Методичні вимоги щодо вибору навчальної програми з курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики»

Статті і корисна інформація » Методика проведення лабораторних занять з курсу "Застосування ІКТ у навчальному процесі з математики" » Методичні вимоги щодо вибору навчальної програми з курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики»

Сторінка 8

Побудувати графік функції

Побудувати графік функції

Побудувати графік функції

Побудувати графік функції .

Вкажіть, скільки дійсних коренів має рівняння

При яких значеннях параметра а нерівність <0.

Обчислити інтеграл .

Обчислити інтеграл .

Обчислити інтеграл .

Обчислити інтеграл .

Обчислити інтеграл

Розв’язання вправ

Знайти об’єм тіла та площу повної поверхні цього тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функцї та прямими у = 0 та х = 3 .

Рис.4

Відповідь: об’єм 152.682 од.куб., площа повної поверхні 261.592 од.кв. тіла утвореного обертанням навколо осі Ох функції та прямими у = 0 та х = 3 (Рис4).

Знайти об’єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функції і прямими у = 0, х = 0, х =

Рис.5

Відповідь: об’єм тіла утвореного обертанням навколо осі Ох функції і прямими у = 0, х = 0, х = дорівнює 4.9348 од.куб (Рис.5).

Знайти об’єм тіла та площу повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функції , у = 0, х = 2, х = 1.

Рис.6

Відповідь: об’єм 83.701 од.куб. та площа повної поверхні 244.119 од.кв. тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функції , у = 0, х = 2, х=1(Рис.6).

Знайти площу повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функції у = 0, х = 0 , х = /2.

Рис.7

Відповідь: площа повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох функції у = 0, х = 0 , х = /2 дорівнює 35.1418 од.кв (Рис.7).

Знайти площу повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції , у = 0, х = 0.

Рис.8

Відповідь: площа повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції , у = 0, х = 0 дорівнює 12.1 од.кв (Рис.8).

Знайти об’єм тіла та площу повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції та у = 0.

Рис.9

Відповідь: об’єм тіла 8.38 од.куб. та площ повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції та у = 0 31.18 од.кв (Рис.9).

Знайти об’єм тіла та площу повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції та у = 0.

Рис.10

Відповідь: об’єм тіла 134 од.куб. та площа повної поверхні тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу функції та у = 0 175.2 од.кв (Рис.10).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Актуально про педагогіку:

Структура педагогічної діяльності
На відміну від прийнятого в психології розуміння діяльності як багаторівневої системи, компонентами якої є мета, мотиви, дії і результат, стосовно педагогічної діяльності переважає підхід виділення її компонентів як щодо самостійних функціональних видів діяльності педагога. Н.В. Кузьміна виділила в ...

Писемне мовлення і передумови його формування
Писемне мовлення – одна з форм існування мови, протилежна усному мовленню. Це вторинна, більш пізня за часом виникнення форма існування мови. Для різних форм мовленнєвої діяльності первинним може бути як усне, так і писемне мовлення. Якщо усне мовлення відокремило людину від тваринного світу, то пи ...

Аналіз змісту шкільного курсу
Країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності. На сучасному етапі країнознавчі дослідження мають переважно природно-історичне і соціально-економі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com