Діагностика рівня сформованості морально-правових якостей школярів в учбово-виховному процесі

Статті і корисна інформація » Соціальні умови морально-правової соціалізації дітей молодшого шкільного віку » Діагностика рівня сформованості морально-правових якостей школярів в учбово-виховному процесі

Сторінка 1

Важко назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини з іншими людьми. Від характеру цих взаємин багато що залежить в нашому житті: настрій, моральне самопочуття, працездатність тощо. Стосунки з оточуючими дають можливість бачити сенс свого існування, усвідомлювати себе як частку людського суспільства. Людина, як суспільна істота, немислима поза взаєминами з іншими людьми. Саме завдяки спілкуванню і певним взаєминам, що складаються в процесі цього спілкування, людський індивід поступово стає особистістю, яка здатна усвідомлювати не лише інших, але й саму себе, свідомо й активно регулювати власну діяльність та поведінку, впливати на оточуючих, враховувати їх прагнення, інтереси.

Учбова діяльність значима на усіх вікових етапах, але особливо в молодшому шкільному віці, оскільки в цьому шкільному віці починає формуватися учбова діяльність, а від рівня сформованості залежить успіх усього навчання не лише в початковій ланці, але і в старших класах, оскільки учбова діяльність є ведучою, в процесі якої формуються основні новоутворення, психічний розвиток дитини йде інтенсивно. В процесі взаємодій особистих ресурсів і умов середовища, як спеціально організованих для впливу на розвиток, так і іншого призначення, в структурі психіки дитини проходять якісні зміни.

Мораль – це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з огляду на принципове протиставлення добра і зла.

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Поняття “мораль” є складним комплексним утворенням, яке наявне не лише тільки у пізнанні, але й у процесах соціального життя та культури у світогляді людини, що необхідно враховувати при формуванні моральної особистості.

На першому етапі дослідження, для виявлення стану рівня сформованості морального виховання в учбовій діяльності, ми використали діагностичні опитування учнів.

Базою нашого дослідження була середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Хмельницького.

Дослідження проводилося у 3-А (20 учнів) і 4-В (24 учня) класах. Дітям були запропоновані питання морального характеру. Мета полягала у виявленні рівня морального виховання.

В якості початкового матеріалу, на якому вивчався моральний досвід молодших школярів, були вибрані такі моральні норми, як “відповідальність” і “доброзичливість”, які дуже актуальні на сучасному етапі життя суспільства. Аналіз теоретичної літератури дозволив виділити основні змістовні характеристики цих норм.

При визначенні відповідальності вказувалося на добровільне прийняття зобов’язань, при появі об’єктивної необхідності, суворе дотримання взятих зобов’язань з урахуванням реальних умов, готовність відповідати за теперішні і майбутні результати своєї діяльності, співвідношення своїх умов і їх можливих наслідків з інтересами інших людей. Відповідальність означає спроможність правильно зрозуміти потреби інших людей як свої особисті. Людина тоді поводитися відповідально стосовно інших, коли поважає в них особистість. Бути відповідальними означає розумне вміння керувати особистою поведінкою, не даючи волі ірраціональним пристрастям.

Моральна норма “доброзичливість” характеризувалася більшою мірою взаємовідносинами між людьми. Доброзичливість визначається нашими знаннями, як прагнення бачити в іншому позитивні якості, віра в можливість зміни людини до кращого і в її здатності, готовності прийти на допомогу порадою і справами.

На вказані ознаки моральних норм ми орієнтувалися при визначенні особливостей морального досвіду випробовуваних.

Завдання дослідження визначили вибір методик. При цьому ми виходили з того, що моральний досвід представляє перед собою єдність інтелектуального і емоційного компонентів. Інтелектуальний компонент розглядається як знання школярем моральних принципів і норм, виражених в естетичних поняттях і абстрактно-логічних побудовах. Моральні знання і стосунки проявлялися в реальній поведінці школярів. Звідси використані нами методики мали спрямованість на вивчення знань, стосунків і способів поведінки.

При визначенні особливостей морального досвіду молодших школярів використовувалися наступні критерії: міра відповідності моральній нормі, знань, стосунків і способів поведінки учнів; узагальненість знань; їх глибина і широта; міра стійкості.

Для оцінки моральних знань випробовуваних виділялися такі прояви, як розуміння ними змісту моральних норм, знання способів поведінки, знання переживань, що виникають у людини у разі дотримання або недотримання моральної норми.

Про моральне відношення дізнавалися по оціночних судженнях школярів про вчинки іншої людини, про свої вчинки, а також по особливостях виконання моральної діяльності і їх мотивах.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуально про педагогіку:

Показники розвитку спритності в учнів 7 класу
Вправи для розвитку спритності. Ходьба по гімнастичній лаві із рухами рук в різних напрямках. Стрибки з місця на місце та з розбігу з поворотом на 180, 270 та 360. З упору в присіді перекид вперед в упор в присіді. Те ж, але з перекидом назад. Перекид через плече. Перекид: крок із випадом в бік, по ...

Авторські пропозиції та їх результативність
На констатувальному етапі експериментального дослідження ми з огляду на завдання краєзнавчо-патріотичного виховання розглянули програму основних орієнтирів виховання для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів України: тематичний зміст виховної діяльності молодших школярів, його ...

Методика вивчення писемного мовлення у молодших школярів
Процес опанування письма забезпечується сформованістю графо-моторної навички, моделювання звукової структури слова та символізації. За ступенем значущості ці навички в патогенезі труднощів на письмі не є рівноцінними. Найчастіше причиною порушень письма, за результатами спеціальних досліджень (А.Ко ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com