Розробки уроків з теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”

Сторінка 8

Успішним розвиток паразитології привів до формування паразитологічиих шкіл, творцями яких стали видатні вчені.

В.О. Догель (1882—1955) першим у світовій науці обгрунтував екологічий напрямок у паразитології і створив найбільшу паразнтологічну школу. В. М. Беклемішев (1890—1962) автор вчень про малярійні ландшафти і життєві цикли кровосисних членистоногих. Ці вчення лягли в основу заходів по ліквідації малярії, сприяли і сприяють боротьбі не тільки з малярією, а й іншими хворобами, які передаються членистоногими. Створений В. М. Беклемішевим науковий напрямок успішно розвивається його численними учнями і послідовниками.

О.П. Маркевич створив найбільшу школу паразитологів на Україні. Організоване за його ініціативою Українське республіканське наукове товариство паразитологів об'єднало науково-дослідницьку і практичну діяльність паразитологів усіх профілів. Розробив методику комплексного вивчення паразитологічної ситуації, створив і розвинув учення про паразитоценози.

Як ми бачимо дуже багато вчених внесли свій вклад в розвиток паразитології. На сьогоднішньому нашому уроці ми спробуємо дізнатися як саме впливають на організми інших тварин одноклітинні паразити та як можна вберегти себе від них.

Повідомлення теми та завдання уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про паразитичні види одноклітинних тварин:

Характерна риса паразитів — їхня патогенність (гр. pathos — страждання, genos — народження), тобто здатність викликати захворювання. Назви хвороб, які спричинюють паразити, утворюються з кореня родової назви паразита, до якого додається суфікс -оз, іноді -ез або -аз. Звідси захворювання, яке викликається одноклітинним паразитом, лейшманією, називається лейшманіозом, дизентерійною амебою — амебіозом, тощо.

Хвороби, збудники яких вражають тільки людину, називаються антропопозами. Біологічним хазяїном і джерелом збудників цих хвороб є вражена людина. Хвороби, збудники яких вражають організм тварин і людини, називаються зоонозами. При цьому джерелом збудників хвороби е свійські й дикі тварини. Багатьом із зоонозів властива природна локалізація. Хвороби, які пов'язані зі збудниками тваринної природи — найпростішими, називаються інвазійними .

Стадії розвитку паразита, в яких він здатний проникати у тіло хазяїна і після цього продовжувати свій розвиток, носять загальну назву інвазійних. Так, малярійний плазмодій у організмі людини проходить ряд стадій, але тільки стадія гаметоцита, потрапивши у тіло комара, буде продовжувати подальший розвиток. Отже, для комара інвазійною стадією є гаметоцит. У тілі комара плазмодій також проходить ряд стадій, але з них тільки стадія спорозоїта є інвазійною для людини.

Дизентерійна амеба ( Еntаmoeba hislolytica) —збудник амебної дизентерії (амебіозу). Відкрита петербурзьким ученим Ф. О. Лешем у 1875 р.Локалізується у товстих кишках людиини та зустрічається у трьох формах: великої вегетативної тканинної, патогенної (forma magna)дрібної вегетативної, яка живе у порожнині кишок (formammuta); цисти . Умови, які необхідні для перетворення одних форм амеби дизентерійної у інші, вивчені російським протистологом В. Гнєзділовим. Виявилось, що різні несприятливі фактори — переохолодження, перегрівання, недоїдання, перевтома тощо сприяють переходу forma minuta у forma magna. Необхідною умовою є також присутність певних видів кишкових бактерій. Амеби, занурюючись у стінки кишок, утворюють кровотечні виразки. Властиві також кров'яні випорожнення, частота яких досягає 3—10 і більше разів за добу. Хвороба може закінчитися смертю. Діагноз ставиться у випадку виявлення вегетативних форм і цист у фекаліях, проте необхідно пам'ятати, що цисти можуть виділятися і практично здоровими людьми. Практично здорові носії — явище досить поширене. Профілактикою є собиста гігієна — миття рук перед прийманням їжі і після відвідування туалету; термічна обробка їжі і питної води, ретельне миття овочіві, фруктів, які використовуються у їжу у сирому вигляді; оберігання продуктів і води від потрапляння пилу і від мух, які можуть переносити різних збудників хвороб.

Амеба ротова (Entamoeba gingivales). Перша паразитична амеба, яку знайшли у людини. Ця амеба часто зустрічається у каріозних зубах і в білому налипанні, що вкриває зуби. Розміри тіла коливаються від 6 до 60 мкм. Живиться бактеріями і лейкоцитами. Патогенне діяння — сумнівне. Вільноживучі водяні амеби здатні давати мутантні форми, які поселяються в організмі людини і викликають тяжкі запальні процеси у центральній нервовій системі (менінгоенцефаліти).

Трипаносома (Trypanosoma brucei gambiense)—збудник трипаносомозу — африканської сонної хвороби. У тілі людини й інших хребетних живуть у плазмі крові, лімфі, лімфатичних вузлах, спинномозковій рідині, тканинах спинного і головного мозку. Зустрічається у ряді екваторіальних районів Західної Африки. Розміри від 13 до 39 мкм. Тіло зігнуте, сплющене у одній площині, звужене на обох кінцях, має один джгутик і ундулюючу мембрану. Живиться осмотично. Розмножується трипаносома безстатевим шляхом (поздовжній поділ).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Актуально про педагогіку:

Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять
Виникнення та загострення екологічної кризи в світі підвели наукову думку до необхідності широкого, по можливості всеохоплюючого, залучення людства до вирішення однієї з найболючіших проблем сучасності - охорони навколишнього середовища. Як показав світовий досвід, такою ефективною формою є належни ...

Особливості середніх загальноосвітніх шкіл
Школа як навчальний заклад, що функціонує у демократичному суспільстві, повинна стати школою особистісно орієнтованою, школою життєтворчості, головна мета якої - розвиток і формування соціально й духовно зрілої творчої особистості, працелюбного, компетентного громадянина України, здатного до свідом ...

Формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Упровадження нових ефективних технологій, що базуються на візуальних засобах кодування та передачі інформації, передбачає одним із завдань сучасної психологічної науки і педагогічної практики формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а також пошук і розробку ді ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com