Педагогічні умови використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів

Статті і корисна інформація » Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання з варіативної частини "Технологія оздоблення виробів бісером 7 клас" » Педагогічні умови використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів

Сторінка 1

Поняття «умова» в науковій літературі трактується по-різному. Так, С.Н. Брунова вважає, що «умова – це правило, яке забезпечує нормальну роботу чого – не будь.

В «Тлумачному словнику української мови» поняття «умова» В. Яременко подає так:

взаємну усну чи писемну домовленість про що – не будь;

вимоги, зобов’язання, пропозиції, висунуті в договорі по відношенню до договірних сторін;

необхідна обставина, передумова, яка робить можливим здійснення чого-небудь;

обставини, особливості реальної дійсності, при яких щось відбувається або здійснюється.

Результати опрацювання наукової літератури дали нам змогу визначити які ж необхідні обставини, дидактичні умови слід враховувати у застосуванні особистісно-орієнтованого підходу у навчанні технології як засобу підвищення якості знань учнів, серед яких ми виділяємо:

урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

гуманізація взаємовідносин вчителя і учнів;

створення ситуації успіху;

стимулювання навчальної діяльності учнів.

Перша умова урахування, умінь і навичок при підготовці до сприймання нового матеріалу кожним учнем.

Підготувавши учня до сприймання нових знань, організуємо самостійну роботу. Завдання даємо з таким розрахунком, щоб воно не було надто легким, передбачало ті форми розумової діяльності, якими учень ще не оволодів, але здатних опанувати за допомогою і під керівництвом учителя.

Спостерігаємо за їх роботою. Якщо виникають труднощі, допомагаємо скласти план їх подолання: радимо переглянути раніше вивчений матеріал у підручнику, виконати аналогічні вправи, ставимо навідні питання, орієнтуємо школяра. Пропонуємо ускладнені додаткові вправи тим, хто виконав основну роботу, здебільшого це потребує творчого підходу, додаткового розмірковування тощо.

Після цього окремі учні дістають право розповісти про зроблене. Таким чином вони постають у ролі вчителя.

Іноді пропонуємо завдання на вибір, записуємо на дошці завдання, а учні виконують те, що їм під силу. Безперечно, добір відповідного пізнавального завдання - нелегка справа.

Намагаємося вести учнів від репродуктивної (відтворюваної) діяльності до творчої. Індивідуалізувати потрібно не лише роботу на уроці, а й домашні завдання. Завдання добираємо так, щоб вони сприяли зміцненню зв'язку теорії з практикою, всебічному розвитку, творчій активності та самостійності. У домашніх завданнях передбачаємо різноманітні операції.

Слабовстигаючим школярам указуємо, які саме розділи підручника потрібно повторити, на які завдання дати відповіді.

Індивідуалізація та міцність засвоєння знань і всебічного розвитку пізнавальних сил учнів витікає із загального положення про те, що в навчанні мислення панує над пам'яттю. Це конкретизується таким чином:

а) навчальний матеріал береться у стрункому логічному плані, зумовленому його природою;

б) будь-який матеріал, що потребує запам'ятовування укладається в короткий зміст;

в) на першому етапі навчання вчитель дає не весь обсяг знань, а лише основний його зміст, щоб учень глибоко зрозумів і засвоїв нове;

г) завдання добираються зрозумілі для дітей, щоб під час їх виконання школярі безперервно поглиблювали та закріплювали знання, розвивали мислення, виробляли вміння та навички;

д) для забезпечення міцності знань учні постійно повертаються до раніше засвоєного і розглядають його під новим кутом зору, щоб діяти по-новому.

Другою ефективності застосування особистісно - орієнтованого навчання на уроках технології має бути врахування вчителем вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Учитель, звичайно, повинен добре знати свій предмет, методи за допомогою яких цей предмет застосовується учнями. Однак, якщо не враховувати потреб учнів, їх здібності, інтереси, то результат навчання буває незадовільним.

Для того, щоб правильно підібрати гру, організувати її, зацікавити учнів, необхідно знати особливості дітей певного віку (їх смаки, уподобання, розвиток мовлення, мислення …).

Відомо, що діти шкільного віку за віковою періодизацією поділяються на учнів:

молодшого шкільного віку;

середнього шкільного віку;

старшого шкільного віку.

В залежності від віку у учнів по-різному розвинені психічні процеси, що впливають на їх пізнавальну діяльність.

В період молодшого шкільного віку дитина оволодіває елементарними культурними навичками, провідною діяльністю стає досягнення знань, зростає здатність дитини до логічного мислення і самодисципліни, а також до спілкування з ровесниками у відповідності до встановлених правил. З’являється внутрішнє прагнення до навчання і успіхів у ньому. У дітей цього віку з’являється любов до праці. Діти намагаються дізнатись, що із чого одержується і як воно діє. Інтерес до цього має підкріплюватись і задовольнятись оточуючими людьми.

Страницы: 1 2 3 4

Актуально про педагогіку:

Проблемні ситуації як засіб підвищення якості знань учнів
Поняття «проблемне навчання» одержало поширення в 20-30-і роки як у радянських, так і в закордонних школах. Проблемне навчання ґрунтується на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Джона Д’юї, що заснували експериментальну школу в Чикаго. Він зробив акцент на розвитку ...

Організація педагогічної роботи з формування соціокультурного досвіду молодших школярів
Ми передбачаємо, що цілеспрямована робота з дитячим колективом на уроках образотворчого мистецтва впливатиме на збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів, якщо: - сприяти збагаченню соціальних уявлень, соціально-комунікативних умінь через застосування комбінованих завдань, які, окрім ху ...

Реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі професійної школи
Педагог – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини. Проблема особистості педагога як суб’єкта педагогічної діяльності, компетентного та здатного до саморозвитку знаходить віддзеркалення в сучасних працях українських т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com