Приклади навчальних планів занять з використанням проблемних ситуацій

Сторінка 1

Приклад навчального завдання № 2

Дисципліна « Менеджмент в землевпорядкуванні »

Тема: Аналіз ситуації «Деякі проблеми лізингу в Україні»

У статті (Ділова неділя. — 2007. — 21 травня. — № 28) розповідається про діяльність лізингових компаній різних форм власності: приватного фінансово-лізингового дому Україна, Державного лізингового фонду, СП «Хансинг Лізинг Україна» та «Хансинг Лізинг Естонія».

Мета: навчити студентів використовувати схеми лізингових платежів як різновиду кредитування і застосування цієї системит в землеустрої.

Алгоритм роботи

ознайомити аудиторію з навчальним матеріалом до цієї теми;

методом мозкової атаки визначити загальні проблеми;

сформулювати запитання, на які студенти повинні дати відповіді для вирішення визначених проблем;

вибрати з масиву рішень оптимальні шляхом ранжирування; продемонструвати можливу альтернативну схему вирішення проблеми за допомогою лізингу; зробити узагальнюючі висновки.

Хід роботи:

1. Для ознайомлення студентів із ситуацією за тиждень до заняття роздаються матеріали до цієї темі, а саме:

Закон «Про лізинг» № 723/97-ВР від 16 грудня 1997 р.;

Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» № 607/97-ВР від 4 листопада 1997 р.;

текст статті «О некоторых проблемах лизинга в Украине».

Пропонується ознайомитися з такими проблемами:

низька прибутковість лізингових операцій в Україні;

незрозумілість українського законодавства щодо регулювання даної діяльності;

недопущення західних компаній на внутрішній ринок України;

неспроможність держави ефективно працювати на цьому ринку.

Доповідач (з групи організаторів) коротко розповідає про суть лізингу, особливо не вдаючись до деталей (аудиторія вже ознайомлена з матеріалом), перелічує проблеми й пропонує розглянути конкретну ситуацію.

Після короткого вступу доповідач переходить до конкретної ситуації, яка складається з 3-х випадків:

випадок з фінансово-лізинговим домом «Україна»;

характеристика роботи Державного лізингового фонду;

характеристика діяльності компаній «Хансинг Лізинг Україна» та «Хансинг Лізинг Естонія» в Україні.

На четвертому етапі доповідач повинен залучити аудиторію до активної участі, задаючи питання (наприклад, «З яких причин, на вашу думку, виявився недієздатним Державний лізинговий фонд?»). У такий спосіб слухачі залучаються до дискусії, і починається продукування можливих рішень.

З масиву рішень шляхом дискусії вибирається найоптимальніше. Ведучий на цьому етапі займає пасивну позицію, тобто майже не бере участі в диспуті.

Якщо у виступаючого є своє альтернативне рішення (як у найпідготовленішого), то рішення пропонується на обговорення.

На завершальному етапі робляться узагальнюючі висновки для відповіді на питання:

Чи потрібен на даному етапі розвитку економіки України лізинг узагалі?

Якщо лізинг потрібен, то в якій формі (державні фонди, приватні компанії чи компанії з іноземним капіталом)?

Які можливі шляхи розв'язання наявних проблем?

Застосування лише традиційних, архаїчних методів навчання вже не відповідає вимогам сучасної освіти, оскільки не забезпечує достатньої стійкості та інваріантності отриманої інформації, оцінки її якості. Пошук прийомів і методів активізації навчального процесу у ВНЗ України триває. Поширеним стало використання інтегрованих занять, проблемного навчання, ділових ігор, тренінгів. На нашу думку, саме завдяки методам проблемного навчання у студентів з'являється можливість розкрити свої здібності глибше.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей
театралізація драматизація гра навчання Театралізовано-ігрова діяльність дає широкі можливості щодо творчих проявів дітей. За Л.С. Виготським, акторська праця є “своєрідною творчістю психофізіологічних станів” людини. Вона поєднує в собі театралізовані ігри: режисерські, ігри-драматизації та імпров ...

Навчальний тест
Навчальний тест визначається як система завдань визначеного змісту, зростаючої складності, специфічної форми, що дозволяє якісно й ефективно вимірити рівень і оцінити структуру підготовленості учнів. Навчальний тест по своїй суті є класичним представником традиційних тестів. Для кращого розуміння в ...

Технології, їх значення в навчально-виховному процесі
За роки незалежності в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспільства. Інтеграція України в Європейський, світовий простір актуалізує завдання підготовки нової гене ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com