Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання

Сторінка 29

3. When the bump on his head had gone down, he decided to visit his middle daughter. / He decided to visit his middle daughter, when the bump on his head had gone down.

2. Listen to the sentences and translate them:

1. He picked up a mallet and hit himself on the back of the head.

2. His head flew off into the stew pot, and a new head grew on his shoulders.

3. Yeow!” he cried, and hopped about the room, waving his hand in the air.

4. “Why fetch what will soon arrive?” said the troll.

5. Ulf grabbed the rope and climbed out, then sat dripping and shivering on the ground.

3. Listen to the sentences and repeat them after the speaker:

1. Each had married a troll and gone to live inside a hill.

2. He picked up a mallet and hit himself on the back of the head.

3. His head flew off into the stew pot, and a new head grew on his shoulders.

4. Ulf grabbed the rope and climbed out, then sat dripping and shivering on the ground.

5. When the bump on his head had gone down, he decided to visit his middle daughter.

6. When he got home, he said, “I have learned something wondrous!”

4. Read the sentences and put them in the order they were in the text.

1). Ulf had not seen any of them since their weddings.

2). Welcome!” said his daughter, and she let him in.

3). Once there was a man named Ulf who had three grown-up daughters.

4). Each had married a troll and gone to live inside a hill.

5). One day he decided to visit the eldest.

6). He picked up a mallet and hit himself on the back of the head.

7). A door in the hillside flew open.

8). “Husband, look!” she told the troll.

9). “My father’s here! Will you go buy some meat for the stew?”

10). He walked till he came to the hill where she lived.

11). “Why buy what is already owned?” said the troll.

5. Make a plan to the text. Divide the text into meaningful parts and entitle them.

6. Retell the text from the point of view of the main character.

7. Listen to the text and give the title:

Why Brother Rabbit and Brother Fox are Not Friends

Listen to the story and say why Brother Rabbit and Brother Fox are not friends.

Brother Rabbit, Brother Fox, Brother Bear want to plant corn. Brother Rabbit doesn’t want to work. He say’s, “Oh, oh, oh, I am not well!” And he runs away.

Brother Rabbit jumps, runs and plays. It’s fun!

He sees a well. He comes up to the well. The well has got two buckets. When one bucket goes down, the other bucket goes up. But Brother Rabbit doesn’t know about it. He jumps into the bucket, and the bucket with brother Rabbit in it goes down. The other bucket goes up.

Now Brother Rabbit is in the well! He doesn’t know what to do. Brother Fox comes up to the well. He sees Brother Rabbit in it and says, “Brother Rabbit, why are you in the well?”

I like it here, in the well. I want to have fish for dinner,” says Brother Rabbit.

“I want to have fish for dinner too,” says Brother Fox.

“Then jump down into the well, too, if you want to have fish for dinner,” says Brother Rabbit.

“How can I jump in to the well, Brother Rabbit?”

“You jump into the bucket, Brother Fox,” says Brother Rabbit.

Brother Fox jumps into the basket, and the bucket with Brother Fox in it goes down. The other bucket with Brother Rabbit in it comes up. Brother Rabbit jumps out of the bucket.

Страницы: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Актуально про педагогіку:

Граматичний лад мовлення молодших школярів та його характеристика
Програми передбачають набуття учнями елементарних знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне й монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією спілкування. Однак основну увагу в навчанні слід приділяти розвитку умінь здійснювати всі види мовленнєво ...

Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь
Упродовж останнього десятиліття у нашій державі виникла принципово нова ситуація в дитячому та молодіжному русі. Дитячі громадські організації набувають ознак суб’єктивності та починають виступати активними учасниками виховного процесу. Життя ставить перед шкільною молоддю нову мету – глибше розумі ...

Міні-лекція на тему: «Комунікативні бар’єри: сутність, види, прийоми та засоби їх подолання»
Комунікативні бар’єри – психологічні перешкоди, що виникають на шляху отримання інформації. Н. Ю. Бутенко надає наступну класифікацію комунікаційних бар’єрів: Фонетичний. Семантичний і лінгвістичний (значеннєвий). Стилістичний. Логічний. Для всіх людей, а особливо для викладачів вищих навчальних за ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com