Особливості соціального середовища школи

Сторінка 1

Школа є середньою ланкою в системі освіти України. Закон України «Про освіту» визначає сутність загальної середньої освіти та специфіку різноманітних закладів. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення. Здобування загальної середньої освіти відбувається у середніх навчальних закладах.

Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а також самостійних класів здійснюється за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створитися навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»,або об`єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи ( з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофільної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об`єднань. Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культурних центрів). Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очної, заочної форми навчання при загальноосвітніх школах.

Особливість соціального середовища школи в тому, що виховання, взаємодія педагогів та учнів не може бути однаковою для усіх трьох рівнів освіти в школі (молодша, середня та старша школа). Освіта відбувається згідно віку та фізичного розвитку дітей.

Якщо порівнювати з дошкільною освітою та ВУЗівською, то такий тип виховання та навчання притаманний тільки школі. У дитячих садках не використовують порівневий тип навчання, як у школі, а навчання у вищому навчальному закладі спрямоване лише на здобування знань щодо майбутньої професії.

Якщо звернути увагу на зарубіжний досвід, то потрібно згадати Вітторіно да Фільтре та його «Будинок радості».

Сучасні педагоги, такі як Рижанова А. вважають що, найяскравішим прикладом практики гуманістичного виховання вельможного панства була школа «Радісний дім» Вітторіно Рамбальдоні да Фільтре. Вітторіно да Фільтре продемонстрував у своїй школі соціально-виховний підхід до організації шкільного виховання. Він поєднав у єдину систему виховні можливості приклада вчителя і навчання, організованого шкільного простору і самоврядування дітей, залучення до релігійної громади і насолоди красотами природи; гармонізував розумовий і фізичний, морально і естетичний розвиток своїх вихованців. Зрозуміло, що в цьому внутрішньо-шкільному соціально-виховному середовищі важливе місце належало релігійному вихованню не лише тому, що християнином був керівник школи, а передусім тому, що надворі було Середньовіччя з його домінуванням релігійних цінностей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Актуально про педагогіку:

Економічне мислення як основний компонент економічного виховання
Зміни в життєдіяльності людини в умовах введення ринкових механізмів господарювання роблять актуальною проблему формування економічного мислення. Визначення шляхів та засобів здійснення цього процесу передусім вимагає ретельного дослідження сутності категорії "економічне мислення". Понятт ...

Дидактичні засади вивчення країнознавства
Актуальним при вивченні географії в старшій школі є реалізація ідей особистісно-орієнтованого навчання, що означає створення кожним школярем особистісно-орієнтованого образу світу, заснованого на його особистому досвіді. Проблема активізації процесу навчання не може на сучасному етапі розвитку осві ...

Особливості розвитку комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
Людське „Я", внутрішній зміст особистості виникає і формується не само по собі, а тільки в процесі спілкування з тими, хто оточує, де складаються певні особистісні взаємовідносини. І від того, який характер відносин дитини з тими, хто оточує, багато в чому залежить, які саме особистісні якості ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com