Трансформація соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури людства інформаційної доби

Статті і корисна інформація » Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті » Трансформація соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури людства інформаційної доби

Сторінка 18

Шкільне соціальне виховання має бути не самостійним, а частиною єдиного соціального виховання країни, зокрема є наступником дошкільного, повинно продовжувати розпочате родиною та дошкільним закладом, сприяючи соціальній динаміці дитини (підлітка, юнака). На жаль, шкільне соціальне виховання в глобальному масштабі перебуває в стані кризи. Зрозуміло, це зумовлено об’єктивними та суб’єктивними чинниками. До перших належить культурна “перебудова” людства відповідно до цінностей інформаційного суспільства, тому в країнах всього світу школі дорікають за відрив від сучасності, за незадовільну підготовку молоді до дорослого життя. Мабуть, і школа, і педагогічна громадськість несуть відповідальність за те, що людський світ опинився на межі самознищення, оскільки майже все людство є “продуктом” школи. Не можна не погодитися з Дж.Орром, що створювачі і злодії Освенцима, Дахау і Бухенвальда - місць масових знищень людей – були спадкоємцями Канта і Гете. Німці без будь-якого сумніву були найосвіченішою нацією на землі, але їхня освіченість, як зазначалося вище, не стала необхідним бар’єром на шляху до нелюдяності. На погляд Дж.Орра, це сталося тому, що “в школі наголос робиться на теоріях, а не на цінностях, на порожніх концепціях, а не на людині, на абстракції, а не на свідомості, на відповідях, а не на запитаннях, на ідеології і дієздатності, а не на понятті совісті”.

Вочевидь, що соціальна реабілітація школи має пов’язуватися з поверненням до неї соціально-виховної функції одухотворення людини. Ефективності вона досягне лише тоді, коли, створивши в школі соціокультурний виховний простір, вступить у справжню взаємодію із соціальним середовищем, не лише для того, щоб координувати виховну роботу, але й для підвищення його позитивного виховного потенціалу.

Сучасними концепціями соціального виховання в школі є “інтегрований розвиток компетентності”(Швеція, США), холістична школа (Німеччина), виховне середовище (Франція), “освіта на службі миру”(Норвегія) тощо.

Проте, як не можна силою ощасливити людину, так не можна і в законодавчому порядку повернути соціально-педагогічну діяльність у повному обсязі до школи. Це тривалий, індивідуальний для кожного середнього освітнього закладу процес, який грунтується на усвідомленні конкретним педагогічним колективом цілей та специфіки соціального виховання, а також на розробці унікальної соціально-педагогічної концепції даної школи та її реалізації.

Щодо цілей соціального виховання в конкретній школі, то вони, зрозуміло, мають спиратися на домінуючу систему цінностей суспільства чи на ту, до якої країна прагне, а також на рівень соціальності більшості дітей школи, досягнутий через дошкільне соціальне виховання. На цих засадах школа визначає за мету той аспект, який вона намагатиметься реалізувати у своїй педагогічній діяльності. Саме ця мета і створить “обличчя” школи.

Педагоги минулого і сучасності виокремлюють серед інших такі аспекти мети соціального виховання в школі: загальнолюдську складову – “покликане замінити в ідеалі насильство і хитрощі у стосунках між людьми розумом і доброю волею”; зв’язок між поколіннями – “ у подоланні минулого через прилучення до вічного, яке і складає істинний сенс освіти”; суспільно-громадянський аспект –“ у прищепленні учню вищих ідеалів суспільності і виховання “смаку” до соціальної діяльності, здатної підіймати людину над егоїстично-особистим, яка має інтенцією дух загальнолюдської солідарності”; особистий напрям – “цілеспрямоване породження … динаміки сенсів і способів буття дитини, які актуалізують її людські якості”, а також гармонізацію внутрішньоособового життя людини – “соціальному вихованню мають бути підпорядковані всі аспекти шкільного життя. …Шкільна освіта має, з одного боку, допомогти визначити сенс життя, свої цінності, а з іншого – створити можливість цілком поринути в улюблену справу, забувши при цьому про інші інтереси. Однаково важливо дбати і про своє процвітання, і про свою душу. …Соціальне виховання допомагає відновити втрачену рівновагу.

Педагогічному колективу, що прийняв рішення вдосконалювати соціально-педагогічну діяльність школи, підсилювати її соціально-виховний аспект належить бути впевненим, що виховання є окремим, специфічним педагогічним процесом, який, як і навчання, потребує спеціально підготовлених фахівців, що володіють різноманітними методиками соціального виховання, а крім того усвідомлювати, що виховання та навчання є суміжними, взаємопов’язаними процесами. Але вони і суттєво різняться:

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Актуально про педагогіку:

Максимальна опора на практичний досвід учнів, підтримання зв’язків між навчальним матеріалом і життям
Велике значення має розкриття у доступній формі прикладного значення математики в житті та трудовій діяльності людини (під час удосконалення технологій та виготовлення продукції, здійснення покупок і розрахунків за комунальні послуги, планування та ведення сімейного бюджету тощо). Особлива увага ві ...

Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку
Перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтацію в галузі освіти. Нова освітня філософія визначала головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. ...

Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять
Виникнення та загострення екологічної кризи в світі підвели наукову думку до необхідності широкого, по можливості всеохоплюючого, залучення людства до вирішення однієї з найболючіших проблем сучасності - охорони навколишнього середовища. Як показав світовий досвід, такою ефективною формою є належни ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com