Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання

Сторінка 33

9). Two men helped him to cross the finish line.

10). The sportsmen had to run from Windsor Castle to the White City Stadium.

11). It was a long-distance race (42 kilometres long).

12). The sportsmen started running in thе morning.

13). Dorando ran very well.

14). But he was tired out.

15). He didn’t get any medals.

16). He came up to finish and fell.

5. Make a plan to the text. Divide the text into meaningful parts and entitle them.

6. Retell the text from the point of view of the main character.

7. Listen to the text and give the title:

A Boy Who Cried «Wolf»

Listen to the story and say what happened to the boy who cried “wolf”.

Once upon a time there lived a little boy. His name was Bill. Bill didn't live in town. He lived in the country, and looked after sheep. He was not a very good boy. He often fell asleep watching the sheep, and he also told lies. The people who lived there often said, "That boy will come to a bad end". One day Bill wanted to play a practical joke on the people. He ran down the hill and cried, "Wolf! Wolf! Help! Come quickly! Wolf!"

All the people ran very fast to him as they wanted to save him. But when the people ran up to the boy they saw no wolf. "It heard you and ran away," the boy said. The people went away. Bill began to laugh. "How funny the people are! How silly they are! They are not clever at all".

Three weeks later he wanted to play the same trick again. "Wolf! Wolf!" he cried. "Help! Come quickly! Wolf!" Many people ran to the hill as fast as they could, but again there was no wolf. This time the boy laughed at them. "Ha, ha. There was no wolf," he said. "What a good joke! Don't you think so?" The people became very angry. "Lies are not jokes," they said, and went back home.

Two days later the weather was sunny and warm. The boy was sleeping in the afternoon sun. Suddenly he woke up. He saw a big dark animal. The animal ran to the sheep and grabbed one.

"Wolf!" cried the boy. "Wolf! Help! Come quickly! Wolf!". But nobody came to save the boy this time. Nobody wanted to help him. Nobody believed him. He cried out again. He cried loudly. The wolf heard and said: "I like sheep, but a little boy will taste better. I'll have a real dinner tonight!" When the boy didn't return home that night the people went to look for him. But they never found him and nobody saw him again.

Vocabulary:

Once Upon a time – одного разу

in the country – за містом (в селі)

to look after − наглядати

to fall asleep – заснути, засинати

to tell lies – говорити неправду

to save – спасати

silly − дурний

lie − брехня

suddenly − неочікувано, раптово

to grab − хватати, схопити

to believe − вірити

to watch − наглядати, охороняти, слідити за ч-н/к-н

to play a joke (to play a trick) – пожартувати

to cry (out) - кричати (выкрикнути)

funny − кумедний

clever − розумний

to do something as fast as one can − робити щось якомога швидше

angry (to become angry) − злий (злитися)

quick (quickly) − швидкий (швидко)

Tasks:

1. Answer the following questions:

Страницы: 28 29 30 31 32 33 34

Актуально про педагогіку:

Основні принципи навчання іноземним мовам
В основі навчання будь-якому предметові в школі, у тому числі й іноземній мові, лежать дидактичні принципи – вихідні положення, покликані визначати стратегію і тактику навчання в кожній «крапці» навчального процесу, оскільки вони зв'язані з цілями, змістом, методами, прийомами, організацією навчанн ...

Розвиток шкільної історичноїосвіти в 1917 р. – початку 30-х рр. ХХ ст
На II Всеросійському з'їзді Рад у жовтні 1917 р. За пропозицією товариша В.І. Леніна було прийнято постанову про утворення Народного комісаріату з питань освіти на чолі з А.В. Луначарським. Декретом від 9 листопада 1917 р. була організована державна комісія. Побоюючись, що учительство буде використ ...

Класифікація страхів
В психології та педагогіці існують різні класифікації страхів. Так наприклад Овчарова Р.В. виділяє наступні види страхів: Вікові страхи - у емоціонально чуттєвих дітей як відображення їх психічного та особистого розвитку. Виникають вони під дією наступних фактів: наявність страхів у батьків, тривож ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com