Проект удосконалення інтелектуально-розвивального впливу на учнів у Полтавському професійному ліцеї транспорту

Статті і корисна інформація » Управління навчальним закладом як середовищем інтелектуального розвитку особистості » Проект удосконалення інтелектуально-розвивального впливу на учнів у Полтавському професійному ліцеї транспорту

Сторінка 3

Наявність в ліцеї навчальних майстерень та лабораторій створює необхідні умови для фронтального навчання учнів, дозволяє раціонально чергувати теоретичні заняття з виробничим навчанням, забезпечує послідовність вивчення програмного матеріалу.

Особливістю виробничого навчання з деяких професій є те, що частина програмного матеріалу засвоюється учнями безпосередньо на виробництві.

Працюючи в майстернях і виробничих дільницях підприємств, учні набувають навичок раціональної організації робочого місця, ознайомлюються з механізмами та інструментами, технологічними лініями та установами, оволодівають трудовими прийомами з виконання операцій і комплексних робіт у технологічної послідовності, засвоюють виробничу культуру, техніку безпеки, виробничу і технологічну дисципліну.

Основні підприємства з якими ми співпрацюємо по підготовці робітничих кадрів: АТ «ТРЗ», Локомотивне депо Полтава, Вагонне депо Полтава, Полтавська вагонна дільниця. , з якими складаються угоди про співробітництво та шефську допомогу між ліцеєм та базовими підприємствами.

В ліцеї працюють різножанрові гуртки та колективи художньої самодіяльності: вокального співу, ансамбль естрадного танцю, фольклорний колектив, а також предметні гуртки, технічної творчості, в яких учні можуть проявити свої здібності, інтереси, вподобання.

В позаурочний час, вихідні та канікулярні дні працюють спортивні секції, проводяться змагання з настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу.

Бібліотека – скарбниця інформації, де постійно діють книжкові виставки і тематичні полиці. В читальній залі проводяться перегляди літератури, презентації нових книг, усні журнали, зустрічі з письменниками, ветеранами війни і праці.

В ліцеї працює рада профілактики правопорушень, старост ліцею. На сумісних засіданнях ради профілактики правопорушень, старостату училища і батьківського комітету розглядаються питання успішності учнів, їх поведінка.

Складовою частиною виховної роботи є тісний контакт педагогічного колективу з батьками учнів. Працює батьківський комітет, проводяться батьківські збори, на яких розглядаються питання навчання та виховання учнів. Проте можемо стверджувати, що виховній системі ліцею бракує системи заходів, спрямованих на стимуляцію інтелектуального розвитку учнів. Як відгук на цю проблему, нами запропоновано створити в ліцеї інтелектуальний клуб.

В центрі уваги педагогів клубу – особистість, робота із здібними та обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання та навчання. За даними психологів, яскрава обдарованість у більшості випадків виявляється не раніше, ніж у віці 13 – 14 років. Тому заклади освіти повинні скеровувати свою діяльність на перспективу: забезпечувати роботу учнів не лише у гуртках художнього та прикладного спрямування, де діти працюють над розвитком своїх практичних вмінь і навичок, а й на розвиток інтелектуальних, лідерських та організаторських здібностей і обдарувань.

Особистість людини формується під впливом умов життя і виховання. У різних дітей життєвий і виховний вплив надходить з різних джерел і падає в різний ґрунт, тому й має різні результати. Ми знаємо, що формування особистості успішно здійснюється в процесі практичної діяльності. Отже ця діяльність повинна бути так організована, щоб учень виступав її суб’єктом: чим активніша дитина в діяльності, тим більший вплив цієї діяльності на неї.

У підлітковому віці діти найбільше схильні до об’єднань за інтересами, до діяльності, яка має більш нерегламентований характер. Тому в такому віці для дітей більше підійде робота у клубному об’єднанні. Відвідування клубу не може бути обов’язковим. Проте клуб має свій актив, навколо якого гуртуються ті, хто проводять у клубі стільки часу, скільки можуть.

За тематичною спрямованістю інтелектуальний клуб „Ерудит» можна віднести до світоглядного клубу і частково культурологічного. Одним із завдань інтелектуального клубу є забезпечення практичної спрямованості змісту освіти, саморозвиток і самовизначення здібних та інтелектуально обдарованих дітей.

Метою є виявлення та розвиток інтелектуальної обдарованості, розширення світогляду та академічних знань учнів, формування світоглядних цінностей, навичок самоосвіти; розвиток організаторської та лідерської обдарованості у старших підлітків та молоді; виховання морально-вольових якостей; організація альтернативних форм проведення змістовного дозвілля.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Актуально про педагогіку:

Планування навчально-виховного процесу з ІМ. Види планування
Планування процесу навчання ІМ – передусім планування його результатів на різних за тривалістю відрізках часу. Головна мета планування – науково обґрунтована організація навчально-виховного процесу та досягнення оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу. Успішність планування залежить від ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація – це так звані психічні явища, що стали спонуканням до виконання тієї або іншої дії, вчинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату. Ціль мотиваційних технологій полягає у швидкому включенні учнів у професійну навчально-пізнавальну ...

Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів
У роботі ми вже відповіли на запитання: „Для чого нам комп’ютер?”, а ось на питання: ”Чим вчити дитину? Якими комп’ютерними засобами здійснювати навчання правопису?” лише будемо намагатись відповісти. У нинішній час покращилася ситуація з розробкою вітчизняних педагогічних програмних засобів навчал ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com