Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання

Сторінка 27

And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too. He only wants to come back home to his dog-house. There he lives in his green dog-house. There hi is happy again.

What does the dog like to do?

The dog likes to bark.

Vocabulary:

to run from

to run after

to be afraid

to bark

Tasks:

1. Listen to the sentences and repeat them after the speaker:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

4. He only wants to come back home to his dog-house.

2. Listen to the sentences and translate them:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. “This is not good. I am not very big. Mother Hen does not run from me. She is not afraid of me.”

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

3. Listen to the beginning of the story and predict what this story is about:

I have a little dog. His name is Wolf. He is a good dog. He lives in a little house. This little house is a dog-house. It is a small nice house. The dog­house is green; it is in the yard.

One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

And he runs out of his house. He runs in the street and meets two little kittens…

4. Read the sentences and put them in the order they were in the text.

1). This little house is a dog-house.

He is a good dog.

2). "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3). He lives in a little house.

4). It is a small nice house.

5). The dog­house is green; it is in the yard.

6). His name is Wolf.

7). One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

8). And he runs out of his house.

9).He runs in the street and meets two little kittens.

10). I have a little dog.

11). "Bow, wow," he says. The little kittens run from him. Wolf runs after them.

12). "Bow, wow," he says.

5. Make a plan to the text. Divide the text into meaningful parts and entitle them.

6. Retell the text from the point of view of the main character.

7. Listen to the text and give the title:

I Know What I Know

Listen to the story and say what happens to Ulf.

Once there was a man named Ulf who had three grown-up daughters. Each had married a troll and gone to live inside a hill.

Ulf had not seen any of them since their weddings. One day he decided to visit the eldest. He walked till he came to the hill where she lived.

A door in the hillside flew open. “Welcome!” said his daughter, and she let him in.

“Husband, look!” she told the troll. “My father’s here! Will you go buy some meat for the stew?”

“Why buy what is already owned?” said the troll.

He picked up a mallet and hit himself on the back of the head. Thunk! His head flew off into the stew pot, and a new head grew on his shoulders.

“Ah!” said Ulf.

Страницы: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Актуально про педагогіку:

Лексичний рівень
Щодо змісту роботи на лексичному рівні розвитку мовлення виділяють такі напрямки. І. Збагачення словника учнів – це засвоєння нових, не відомих їм раніше слів чи нових значень відомих слів. Щоб успішно оволодіти словниковим багатством слів рідної мови потрібно, щоб учень щоденно доповнював свій сло ...

Аналіз проблеми самовиховання учнів з досвіду роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів
Робота з морального самовиховання результативна при системному підході, що припускає: педагогічну діагностику; використання різноманітних методів самовиховання; включення самого себе в соціальні й внутрішньо-колективні відносини; інтенсивне залучення до діяльності з обліком наявних у себе позитивни ...

Поняття духовності в житті людини
Проблема духовності цікавила людство в усі часи, досліджувалася багатьма науками. Для визначення цього поняття у вчених немає одностайної думки, бо кожен розуміє його по-різному. Поняття „духовність” завжди мало у філософії важливе значення, воно відіграє визначну роль у ключових проблемах : людина ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com