Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання

Сторінка 27

And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too. He only wants to come back home to his dog-house. There he lives in his green dog-house. There hi is happy again.

What does the dog like to do?

The dog likes to bark.

Vocabulary:

to run from

to run after

to be afraid

to bark

Tasks:

1. Listen to the sentences and repeat them after the speaker:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

4. He only wants to come back home to his dog-house.

2. Listen to the sentences and translate them:

1. He runs in the street and meets two little kittens.

2. “This is not good. I am not very big. Mother Hen does not run from me. She is not afraid of me.”

3. And Wolf does not want to run any more; he does not want to play, too.

3. Listen to the beginning of the story and predict what this story is about:

I have a little dog. His name is Wolf. He is a good dog. He lives in a little house. This little house is a dog-house. It is a small nice house. The dog­house is green; it is in the yard.

One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

And he runs out of his house. He runs in the street and meets two little kittens…

4. Read the sentences and put them in the order they were in the text.

1). This little house is a dog-house.

He is a good dog.

2). "This is good. I am big, the little kittens are afraid of me, they run from me."

3). He lives in a little house.

4). It is a small nice house.

5). The dog­house is green; it is in the yard.

6). His name is Wolf.

7). One day Wolf says, "I want to run, I want to play."

8). And he runs out of his house.

9).He runs in the street and meets two little kittens.

10). I have a little dog.

11). "Bow, wow," he says. The little kittens run from him. Wolf runs after them.

12). "Bow, wow," he says.

5. Make a plan to the text. Divide the text into meaningful parts and entitle them.

6. Retell the text from the point of view of the main character.

7. Listen to the text and give the title:

I Know What I Know

Listen to the story and say what happens to Ulf.

Once there was a man named Ulf who had three grown-up daughters. Each had married a troll and gone to live inside a hill.

Ulf had not seen any of them since their weddings. One day he decided to visit the eldest. He walked till he came to the hill where she lived.

A door in the hillside flew open. “Welcome!” said his daughter, and she let him in.

“Husband, look!” she told the troll. “My father’s here! Will you go buy some meat for the stew?”

“Why buy what is already owned?” said the troll.

He picked up a mallet and hit himself on the back of the head. Thunk! His head flew off into the stew pot, and a new head grew on his shoulders.

“Ah!” said Ulf.

Страницы: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Актуально про педагогіку:

Розробка методики виховних форм навчання учнів школи на уроках математики
Одним з видів виховної роботи на уроці є урок-казка. Такий урок треба проводити, використовуючи казкових персонажів, героїв мультфільмів, кінофільмів. Але казку можна написати і вибрати казкових героїв самим, спираючись на той матеріал, що вивчається у класі. Уроки-казки супроводжуються кольоровими ...

Сутність, зміст і значення ігрової діяльності для першокласників
Розуміння того, що в центрі навчального процесу перебуває учень, потребує пошуку та використання сучасних засобів розвитку його особистості. У зв'язку з цим першочерговими завданнями шкільної освіти є: методологічна переорієнтація на особистість учня, оновлення змісту, впровадження сучасних техноло ...

Кути та їх вимірювання
Кут - це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки, названою вершиною кута(рис.1.1 а)) [10]. Слово «кут» заміняють символом :.Часто символ опускають і пишуть просто , тобто . а) б) в) Рис.1.1. Основні елементи кутів Кут можно розглядати як фігуру, утворену обертанням ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com