Вікова характеристика розвитку фізичних здібностей у старшокурсників

Статті і корисна інформація » Вікова характеристики розвитку рухової функції у школярів старших класів » Вікова характеристика розвитку фізичних здібностей у старшокурсників

Сторінка 1

На всіх етапах індивідуального розвитку людини м’язова діяльність значною мірою впливає на процес її фізичного розвитку. Фізичні вправи , які використовуються з цією метою, були емпірично відібрані протягом багатьох століть. Вони представляють собою довільні рухи, в основі яких лежать рефлекторні механізми, які формуються під впливом умов життя і в процесі фізичного виховання.

Кожна фізична вправа відрізняється від іншої особливостями структури рухового акту і характеризується специфікою впливу на функції організму. В наш час фізичні вправи розглядаються не тільки як стимулятор, але й як регулятор функції організму з можливостями цілеспрямованого використання. Так, К. Купер та інші автори вважають, що фізіологічну сутність вправ складають фізіологічні, біохімічні та морфологічні зрушення, які утворюються під впливом багатократно виконуваних тривалих вправ за участю великих м’язових груп при змінному навантаженні.

Ці зміни в організмі розглядаються як кумулятивний тренуючий ефект – нова якісна особливість організму, яка виникає в результаті сумації оперативних і відставлених зрушень великої кількості окремих тренувальних занять.

Заняття фізичними вправами мають загальний і різнобічний вплив на весь організм в цілому і на будь-яку систему або орган зокрема. Причому наслідки поширюються навіть на ті органи, які не брали ніякої участі у виконанні певної дії. Тому що живий організм, як комплекс взаємозалежних органів, пристосовується до різноманітної діяльності незалежно від того, що навантаження буде розподілятися нерівномірно.

У численних дослідженнях, які проведено в напрямі вивчення цієї проблеми (В.М. Заціорський, В.П. Філін, О.М. Вавілова, Е.С. Вільчковський та ін.), зроблено висновки про необхідність комплексного розвитку рухових якостей дітей. Автори досліджень указують, що найбільш ефективним для покращення загальної фізичної підготовки дітей є застосування вправ, виконання яких вимагає прояву швидкості, сили та спритності порівняно із засобами, які спрямовано лише на розвиток однієї з вищевказаних якостей. Рухові якості мають певну залежність одна від одної в процесі свого розвитку, тому що є функцією одного й того ж нервово-м’язового апарату і відображають вікові та статеві особливості організму дітей.

Цілеспрямовані впливи на розвиток рухових якостей потрібно починати здійснювати в дошкільному віці. Тільки за цієї умови можна забезпечити необхідну загальну фізичну підготовленість дитини. Процес розвитку рухових якостей у дошкільників здійснюється відповідно до морфологічних особливостей та функціональних можливостей їхнього організму. При цьому необхідний диференційований підхід, який ураховує вік, стан здоров’я, рухову підготовленість, а також особливості психіки дітей 3-х–6-ти років.

В учнів старшого шкільного віку ще не завершено формування багатьох систем організму, які забезпечують високий рівень розвитку фізичних здібностей. І все-таки основні морфологічні і функціональні перетворення закінчені, що істотно позначається на темпах приросту швидкісно-силових, швидкісних здібностей, гучності і спритності.

Силові здібності. Під силою людини розуміють здібності переборювати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль.

Силові здібності, які безпосередньо проявляються у величині робочого зусилля, забезпечуються цілісною реакцією організму, яка пов’язана з мобілізацією психічних якостей, функцій моторної, м’язової, вегетативних, гормональних та інших його систем.

Сила скорочень скелетних м’язів пов’язується з такими факторами: Фізіологічний поперечник м’язів, співвідношення червоних та білих волокон, кількість включених в роботу рухових одиниць,Синхронізація діяльності м’язів-синергистів, своєчасного виключення м’язів-антогоністів.

Енергетичне забезпечення короткочасних зусиль великої потужності здійснюється в основному шляхом алактатного анаеробного процесу.

Віковому розвитку сили різних груп м’язів присвячено багато досліджень. Загальним висновком з них є те, що віковий розвиток різних м’язових груп відбувається нерівномірно, індивідуально і кожна з них у процесі онтогенезу проходить свій специфічний шлях розвитку.

Силові здібності визначаються м’язовими напруженнями, які виявляються в динамічному і статичному режимах роботи.

Серед режимів розвитку силових здібностей розрізняють:

- ізометричний (утримуючий) режим, у якому спостерігається напруження м’язів без зміни їх довжини при фіксованому положенні суглобів. За цих умов різко падають швидкісні можливості спортсмена;

- концентричний режим (долаючий), що характеризується скороченням м’язів при виконанні роботи затраченої на переміщення тіла і його ланок, а також на переміщення зовнішніх об’єктів;

- ексцентричний режим, який відзначається поступальним опором навантаженню, гальмуванню і одночасним розтягуванням м’язів. Вправи виконуються з обтяженням вище доступного на 10-30%;

Страницы: 1 2 3 4

Актуально про педагогіку:

Ефективність розробленої системи навчання
Зі всіх розглянутих вище типових комплексів вправ навчання англійській мові, на мою думку, найбільш важливим є комплекс дискутивних вправ, тому розробці іменного цього комплексу вправ і присвячується справжній розділ. До дискутивних вправ можна віднести учбову дискусію і коментування. Як і учбово-м ...

Найпростіші тригонометричні рівняння
Рівняння називаються тригонометричними, якщо невідома величина знаходиться під знаком тригонометричних функцій. Найпростішими тригонометричними рівняннями називаються рівняння Розв’язати найпростіше тригонометричне рівняння - означає знайти множину всіх кутів, що мають дане значення тригонометрично ...

Підготовка та використання наочності на заняттях з кулінарії
Висока педагогічна майстерність визначається насамперед власною методикою, яку розробив викладач або майстер виробничого навчання. Проте є дидактичні закономірності використання наочності, спільні для всіх майстрів і для навчання всіх учнів. Розглянемо їх. 1. Активізація пізнавальної діяльності учн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com