:

1. Сутність технологічного процесу виробництва сметани полягає у тому, що він включає до себе послідовно протікаючі стадії з характерними для кожної з них фізичними показниками.

2. Незбиране молоко, свіжі вершки, сухі вершки, масло коров’яче солодко-вершкове несолоне.

3. Приймання та підготовка сировини, сепарування молока, нормалізація, пастеризація, гомогенізація, заквашування вершків, фасування та визрівання сметани.

3. Приймання

та підготовка сировини

Пояснювати сутність стадії приймання та підготовки сировини. Називати фізико-хімічні процеси, які відбуваються

на даній стадії.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1.У чому полягає сутність стадії приймання та підготовки сировини?

2. Назвіть один із основних фізико-хімічних процесів, який відбувається на даній стадії.

Відповіді:

1.Сировину для виробництва сметани приймають по кількості та якості. Одержану сировину перемішують і визначають в даній суміші вміст жиру.

2. Очищення прийнятої сировини від механічних домішок.

4. Сепарування молока

Характеризувати стадію

сепарування молока. Називати значення температури, фізико-хімічні процеси, властиві даній стадії.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. Охарактеризуйте стадію сепарування молока.

2. При яких значеннях температури відбувається дана стадія?

3. Який фізико-хімічний процес характерний для стадії сепарування молока?

Відповіді:

1. Незбиране молоко підігрівають та сепарують з метою відділення жиру.

2. При t=40–45 С.

3. Зміна колоїдного стану білків, у зв’язку з чим утворюються дрібні білкові пластівці, які перешкоджають руху та відділенню жирових кульок.

5. Нормалізація вершків

Пояснювати сутність стадії нормалізації вершків. Називати сировину для здійснення даної стадії.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1.У чому полягає сутність стадії нормалізації вершків?

2. Якою сировиною необхідно нормалізувати вершки?

Відповіді:

1. Вершки нормалізують по жиру для виготовлення стандартного за складом готового продукту.

2. Маслянкою, знежиреним молоком або за допомогою закваски.

6. Пастеризація вершків

Називати умови протікання стадії пастеризації вершків. Називати і показувати на плакаті обладнання, за допомогою якого здійснюється дана стадія. Аналізувати фізикохімічні процеси, які відбуваються на даній стадії.  

1,3

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. При яких значеннях фізичних показників протікає стадія пастеризація вершків?

2. Назвіть і покажіть на плакаті обладнання для пастеризації вершків.

3. Проаналізуйте фізикохімічні процеси, які відбуваються на стадії пастеризації вершків.

Відповіді:

1. Пастеризація вершків протікає при достатньо високих температурах, таких як: t=84 90 С з витримкою від 15 с до 10 хв та при t=90 – 95 С з витримкою від 14 – 20 с до 5 хв в залежності від виду сметани.

2. Правильно показаний трубчастий пастеризатор.

3.В першу чергу відбувається інтенсивне утворення реактивноспроможних сульфгідрильних груп, які зв’язують важкі метали та виконують роль антиоксидантів.

Також виникає ряд летких речовин, що забезпечують специфічні смак і запах пастеризації.

7. Гомогенізація вершків

Називати умови протікання стадії гомогенізації вершків. Визначати мету гомогенізації вершків.

1,2,

3

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. За яких умов протікає стадія гомогенізація вершків?

2. Що є метою гомогенізації?

3. Проаналізуйте фізико хімічні процеси, які

Відповіді:

1. Гомогенізація вершків протікає при t=60 – 70 С. Тиск гомогенізації повинен складати 7…15 МПа.

2. Збільшення у 4 – 5 разів площі поверхні розділу фаз жирплазма.

3. Відбувається значне зменшення середнього діаметра жирових

Аналізувати фізико-хімічні процеси, які відбуваються на стадії гомогенізації вершків.

відбуваються на стадії гомогенізації вершків?

кульок та диспергування білкових часточок, утворення агломератів жирових кульок та білкових часточок, які об’єднуються у більші грудочки та окремі конгломерати. Таким чином, новоутворені жирові кульки адсорбують до 25% казеїну.

8. Охолодження вершків

Називати значення температури, властиві для стадії охолодження вершків. Називати умови вибору температурних режимів. Характеризувати температурні режими для різних видів сметани.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. При яких значеннях температури відбувається охолодження вершків?

2. Від чого залежить вибір температурних режимів?

