Етичне виховання як основа духовного розвитку дитини

Сторінка 1

Створення нового суспільства, ґрунтованого на принципах гуманізму і справжньої свободи, неможливе лише шляхом революційних перетворень політичної системи і соціально-економічних відносин. Необхідно також олюднити внутрішній світ людини, наповнити моральним змістом її ідеали, цінності, уявлення про добро і зло. Без пробудження совісті, обов’язку, відповідальності, доброти та людяності, без поваги до людської гідності, без оздоровлення морально – психологічного клімату в суспільстві, в навчальних закладах навряд чи можна розраховувати на докорінні зміни в нашому житті. Названі моральні феномени – етичні цінності (особистісно моральні цінності), які втілюються в категоріях добра, совісті, справедливості, достоїнства, щастя. Етичні цінності (загалом духовні) – передумова й умова конструктивного вирішення загальних проблем світової цивілізації, збереження екологічно чистого середовища, розв’язання міжнаціональних і релігійних конфліктів. Вони виступають регулятором поведінки людей, зумовлюють гуманність особистості, є гарантом її шанобливого ставлення до культурної спадщини народів і націй. Ціннісне, духовне – це загальнолюдське в кожному з нас, це те, що, надаючи вагомість індивідуальному людському існуванню. Інакше кажучи, духовні цінності, це те, що робить індивіда Особистістю, тобто автономною, розумною і само усвідомлюваною реальністю.

Головним критерієм сформованості етичних цінностей в дітях є гуманна поведінка вихованця, яка фіксується за способами і формами вираження етичних норм, що характеризують ціннісне ставлення до людини. Це довіра, повага, людяність, взаємодопомога, великодушність, делікатність.

Виявити рівні сформованості у вихованців етичних цінностей можливо за допомогою методики, яка включає комплекс відповідних технологій, методів та засобів. Вони, перш за все, мають відповідати віковим особливостям дитини, бути місткими, конструктивними, наближені до реального життя вихованців, відображати їх інтереси та прагнення. З цією метою може бути використаний матеріал, що поданий далі.

Метод анкетування

(з досвіду роботи керівника гуртка „Від ідеї до моделі” Густі Л.І.)

Мета: виявлення знань вихованців про етичні цінності, бажання, небажання розвивати їх в собі, слідкувати їм у повсякденному житті.

Анкета.

Який зміст ви вкладаєте в поняття „Добро”, „доброта”?

Що означає бути доброю людиною?

Чи потрібна доброта сьогодні? Чому?

Чи згодні ви з думкою „Доброта має бути з кулаками”?

Чи властиві вам якості доброї людини? Якщо так, то в чому вони проявляються?

Чи намагаєтесь ви бути добрим? Чому?

Чи робите щось , щоб розвинути в собі якості доброї людини? Що саме?

Метод незакінчених речень

(з досвіду роботи керівника гуртка „Мрія” Гришиної О.І.)

Питання та незакінчені речення дають змогу виявити погляди, особистісні якості та загальні життєві принципи дітей.

Я

Це моє життя і я можу робити з ним все, що хочу.

Чи згодні ви з цим твердженням?

Яке враження вам хотілося б справляти на інших людей?

Назвіть три поняття, без яких ви не можете жити.

Найважливішим для мене є .

Я належу до тих людей, які .

Що для мене важливо: приймати власні рішення .

Чого мені хочеться .

Що мене непокоїть чи чого я боюся: .

Щоб я хотів, щоб про мене говорили люди: .

Бесіди

(з досвіду роботи керівника гуртка „Сузір’я” Романенко Т.Г.)

Мета: виявити уявлення вихованців про духовні цінності.

Що таке талант людяності?

Справжня та хибна гідність особистості.

Вчимося володіти собою.

Що значить бути особистістю сьогодні?

Диспути

(з досвіду роботи керівника гуртка „Сходинки творчості” Шевченко М.Є.)

Коли матеріальний достаток йде на користь і коли він – умова її руйнування?

Духовні цінності. Чи потрібні вони сьогодні ?

Не хлібом єдиним живе людина. Чи це так?

Яка потрібна доброта у нинішній соціально-економічній ситуації?

Задачі з моральним змістом

(з досвіду роботи керівника гуртка „Проба пера” Петренко О.М.)

Мета: виявити етичні цінності вихованців.

Задача: „Кладовище гарбузів”

„До редакції газети „Известия” надійшов лист від жителя одного населеного пункту. У минулому він шахтар. Під час війни водив поїзди на фронт. Нині пенсіонер. Переніс важку операцію. Лікарі порадили йому пити відвар гарбуза. З радістю спостерігав він, як цвіли в нього на городі , набирали сили жовті дзвоники. Але одного ранку, коли він вийшов на ґанок, побачив, що всі гарбузи розтоптані, а на вогкій землі сліди дитячих ніг”.

Запитання до вихованців: Чому діти це зробили? Дайте етичну оцінку їхньому вчинку. Щоб ви зробили на місці пенсіонера?

Варіанти відповідей:

Винні дорослі: вони не організували дозвілля цих дітей.

Діти ніколи не бачили ранніх гарбузів, захотіли подивитися, що це таке.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Розвиток інтересу до зображувальної дійсності у дітей молодшого шкільного віку під час гри
Одним із надзвичайно важливих факторів у навчанні учнів образотворчого мистецтва, особливо на першому етапі, є розвиток стійкого інтересу. Щоб здійснювати цей розвиток, педагог повинен знати добре його образотворчу підготовку, загальний розвиток дитини, та її індивідуальні особливості. Наявність ін ...

Види тематичного малювання на теми пейзажу
Робота по розвитку образотворчої діяльності в малюванні природи повинна будуватися у відповідності з вимогами програми виховання і навчання в школі, які націлюють на формування в кожної дитини морально-естетичні почуття при зустрічі з прекрасним у природі та мистецтві, при знайомстві з подією та пе ...

Значення народознавства в курсі ботаніки
Сьогодні, коли в державі взято курс на відродження й дальший розвиток національної культури, на вчителя біології покладається завдання викликати в учнів глибокий, стійкий інтерес до предмета, а значить, і до науки, любов до природи, до неньки-матері землі. Це важка і копітка робота — виховати учнів ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com