Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини

Сторінка 1

Проблеми, які накопичилися за останній час на рівні професійно-технічної світи, потребують переосмислення та визначення нових підходів у прийнятті ефективних рішень як з боку органів державної влади, так і від керівників ПТНЗ та промислових виробників.

Молоде українське суспільство ставить перед професійними навчальними закладами важливе завдання: готувати майбутнього фахівця знаючим, думаючим, таким спеціалістом, який повинен уміти самостійно здобувати й застосовувати на практиці нові знання та практичні навички.

Розвиток ринкових відносин зумовлює зміни в управлінні персоналом , вимагає розгляду людей як багатства підприємств, а витрат на формування, мотивацію і розвиток людських ресурсів — як особливого виду інвестицій. На сьогодні відсутня реальна оцінка потреби в персоналі. Значна кількість керівників підприємств і спеціалістів кадрових служб мають недостатні професійні знання та досвід з питань управління персоналом.

Ефективність роботи окремих підприємств та галузей залежить від компетентності їх працівників, від особистих умінь і навичок осіб, що розпочали власну справу. Якісною характеристикою збалансованості і оптимальності перерахованих факторів є продукція підприємства. Якщо товари, послуги знаходять ринки збуту, є конкурентоспроможними, то це значить, що працівники мають високий рівень професійної підготовки.

Цей чинник порушує безліч суперечливих питань як перед підприємствами, так і перед закладами освіти, що готують для них спеціалістів. Щоб успішно вирішити поставлені перед народним господарством завдання щодо виробництва різних видів продукції необхідне постійне підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів нижчої та вищої ланок.

Професіоналізм працівника, його самостійність, соціальна відповідальність за наслідки конкретної господарської діяльності — всі ці риси особистості фахівця, звичайно, не можна сформувати лише в ПТНЗ. Необхідна спільна злагоджена співпраця з господарствами, підприємствами, де працюватимуть випускники. Доцільно творчо та цілеспрямовано розвивати ці зв'язки, щоразу шукати нові форми взаємодії, які б відповідали швидкозмінюваним реаліям сучасного життя. Саме тому необхідно налагоджувати та зміцнювати спільну роботу закладів профтехосвіти, підприємств та організацій, що має бути спрямована на вдосконалення навчання і виховання майбутніх висококваліфікованих робітничих кадрів.

Адже сьогоднішні питання соціально-економічної життєдіяльності міста та села стоять надзвичайно гостро, їх слід вирішувати комплексно, з одночасним реформуванням промислового сектора. Саме тому нагальним завданням в області є створення цілісної системи підготовки фахівців для промислового комплексу, які будуть здатні втілювати в життя сучасні досягнення. У сучасному виробництві необхідно впроваджувати новітні технології, використовуючи високоякісну техніку; забезпечити функціонування мережі банків, які б надавали гроші в кредит під невеликий відсоток; запровадити організований продаж техніки шляхом лізингу; брати до уваги технології розвинутих країн; усунути диспропорції у зайнятості громадян, покращити соціальну інфраструктуру, забезпечити соціальний захист та реальні доходи усіх верств населення.

У зв'язку з міграцією сільської молоді до міста виникає проблема поповнення педагогічних колективів ПТНЗ сільськогосподарського профілю молодими кадрами. І на сьогодні ситуація склалася так, що середній вік педагогічних колективів становить 50-55 років. Тому перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування стоїть першочергове завдання щодо створення відповідного соціального та економічного середовища, яке сприяло б підвищенню престижності та мотивації праці, особливо молоді, реалізації потенціалу робітничих кадрів, забезпеченню привабливих умов для проживання в сільській місцевості, призупинення руйнації об'єктів соціальної інфраструктури села.

За останні роки в розрізі ПТНЗ спостерігається тенденція щодо зменшення кількості підготовлених фахівців з професій машинобудівного профілю та збільшення з професій інших галузей народного господарства (конторських службовців, операторів комп'ютерного набору, перукарів, кравців тощо). Тому необхідно переглянути перелік професій, за якими здійснюється підготовка кадрів та адаптувати його до сучасного ринку праці.

Нагальними проблемами залишаються також удосконалення кредитної, цінової, податкової політики, створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності на підприємствах-виробниках продукції.

Завдання реформи полягає в тому, щоб відкрити максимально широкий простір для централізації внутрішніх ресурсів галузі, пов'язаних з потенціалом приватної власності і ринковим механізмом.

На Хмельниччині в машинобудівному секторі ми бачимо вихід через створення певних об'єктивних реалій, які можуть сьогодні змінити ситуацію на краще. У чому їх суть?

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Виховання і розвиток особи
Дитя - це людина в можливості. Він містить в собі - в організації, структурі і здібностях свого організму і кожного його органу окремо - весь шлях розвитку своїх предків, що історично минув, все що історично виникли і передані по спадку від покоління до покоління зміни в цих органах і організмі в ц ...

Пейзажний жанр у живописі: історичний аспект. Внесок голландських та російських митців у розвиток пейзажного жанру
Нас оточують речі, які створені не нами, їх життя та сутність відрізняється від наших: це дерева, квіти, трава, ріки, гори та хмари. Віками вони пробуджували в нас зацікавленість та благоговіння. Вони були об'єктом захоплення. Ми створювали їх у своїй підсвідомості, щоб найти підтримку своєму настр ...

Самовиховання як важливий чинник організації вільного часу школярів
Молодість є оптимальним періодом для використання свого вільного часу з метою самовиховання, оскільки в цьому віці людина ще не переобтяжена побутовими, сімейними та робочими обов’язками. А також сприятливим є той фактор, що молода людина лише формується як соціально зріла особистість, тому їй прос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com