Методика на саморегуляцію "Чи живете ви у злагоді із собою?"

Статті і корисна інформація » Аналіз проблеми самовиховання учнів 1-4 класів » Методика на саморегуляцію "Чи живете ви у злагоді із собою?"

Сторінка 1

Інструкція. На запитання тесту слід відповідати "так", "ні", "незнаю". Текст питальника 1. Я загалом задоволений(на) собою. 2. Іноді мене непокоять чи нервують суперечливі думки і почуття, що стосуються людей чи подій. 3. Я можу точно визначити у своєму житті період, коли я став(ла) людиною самостійною і незалежною. 4. Я люблю уявляти різні ситуації, коли поводжуся інакше, ніж у житті. 5. Крім дрібних вад, я ні в чому не можу звинуватити себе. 6. У мене часто виникає відчуття, ніби я сам(а) не знаю, чого хочу. 7. Я настільки добре знаю свій організм, що розумію, коли легкі нездужання спричинені моїми внутрішніми конфліктами чи душевним розладом. 8. Мене дуже засмучує те, що я ніколи не досягну ідеального стану власної особистості. 9. Замість того щоб вибухати і сердитися, я вмію подумки вести внутрішню дискусію, аналізувати ситуацію і заспокоювати себе навіть тоді, коли проблема викликає суперечливі думки й почуття. 10. Іноді я реагую на деякі ситуації інакше, ніж хотів(ла) би. 11. Існують речі, у які я глибоко вірю, і цінності, в ім'я яких я зробив(ла) би більше, ніж можу зараз визначити. 12. Я завжди поспішаю, мені не вистачає часу, я берусь за виконання завдань, які перевищують можливості однієї людини. 13. Я вмію сам(а) підтримувати себе у складних ситуаціях, а коли у мене є можливість, то дозволяю собі " перехворіти". 14. Я вважаю, що сьогодні світ так сильно змінився, що "добро" і "зло" стали відносними поняттями. 15. Часто, коли я чую критичні оцінки інших людей стосовно себе, вголос я погоджуюся з ними, хоча насправді так не думаю. Опрацювання результатів* За кожну відповідь "так" на запитання 1, 3, 5, 9, 11,13, а також за відповідь "ні" на запитання 2, 4,6,10,12,14,15 одержуєте по 10 балів. За кожне "не знаю" - по 5 балів. Підрахуйте всі бали: - 100-150 балів. Ваші відповіді свідчать, що ви не лише живете у згоді із собою, а й знаєте себе і можете собі довіряти. Ви маєте цінне уміння знаходити вихід із складних ситуацій як внутрішнього особистісного характеру, так і тих, що стосуються взаємин з іншими людьми. Ви вмієте бути для себе джерелом сили і підтримкою навіть тоді, коли інші вашу силу називають слабкістю; - 50-99 балів. У вас багато сумнівів і невдоволення собою. Ваші відповіді вказують на існування якихось перешкод для повного прийняття власної особистості. Якби ви спробували точніше оцінити свої можливості і водночас виявити більше терпіння щодо себе (ви - людина мисляча, але можете й помилятися), тоді, можливо, життя приносило б вам більше задоволення; - 0-49 балів. Чи знаєте ви причину того, чому так сильно себе не любите? Відповіді свідчать про майже повну відсутність злагоди із собою. Проте, незважаючи ні на що, будьте другом самому собі. Для цього зверніть увагу на те, як багато стереотипів і забобонів у вашій самооцінці. І не мучте себе вправами уявлення. Починайте робити те, чого бажаєте понад усе, навіть якщо це ризиковано.

З народження дитина поступово залучається до складного процесу соціологізації — оволодіння певною сумою соціального досвіду, усвідомлення себе як особистості. Під впливом різноманітних потреб у неї виникає прагнення до самовдосконалення, яке задіює соціально-психологічний механізм самовиховання. Самовиховання — систематична і цілеспрямована діяльність особистості, орієнтована на формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання негативних. За словами В. Сухомлинського, «у вихованні особистості одна з провідних мелодій належить самовихованню». Воно «потребує дуже важливого, могутнього стимулу — почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора. Самовиховання можливе тільки за умови, коли душа людини дуже чутлива до найтонших, суто людських засобів впливу — доброго слова, поради, ласкавого чи докірливого погляду. Не може бути й мови про самовиховання, якщо людина звикла до грубості й реагує тільки на «сильне» слово, окрик, примус. За самою суттю своєю самовиховання передбачає віру людини в людину, звертання до честі й гідності особистості. Педагогічне керівництво самовихованням — це насамперед відносини між педагогом і вихованцем, пройняті глибокою взаємною вірою в добрі наміри». Самовиховання починається з самоусвідомлення — усвідомлення людиною себе як особистості, свого місця в суспільній діяльності. Структурно воно постає як єдність пізнавальної (самопізнання), емоційно-оцінної (самоставлення) і дієво-вольової, регулятивної (саморегуляція) внутрішньої діяльності людини. Головною при цьому є вольова сфера, яка забезпечує саморегуляцію її внутрішнього світу, активізує діяльність залежно від мети, установок, мотивів поведінки, практичних завдань. Самопізнання — процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього світу, сильних і слабких сторін своєї особистості. Важливим етапом у процесі самопізнання є самовизначення учнем своєї спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей. Самовизначення спрямованості (вибіркове ставлення людини до дійсності) передбачає з´ясування життєвих цілей, ідеалів, ціннісних орієнтацій («В якій галузі вважаю себе знавцем?», «Які блага хочу мати, яке становище посісти?», «Чого не вистачає для задоволення життям?»), провідних потреб («Чого найбільше прагну?», «Які в мене інтереси, звички?») і мотивів поведінки. Самовизначення темпераменту здійснюють за системою показників, розроблених на основі вчення І. Павлова, вважаючи темпераментом індивідуально-типологічну характеристику людини, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу психічних процесів. Кожен учень може визначити тип темпераменту, внести корективи в свою поведінку. Аналізуючи темперамент, слід звертати увагу на те, що перешкоджає учневі в навчанні, спілкуванні з людьми.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Використання дидактичних ігор та зацікавлюю чого матеріалу при вивченні курсу « Географія материків та океанів»
Аналіз навчальних програм з курсу «Географія» для спеціальних шкіл, дозволяє зробити висновки про актуальність використання дидактичних ігор на уроках. З метою розвитку комунікативних вмінь і навичок учнів спеціальних шкіл, можна застосовувати такі види ігор: географічне лото, географічне доміно, « ...

Свідомість як психолого-педагогічна категорія
Свідомість ця єдність всіх психічних станів і властивостей людини, як особистості. Воно є надзвичайно складним процесом активного віддзеркалення і духовного освоєння об'єктивної дійсності. Свідомість є єдністю всіх форм пізнання і переживань людини і її відношення до того, що вона відображає. Це сп ...

Організація та зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів
Дослідно-експериментальна робота проводилася у 4-х класах Голо- гірської СЗШ І-ІІ ступенів Золочівського району Львівської області. Загалом експериментальним дослідженням було охоплено 46 учнів початкових класів. Педагогічним експериментом було охоплено 24 школярі. Робота проводилася у три етапи пр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com