Розробки уроків з теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ”

Сторінка 3

Схожу будову мають дорослі губки, що також нагадують двошаровий мішок, внутрішній шар якого (ендодерма) містить клітини з джгутиками, які самостійно відловлюють частки їжі з води, що втягується всередину через пори. Тим самим вочевидь, що єдина травна система, а також інші органи і тканини в губок відсутні. Життєво значима якість губок – здатність до регенерації (відновленню) втрачених частин організму.

Захищаються губки пасивно – за рахунок колючих скелетних кристалів. В деяких видів форму тіла підтримує пружний пористий скелет, з давніх часів використовуваний людиною для миття. Назва «губка» і понині збереглося за цією туалетною приналежністю, вироблюваною зараз з синтетичних матеріалів.

Більшість видів губок мають невеликі розміри (від 1–2 см до 0,5 м), але в південних морях зустрічаються високі (до 2 м) гіганти витонченої форми з красивими назвами: кубок нептуна, кошик Венери. Вельми цікавий приклад симбіозу кошика Венери і дрібних рачків виявлений в Японському морі. У обширній порожнині міцної скляної (із скелетом з прозорого кремнію) губки незрідка поселяються новонароджені рачки. Тут вони знаходять захист від ворогів, а губка отримує для живлення залишки їх їжі. Але пара дорослих рачків, що виросла, на відміну від свого потомства, вже не може виплисти через вузьке гирло губки назовні з цього житла і стає його довічними в'язнями. Ймовірно, тому в Японії нареченим підносять кошик Венери з парочкою нерозлучних рачків, як символ нерозривності їх родинних уз.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Після розгляду клітинної будови і тканин дати узагальнену характеристику типу Губки.

1. Губки – примітивні водні багатоклітинні тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя.

2. Тіло губки складається з шарів: зовнішній шар – ектодерма, внутрішній шар – ентодерма, між ними – драглиста речовина мезоглея.

3. У основі систематики губок, ділення їх на класи лежать їх форма і речовина голок (скляні губки, звичайні губки, вапняні губки).

4. Губки можуть виробляти отруйні речовини.

5. Живлення губок – фільтрація води.

6. Розмноження як безстатеве – брунькування, ділення, так і статеве – за допомогою гамет. Характерна регенерація.

7. Розселення – на стадії личинки.

2. Запропонувати деяким учням відповісти на питання на с. 52 підручника.

V. Оголошення домашнього завдання.

1. Прочитати § 12.

2. Дати письмову відповідь на питання в рубриці «Творче завдання» на с. 52 підручника.

Урок № 2

Тема: Загальна характеристика кишковопорожнинних.

Лабораторна робота № 3 “Вивчення будови прісноводної гідри”.

Мета.

навчальна. Розширити знання учнів про багатоклітинних організмів; ознайомити із загальною характеристикою кишковопорожнинних тварин; дати розподіл типу на класи.

розвивальна. Розвивати уміння порівнювати будову та процеси життєдіяльності одноклітинних та багатоклітинних тварин, уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки та узагальнення.

виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища та сприяти природоохоронній діяльності; формувати світогляд про єдність одноклітинних і багатоклітинних організмів планети та зовнішнього середовища як джерела життя.

Обладнання: культура гідр, чашки петрі, мікропрепарати, мікроскоп, презентація “Тип кишковопорожнинні. Гідра”

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Методом фронтальної та індивідуальних бесід з’ясувати знання учнів про будову та процеси життєдіяльності представників типу Губки. Робота на дошці з малюнком губки. Позначити будову.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Розповідь учителя: . Процеси виникнення багатоклітинних тварин вивчав російський вчений Ілля Ілліч Мечников (1845–1916). Цікаво, що найпершою його науковою роботою, підготовленою ще в гімназії, стала стаття «Деякі факти з життя інфузорій». Вивчаючи простих, губок, гідр, медуз і інших водних безхребетних під час навчання в Харківському університеті, роботи в Одесі і на Середземному морі, І.І. Мечников відкрив істоту, визнану вихідною формою багатоклітинних тварин. Це була покрита віями двошарова личинка гідри, дуже схожа на колонію джгутикових, кожна з клітин якої харчується самостійно (захоплює харчові частки і переварює їх), що дало привід ученому назвати передбачуваного предка багатоклітинних організмів фагоцителлою («пожирачкою») .

Отже Кишковопорожнинні походять від якихось перших примітивних багатоклітинних тварин, тіло яких складалося з двох типів клітин — рухливих (з джгутиками) і травних (здатних утворювати псевдоніжки). Самі предки кишковопорожнинних беруть початок від найдавніших колоніальних одноклітинних тварин.

Поставити проблемне запитання:

- яке значення диференціації клітин у кишковопорожнинних?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata) — нижчі багатоклітинні тварини з радіальною симетрією тіла. Їх налічується близько 9 тис. видів, з них в Україні — 40. Це переважно морські організми (медузи, актинії, коралові поліпи) і лише небагато з них живе у прісних водоймах (гідра). Для кишковопорожнинних характерними є дві основні життєві форми: поліпи (гідра, актинії) та медузи (аурелія, коренерот). Поліпи ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Вони представлені як окремими особинами (гідра), так і колоніями (морські коралові поліпи). Медузи, як правило, вільно плавають у товщі води.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Актуально про педагогіку:

Поняття про навчання та його психологічні механізми
Навчання є системою дидактичних впливів, яка визнача ється змістом, методами, формами пред'явлення навчального матеріалу з метою його засвоєння. Навчанням задається своєрідний еталон засвоєння, обов'язковий для всіх учнів. У визначенні навчання є різні відмінності, що зумовлені різними теоретичними ...

Функціональне призначення кабінету біології
Перші кабінети природознавства представляли собою музей, в якому зберігалися гербарії рослин і опудала тварин в скляних шафах. Пізніше з впровадженням експериментальних методів кабінет стає класом-лабораторією. З'явилися скляний і порцеляновий посуд, мікроскопи, були виділені кімнати для живих росл ...

Мета вивчення електронних таблиць в шкільному курсі інформатики
Під час навчання учнів інформатики в школі для підготовки до майбутньої професійної діяльності слід забезпечити формування таких інформатичних компетенцій, як: застосовування інформаційних технологій в навчанні та повсякденному житті; побудова інформаційних моделей і дослідження їх засобами ІКТ; ум ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com