3. Охарактеризуйте температурні режими для різних видів сметани.

Відповіді:

1.При t=20 – 26 С.

2.Від виду сметани та використовуваної закваски.

3.Для дієтичної сметани вершки охолоджують до t=28 – 32 С у зв’язку з використанням закваски на мезофільних молочнокислих стрептококах, а для сметани ацидофільної – до t=40 – 44 С у зв’язку з використанням закваски на термофільних молочнокислих стрептококах.

9. Заквашування та сквашування вершків

Називати умови протікання стадії заквашування та сквашування вершків. Називати і показувати на плакаті обладнання, за допомогою якого здійснюється дана стадія. Характеризувати фізико-хімічні процеси, які відбуваються на даній стадії.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. За яких умов протікає стадія заквашування та сквашування вершків?

2. Назвіть і покажіть на плакаті обладнання для заквашування вершків.

3. Охарактеризуйте фізико-хімічні процеси, які відбуваються на стадії заквашування та сквашування вершків.

Відповіді:

1. Стадія заквашування та сквашування вершків протікає при t =18 – 20С. Тривалість сквашування вершків повинна бути не більше 10 годин.

2. Правильно показаний резервуар.

3. Проходить зброджування молочного цукру з утворенням молочної кислоти та ароматичних речовин, що обумовлює приємний специфічний смак та запах сметани.

10. Фасування, упакування, маркування сметани

Називати умови протікання стадії фасування, упакування, маркування сметани. Перелічувати тару для упакування сметани.

1

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. За яких умов протікає стадія фасування, упакування, маркування сметани.

2. Перелічить тару для упакування сметани.

Відповіді:

1. Тривалість фасування сметани з однієї ємкості повинна бути не більше 4 годин при t не нижче 16 С.

2. Широкогорлі скляні баночки та пляшечки, поліетиленові термозварювальні коробочки та стаканчики, картонні стаканчики, пакети з полімерної плівки.

11. Охолодження та визрівання сметани

Називати значення фізичних показників, властивих стадії охолодження та визрівання сметани в залежності від тари упакованої сметани. Аналізувати фізико-хімічні процеси, які відбуваються на даній стадії.

1,3

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. При яких значеннях фізичних показників відбувається визрівання сметани в залежності від тари?

2. Проаналізуйте фізико-хімічні процеси, які відбуваються на стадії охолодження та визрівання сметани.

Відповіді:

1. Тривалість визрівання продукту у крупній тарі становить 12 – 48 годин, а у дрібній – 6 – 8 годин при t =1 – 6 С.

2. Збільшується в’язкість сметани за рахунок додаткового структурування системи при подальшій кристалізації та затвердіванні гліцеридів молочного жиру, набуханні білків за низьких температур. Окрім того посилюється розвиток ароматоутворюючої мікрофлори, що в цілому формує специфічні для сметани запах, смак та аромат.

12. Показники якості сметани

Перелічувати і характеризувати показники якості сметани.

1,2

Усне опитування

Фронтальний

Запитання:

1. Перелічить показники якості сметани.

2. Охарактеризуйте консистенцію, смак, запах, колір сметани.

Відповіді:

1. Консистенція, смак, запах, колір сметани.

2. Консистенція сметани – однорідна, в міру густа. Смак і запах – чисті, кисломолочні, з виразним присмаком та ароматом. Колір – білий або з кремовим відтінком.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків
Звукові одиниці мови реально існують і функціонують не ізольовано, а в мовному потоці, в певному зв'язку одна з одною. Аналіз умов сполучуваності голосних і приголосних звуків, утворення груп приголосних, різних комбінацій їх і місця в слові, як і вивчення частотності фонем, має велику теоретичну й ...

Сутність та особливості вільного часу в контексті соціалізації особистості
Багатоаспектність підходів проблеми вільного часу зумовлює той рівень теоретичного узагальнення, на якому можлива координація досліджень з низки взаємодіючих між собою дисциплін –– соціології, філософії, культурології, педагогіки, психології. У філософському енциклопедичному словнику дозвілля і віл ...

Досвід як філософська,соціальна, культурно-освітня категорія
Передача накопиченого досвіду властива людському суспільству. Досвід є одним з головних чинників подальшого розвитку суспільства. З цих тверджень випливає, що людина від народження не має готових форм поведінки. А це свідчить про те, що вона розвивається шляхом засвоєння досвіду, накопиченого попер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com