Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання

Сторінка 27

And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too. He only wants to come back home to his dog-house. There he lives in his green dog-house. There hi is happy again.

What does the dog like to do?

The dog likes to bark.

Vocabulary:

to run from

to run after

to be afraid

to bark

Tasks:

1. Listen to the sentences and repeat them after the speaker:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

4. He only wants to come back home to his dog-house.

2. Listen to the sentences and translate them:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. “This is not good. I am not very big. Mother Hen does not run from me. She is not afraid of me.”

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

3. Listen to the beginning of the story and predict what this story is about:

I have a little dog. His name is Wolf. He is a good dog. He lives in a little house. This little house is a dog-house. It is a small nice house. The dog­house is green; it is in the yard.

One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

And he runs out of his house. He runs in the street and meets two little kittens…

4. Read the sentences and put them in the order they were in the text.

1). This little house is a dog-house.

He is a good dog.

2). "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3). He lives in a little house.

4). It is a small nice house.

5). The dog­house is green; it is in the yard.

6). His name is Wolf.

7). One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

8). And he runs out of his house.

9).He runs in the street and meets two little kittens.

10). I have a little dog.

11). "Bow, wow," he says. The little kittens run from him. Wolf runs after them.

12). "Bow, wow," he says.

5. Make a plan to the text. Divide the text into meaningful parts and entitle them.

6. Retell the text from the point of view of the main character.

7. Listen to the text and give the title:

I Know What I Know

Listen to the story and say what happens to Ulf.

Once there was a man named Ulf who had three grown-up daughters. Each had married a troll and gone to live inside a hill.

Ulf had not seen any of them since their weddings. One day he decided to visit the eldest. He walked till he came to the hill where she lived.

A door in the hillside flew open. “Welcome!” said his daughter, and she let him in.

“Husband, look!” she told the troll. “My father’s here! Will you go buy some meat for the stew?”

“Why buy what is already owned?” said the troll.

He picked up a mallet and hit himself on the back of the head. Thunk! His head flew off into the stew pot, and a new head grew on his shoulders.

“Ah!” said Ulf.

Страницы: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Актуально про педагогіку:

Системний аналіз планування підготовки кваліфікованих працівників
Об'єктивний механізм планомірності припускає підтримкою пропорційності між масою і структурою суспільних потреб. Дія закону планомірного розвитку стосовно сфери професійно-технічної освіти означає суспільну необхідність прямого, свідомого регулювання процесу планування підготовки кваліфікованих пра ...

Прояви мотиваційної готовності дитини до навчання у школі
Під час кожної реформи системи освіти проблема шкільної готовності постає знову й знову як одна із найактуальніших. Причиною цього явища не в останню чергу й те, що, попри всі зміни в системі освіти, не міняється основне – взаємовідносини дитини і школи. Зараз, як і багато років тому обговорюється ...

Концепції Університету
Університет працював на відкритому ринку освіти. Із самого початку студенти мали право вибору університету, викладача і факультету. Викладачі також мали право вибору університету. Було звичною практикою, що викладач, пропрацювавши декілька років в одному місці, переїздив в інше. А за найвідомішими ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com