Розробки уроків з теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”

Сторінка 4

Ці крихітні істоти були навдивовижу численними, дослідники були вражені.

Карл Лінней назвав цих різноманітних істот «наливковим хаосом», тому що багато цих дрібних істот заводилося в «настоянках», «наливках», звідси й «наливкові», ті тварини, яких, ми називаємо найпростішими.

Найпростішими також займався російський учений, лікар і натураліст, перший у Росії протистолог Мартин Матвійович Тереховський. Російський медик здійснив безліч дослідів і спостережень. Він з’ясував, що наливкові тільця рухаються і що рухи їх власні, тобто це – організми, нехай і дуже дрібних розмірів. Він установив також, що наливкові тільця є тваринами; наливкові істоти, що рухаються, - це не неживі й не органічні молекули середнього й хаотичного царства, а справжні дрібні тварини.

Для свого часу Тереховський переконливо довів, що «анімалькули» (інфузорії та інші мікроскопічно дрібні тварини) не заводяться самі собою, не зароджуються в настоянках, а потрапляють у них з водою.

(Учитель називає тему й цілі уроку)

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. На зорі виникнення життя, 3,5 млрд років тому у величезному Світовому океані, що вкривав нашу планету, жили лише одноклітинні організми. Вони були подібні за будовою, і за способом живлення, і за способом пересування. Це від них у процесі розвитку життя на Землі сформувалися різні царства.

Давні джгутикові дали початок усім найпростішим. Одноклітинних налічується 90 тисяч видів. Усі вони еукаріоти, але перебувають на клітинному рівні організації.

(На дошці вивішується таблиця «Систематика найпростіших»)

Подивіться на вражаючу розмаїтість найпростіших. Вони живуть скрізь, де є вода, — у прісних і солоних водоймах, у вологому грунті, у термічних джерелах і снігу. Значна частина (близько 3,5 тисяч видів) є паразитами рослин і тварин, не стала винятком і людина.

Їхні розміри складають від 3 до і50 мікронів, деякі (мушлеві саркодові) — 2—3 см у діаметрі.

Клітина містить усі компоненти й органели, але має і специфічні структури. Це — скорочувальні вакуолі, стигма, клітинний рот, клітинна глотка, порошиця. Цитоплазма найпростіших зазвичай розділена на два шари: ектоплазму й ендоплазму. Багато найпростіших мають ущільнений шар цитоплазми — пелікулу, одне або кілька ядер (в інфузорій — макро- і мікронуклеус).

Ми з вами розглянемо особливості організації на прикладі трьох представників: амеби, евглени та інфузорії.

У вас на партах лежить матеріал про кожного представника.

У нас сьогодні працюють три наукові лабораторії:

перший ряд — наукова лабораторія № І — займається амебами;

другий ряд — наукова лабораторія № 2 — займається евгленами;

третій ряд — наукова лабораторія № 3 — займається інфузоріями.

(На кожній парті: текст, термінологічний словник, порожній бланк таблиці. Завдання — вивчити запропонований текст, виділити основні моменти, зафіксувавши їх на аркуші паперу у формі блок-схеми.)

Тип Саркомастигофори (Sarcomastigofora)

Підтип Саркодові (Sarcodina)

Клас Корененіжки (Rhisopoda)

Амеба протей (Amoeba Proteus)

Амеба протей — одна з великих вільноживучих амеб. Амебу можна зустріти в прісних водах, у невеликих ставках і канавах з мулистим дном. її розмір — 0,5 мм. Здатна утворювати псевдоподії. Псевдоподії служать не лише для руху, але і для заковтування їжі. Якщо псевдоподія в процесі утворення натрапляє на яку-небудь органічну часточку (водорість), вона «обтікає» її з усіх боків і включає в цитоплазму. Таким чином, у цитоплазмі утворюються пухирці з харчовими включеннями, які називаються травними вакуолями. У них відбувається перетравлювання їжі.

Уся цитоплазма амеби поділяється на два шари: зовнішній, світлий, грузлий, позбавлений травних вакуоль (ектоплазма); внутрішній, зернистий, рідкий, який несе численні харчові включення (ендоплазма). Зовні тіло амеби вкрите найтоншою еластичною мембраною, яку називають плазмолемою, проникною для газів і води й непроникною для органічних сполук, що складаються з великих молекул. Плазмолема відіграє важливу роль у регуляції проникнення в клітину речовин і виходу їх у навколишнє середовище.

У цитоплазмі амеби є світлий пухирець. Це — скорочувальна вакуоль. Вона заповнюється рідиною, що надходить у неї з навколишньої цитоплазми. Досягти певного розміру, вакуоль зменшується, її вміст виливається назовні через пору. Весь процес наповнення і скорочення вакуолі триває 5-8 хвилин. Концентрація різних розчинених органічних і неорганічних речовин у тілі амеби вища, ніж у навколишній прісній воді. Тому, за законом осмосу, вода проникає в протоплазму амеби. Якби надлишок її не виводився назовні, то через певний час амеба розчинилася б у навколишній воді. Завдяки діяльності скорочувальної вакуолі цього не відбувається. Таким чином, скорочувальна вакуоль — це органоїд осморегуляції, що регулює струм води через тіло найпростішого. Разом з рідиною з тіла амеби виводяться і продукти обміну речовин. У такий спосіб вона бере участь у виділенні. Вода, що постійно надходить у цитоплазму, містить кисень, тому скорочувальна вакуоль бере участь і в процесі дихання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Актуально про педагогіку:

Експериментальна перевірка
Діагностика міжособистісних відносин за допомогою тесту Лірі Методика створена Т. Лірі, Г. Лефоржем, П. Сезаном 1954 року й призначена для дослідження подань суб'єкта про себе й ідеальному «я», а також для вивчення взаємин у малих групах. За допомогою даної методики виявляється переважний тип відно ...

Кваліфікаційна характеристика спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його ком ...

Сутність поняття «комунікативний бар’єр » та його види
В комунікаціях між викладачем і студентами в якості перешкод і бар'єрів можуть виступати статусні відмінності між ними, або бажання чути тільки те, що хочеться почути. У бесіді перешкодою можуть бути і відволікання, і неправильна інтерпретація отриманої інформації реципієнтом, і семантичні проблеми ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com