Шляхи підвищення рівня використання сучаних освітніх технологій в загальноосвітніх школах України

Статті і корисна інформація » Ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя » Шляхи підвищення рівня використання сучаних освітніх технологій в загальноосвітніх школах України

Сторінка 1

З результатів проведеного мною дослідження видно, що учням сподобався урок з використанням сучасних технологій навчання. Також вчитель англійської мови, Побощенко Олена Михайлівна, підкреслює високу ефективність таких методів роботі. Адже діти добре засвоїли матеріал уроку та могли його детально відтворити ще протягом довгого часу без повторення. Все це зумовлює необхідність розвивати такого роду технології, включати все більше нових видів та форм роботи з дітьми на уроці, а також покращувати технологізацію школи, особливо класів,в яких вивчають іноземні мови.

Головним фактором, який забезпечує освоєння та подальше ефективне впровадження сучасних освітніх технологій в освіту є не лише наявність комп’ютерної техніки, а й володіння знаннями з інформаційних технологій як учнями так і вчителями загальноосвітніх шкіл, хоча б на рівні користувача. У зв’язку з активнішим використанням інформаційних технологій в освіті значно зростає роль вчителя інформатики, який відповідає за комп’ютерний клас у школі, його здатність обслуговувати техніку та мережеве обладнання у постійному робочому стані. Якщо ігнорувати порушені питання, то неминуче виникне ситуація, коли вчителі, які активно почнуть впроваджувати проектні методи навчання у своїй школі, маючи лише елементарні навички роботи з персональним комп’ютером, периферійними пристроями та мережевим обладнанням нанесуть школі значних матеріальних збитків. Відсутність вмінь використовувати ПК у своїй роботі в учнів, лише пришвидшить усі негативні процеси та за короткий термін часу зробить комп’ютерний клас школи непридатним для використання навіть на уроках інформатики. Уся відповідальність в такому випадку ляже на вчителя інформатики, як завідуючого кабінетом, та на директора школи. Якщо техніка виходить з ладу, вона, як правило, відставляється в куток, тому що грошей на її ремонт бюджетом міст та районів не передбачено. Є виключення із цього правила, але вони поодинокі.

Вирішити увесь комплекс проблем, пов'язаних з комп'ютеризацією, підключенням до глобальної мережі Інтернет, низьким рівнем комп'ютерної та Інтернет-грамотності вчителів і як наслідок – учнів, самостійно системою освіти дуже важко. Тут необхідне активне партнерство управлінь і відділів освіти з державними установами, громадськими організаціями, установами недержавного сектору і батьківськими радами.

Основним принципом такого партнерства має стати активне сприяння підвищенню рівня знань викладачів та учнів в області сучасних інформаційних технологій і навичок їх використання, створення для працівників освіти села та міста рівних можливостей доступу до інформаційних та освітніх ресурсів через глобальну мережу Інтернет, зменшення різниці між рівнями інформаційної культури між селом та містом.

Надзвичайно важливим кроком до введення новітніх технологій в уроки є підвищення кваліфікації вчителів, які вже працюють з дітьми, але не мають достатніх навичок роботи з технікою.

Інформаційні освітні мережі GlobalSchoolNet, Happychild, Educared та інші, які вже практично перетворилися на глобальні, уже існуючи декілька років, охоплюючи все більшу кількість вчителів та учнів по всьому світу, створюючи віртуальні спільноти та поступово глобальне навчальне середовище, накопичують та розповсюджують методичні матеріали, уроки з великої кількості гуманітарних предметів, надаючи можливість обмінюватися досвідом, отримувати знання, а також навчаючи дітей спілкуватися, працювати в команді, отримуючи необхідні сьогодні навички цифрової грамотності, навчаючись використанню сучасних освітніх технологій як для навчання, так і в різних життєвих ситуаціях.

Аналізуючи процес розвитку таких освітніх мереж, можна зазначити, що він спрямований на:

· інтегрування їх ресурсів у навчальні процеси,

· розвиток освітніх технологій навчання;

· обмін досвідом між учителями та учнями з приводу як самих предметів, так і використання сучасних освітніх технологій;

· створення інноваційних підходів навчання та їх втілення у реальність завдяки використанню сучасних освітніх технологій;

· створення віртуальних навчальних середовищ та спільнот;

· створення глобального освітнього простору.

Позитивний досвід використання матеріалів, ресурсів та можливостей освітніх мереж у навчальному процесі, який отримали та отримують освітяни зарубіжних країн, постійно спонукає до подальшого їх розвитку та інтегрування ІКТ у школах зарубіжжя.

Сучасне суспільство диктує свої правила, воно вимагає, аби освіта, якщо вона хоче залишатися якісною освітою, удосконалювалася так само, як удосконалюється світ довкола нас. Більш того, в систему освіти інформатизація повинна була увійти першою. Але через низку обставин (головним з яких є недостатнє фінансування освітніх установ) використання сучасних освітніх технологій в процесі освіти в периферійних частинах України лише почало поширюватися. Звідси витікає ще одна проблема – більшість вчителів в наших школах були виховані не в такому насиченому інформацією середовищі, як зараз. Не всі уміють і вважають за потрібне користуватися якими б то не було нововведеннями. Тоді як сучасний школяр вже не той, що був раніше. І без розуміння того, що сучасна освіта неможлива без використання сучасних технологій вчитель не зможе дати учню ті знання, які будуть необхідні йому в «дорослому» житті. Відмовляючись від використання сучасних технологічних засобів на уроках педагог втрачає можливість точної реєстрації фактів, зберігання і передачі великого об'єму інформації, угрупування і статистичної обробки даних. Використання ж комп'ютера і інших сучасних технологій на заняттях дозволить оптимізувати управління навчанням, підвищити ефективність і об'єктивність учбового процесу при значному заощадженні часу викладача, мотивувати учнів на здобуття знань.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Нормативно-правова база організації навчального процесу
Навчальний процес з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній с ...

Вплив екпериментальної методики на результативність формування читацьких інтересів
На контрольному етапі ми перевіряємо в цих двох класах рівень сформованості основ читацької самостійності на кінець 1 року навчання. Дані наших спостережень подаємо у вигляді діаграми. Як бачимо, в експериментальному класі показники значно вищі, ніж в контрольному. 95% дітей виражають бажання читат ...

Принцип свідомості і активності навчання
У цьому принципі відображаються психологічні закономірності засвоєння знань, а також загальні закономірності процесу пізнання: співвідношення теоретичного і емпіричного, об'єктивного і суб'єктивного, людського і раціонального, конкретного і абстрактного, одиничного, особливого і загального. Принцип ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com