Психолого-педагогічні умови підготовки студентів

Сторінка 9

Забезпечення інтегтативних зв’язків у системі підготовки студентів потребує виокремлення цілісної структурної одиниці керування навчальним процесом студентів. Щодо цього передбачається створення моделі цілеспрямованих дій під час викладання дисципліни хорового диригування, методичного керування диригентсько-хоровою діяльністю студентів з курсовим та шкільним хором за схемою: від індивідуального диригентсько-хорового та вокального розвитку студентів до практичної перевірки набутих умінь на практиці.

Єдина система керування навчальним процесом підготовки майбутнього керівника хору передбачає знаходження єдиних форм та засобів організації навчальної діяльності студентів. Зважаючи на це, майбутній керівник хору має бути залучений до рефлексивно-пізнавального, самостійно-практичного та креативно-творчого процесів. Тільки у такому аспекті інтегративні процеси між структурними компонентами підготовки студентів музично-педагогічних факультетів забезпечують їх навчальну діяльність не тільки інформацією, але й виступають засобами формування у них різносторонніх пізнавальних процесів, установок на творчий пошук та накопичення практичного досвіду до самовдосконалення.

Шляхи подолання труднощів у навчанні майбутнього фахівця значною мірою залежить не тільки від того, наскільки студенти оволодівають знаннями і навичками, а й від пробудження інтересу до жанрової своєрідності пісенного репертуару. Оскільки високий рівень інтонаційної організації репертуару виступає підгрунттям для диригентсько-хорової підготовки, то наступною умовою є спрямованість навчального процесу на репертуарне забезпечення учнів з урахуванням вікових особливостей.

Майбутній керівник хору повинен творчо мислити, проявляти ініціативу, вивчати, осмислювати і доцільно використовувати наукову інформацію та педагогічний досвід у межах власної професійної діяльності. Підвищення вимог до змісту шкільної освіти обумовило необхідність перегляду шкільного хорового репертуару, якій у повній мірі може забезпечити творче переосмислення з позицій навчально-дидактичного матеріалу. Саме тому педагогічно доцільним засобом ефективної підготовки студентів спочатку на індивідуальному занятті а потім в реальних умовах роботи зі шкільним хором є забезпечення навчального процесу цікавим, сучасним та оригінальним шкільним репертуаром.

Практика засвідчила, що поміж великої кількості музичного матеріалу, написаного для дітей різного віку, не всі доступні для виконання. Причина цього явища, на нашу думку, полягає у невідповідності вокальних можливостей голосу дітей і технічних складностей твору, що може призвести до: а) неможливості подолання диригентських та вокальних труднощів; б) морального незадоволення, викликаного творчими невдачами; в) невпевненості у своїх професійних можливостях.

З метою вирішення цієї проблеми ми звернулися до композиторського доробку викладачів-композиторів факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, який є найбільш цінним навчально-методичним матеріалом і приваблює багатьох диригентів-хормейстерів красою гармонічної мови, простотою побудови, тематизмом. Методична спрямованість означених творів визначається у дидактичній єдності засобів диригентської та вокальної виразності, підборі репертуару за тематикою та складністю з урахуванням технічної, творчої та педагогічної зрілості, сформованості музичних здібностей та культури виконавської майстерності, інформаційної зацікавленості студентів до нового музичного матеріалу.

Так, синтезом трьох видів мистецтва – поезії, танцю, музики, різноманітністю жанрів (дитячі опери „Мурашка та бабка”, „Білосніжка”, „Дюймовочка”), хоровими творами для різних вікових груп шкільного хору, обробками пісень (пісні Слобожанщини) відзначається творчість викладача-диригента Є.Карпенка; ніжною лірикою у стилі українських народних пісень музика М.Черниша („Мати”, „Вчителька”); єдністю вокально-хорової та фольклорної музики творчість М.Назаренка („Ніжність”); піснями-опусами на авторський текст Г.Приходько („Колискова”.” Франкові проліски”); хоровими духовними композиціями твори О.Чернової („Молитва"); красою дитячої пісні С.Крамської-Берестовської („Шкільна клятва”); оригінальністю крупної форми В.Прищенка (сюїта „Присвячення”). Цей пісенний матеріал на різних етапах навчання використовувався нами на хоровому диригуванні, курсовому хорі, педагогічній практиці зі шкільним хором, підпорядкувався за тематизмом, технічністю, художністю, виступає одним із факторів професійної адаптації керівника хору.

Отже, побудова навчального процесу в означених психолого-педагогічних умовах, орієнтованого на підготовку студентів у якості керівника хору, передбачає досягнення кінцевого результату – оволодіння знаннями, вміннями та навичками роботи з хором завдяки індивідуалізації навчання; розвитку диригентсько-хорових здібностей та професійних умінь; рівня адаптації студентів до майбутньої діяльності через організацію самостійної роботи; підвищення рівня усвідомленості змісту підготовки та сутності навчально-методичного матеріалу .

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11

Актуально про педагогіку:

Методика складання тестів
Як відомо, людське сприйняття і мислення мають структуру вірогідності, а тому за допомогою теорії вірогідності вдається більш повно передбачати, як протікатиме процес засвоєння учбового матеріалу, наперед визначати необхідні вправляючі дії на хід цього процесу. За останній час контроль засвоєння уч ...

Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
Розмірковуючи про значущість педагогічної освіти, достатньо згадати відомий вислів: якщо рідні батько і матір є біологічними батьками людини, то вчитель чи вчителька є її духовними батьками. Цей вислів був справедливим завжди, але особливо актуальним він стає у XXI столітті, коли об'єктивно виникли ...

Конспект уроку з використання кімнатних рослин
Квітка — видозмінений пагін. Будова і різноманітність квіток Мета. Продовжувати формувати в учнів поняття про рослинний організм, його органи. Сформувати поняття про квітку як репродуктивний орган рослини, що є видозміненим пагоном; розширити знання про будову квітки, біологічне значення її головни ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com