Особливості фізичного розвитку учнів початкових класів у організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Статті і корисна інформація » Система фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами: краєзнавчий аспект » Особливості фізичного розвитку учнів початкових класів у організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Сторінка 1

З метою ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами нами вивчались особливості фізичного розвитку дітей цієї вікової категорії.

При вивченні фізичного розвитку школярів частіше використовують тільки основні соматометричні показники – довжина і вага тіла, окружність грудної клітки, обов’язково враховуючи м’язову силу, ступінь розвитку кістково-м’язової системи, відкладення жиру і статеве дозрівання. Основні соматометричні показники нині прийнято називати тотальними розмірами тіла. Довжина тулуба, ніг, рук, зріст сидячи, ширина плечей і таза, окружність голови, плеча, передпліччя, стегна гомілки – всі ці показники також називаються соматометричними. Життєва ємкість легень, сила стиснення кисті рук – функціональні, фізіометричні показники. Всі ці показники враховуються в оцінці фізичного розвитку школярів.

Вважаємо за необхідне зупинитись на тлумаченні поняття «фізичний розвиток» дітей. Дослідники М.І. Корсунська, Л.О. Сиркін під цим поняттям розуміють «стан морфологічних і функціональних особливостей і якостей, які містяться в основі визначення вікових особливостей фізичної сили і витривалості організму».

Ми поділяємо думку О.П. Стромської, що «таке визначення терміну «фізичний розвиток» не є вичерпним. За останні 10 років підтверджується думка про те, що стосовно організму, що росте, під фізичним розвитком варто розуміти не тільки зміни морфофункціонального стану, а й рівень біологічного розвитку – біологічний вік». Цей аспект має неабияке значення у зв’язку з нашим дослідженням. Оцінку біологічного віку роблять за показниками, які найбільш інформативно відображають віковий розвиток організму. Ці показники доступні при масових оглядах. Мається на увазі ступінь статевого розвитку, комплекс соціальних умов життя, спадковість, зовнішнє середовище.

Отже, розглянемо особливості фізичного розвитку учнів початкових класів із своєрідним «прицілом» на організацію фізкультурно-оздоровчої роботи.

У молодшому шкільному віці (діти 6-10 років – учні 1-4 класів) відбувається інтенсивний розвиток організму дитини – зріст щороку збільшується на 3-5 см, вага – на 2-2,5 кг.

Процес окостеніння ще не закінчений, поперекова кривизна хребта не сформувалась і не закріпилася, кістки таза не зрослися, кістки скелета легко зазнають деформації. Хребет відзначається великою гнучкістю і рухомістю. М’язи і зв’язковий апарат слабкі – потрібне велике напруження м’язів, щоб утримати тіло у вертикальному положенні; тому неправильне положення тіла, однобічне навантаження, велике м’язове напруження можуть призвести до викривлення хребта. Відхилення від норми в положенні хребта спостерігається найчастіше у вигляді бічних викривлень (сколіозів), а також у вигляді плоскої, сідлоподібної, сутулуватої чи круглої спини.

У цей період поступово закінчується окостеніння кисті руки, що надає їй певної міцності – важливої якості, необхідної для ручної праці. Скорочення м’язів кисті і плеча спричиняють прискорення росту відповідної ділянки кисті спочатку в перпендикулярному напрямі до її сили, а потім – уздовж неї.

Слід простежити за симетричним розвитком лівої і правої рук, оскільки це має велике значення для правильного фізичного розвитку дитини. Вправи з малим і великим м’ячем, стрибки з короткою скакалкою, ходьба на лижах, плавання та інші вправи сприяють гармонійному розвитку рук. Достатня м’язова діяльність – одна з необхідних умов розвитку кісток. Кістки краще ростуть, зміцнюються у дітей, які систематично займаються фізичними вправами та беруть участь у фізичній праці. Проте слід ураховувати, що й занадто великі м’язові навантаження завдають шкоди і можуть призвести до передчасного окостеніння й затримки росту.

До 11-12 років хімічний склад кісток дитини вже наближається до хімічного складу кісток дорослої людини. Надалі завершення окостеніння веде до поступового припинення росту тіла в довжину.

М’язова система розвивається інтенсивно, але нерівномірно – відстають у розвитку дрібні м’язи. Внаслідок великої рухливості діти цього віку витрачають багато енергії і через це швидко стомлюються, особливо, коли виконують одноманітну роботу.

У 7–8-річної дитини м’язи становлять 27% ваги тіла, а в 9 років – 33%. М’язова сила рук збільшується приблизно на 2% щороку. У 10 років сила правої руки досягає 16-17 кг, а до років – 21-22 кг.

Розвиткові м’язів сприяють рухи: бажання бігати, лазити, стрибати, просто рухатись – фізіологічна потреба дитини, пов’язана з розвитком м’язів.

Серцевий м’яз дитини 7-8 років ще слабкий. Процес розвитку серця і його складного нервового апарату ще не закінчений, звідси й різкі коливання частоти пульсу, порушення ритму скорочень серця іноді через зовсім незначні причини. Водночас серце швидко пристосовується до фізичних навантажень. Отже, уміле здійснення фізичного виховання – чудовий засіб зміцнень серцево-судинної системи. Неправильний режим, оберігання дітей від фізичних вправ, рухової діяльності можуть стати причиною їх поганого розвитку.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Особливості писемного мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями
Писемне мовлення — одна з найскладніших вищих психічних функцій, яка полягає у висловленні власної думки на письмі. Щоб висловити думку на письмі, її необхідно породити і сформулювати таким чином, щоб вона була зрозумілою читачеві. Для цього суб'єкт повинен спрямувати зусилля на добір найбільш вира ...

Проектування технологій навчання за темою «Сировина в хімічному виробництві» з дисципліни «Спецтехнологія з основами загальної хімічної
Рівень оперативного цілеутворення включає навчання окремим темам, розділам дисципліни і конкретизується до цілей окремих уроків. Оперативна мета – це обов’язкові знання і вміння, які необхідно сформувати в процесі вивчення розділів, тем і на окремих заняттях по даній дисципліні для успішного здійсн ...

Введення самостійних курсів історії
На початку 30-х рр. в умовах формування в СРСР тоталітарного режиму виховання активної особистості перестало бути першочерговим завданням школи. Державі були потрібні кваліфіковані кадри і одночасно слухняні виконавці висунутих згори ідей. На перший план ставилося завдання підвищення рівня освіти, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com