Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

Статті і корисна інформація » Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

Сторінка 4

Інший приклад. Вчитель, навчаючи старшокласників професії токаря або фрезерувальника, повинен спиратися на їх знання про пристрій і принцип дії верстатів учбового типу, отримані раніше, пояснювати суть відмінностей, наявних в пристрої верстатів, вживаних на виробництві. В процесі вивчення верстатів з числовим програмним управлінням, зокрема, дуже важливо звернути увагу учнів на вдосконалення органу, що управляє, у верстаті.

Для приведення знань що вчаться в систему важливу роль грає узагальнення матеріалу, що вивчається. У зв'язку з цим вчиться дають знання про найбільш загальні закономірності розвитку виробництва, знайомлять з такими предметами, засобами і процесами праці, в яких найповніше відбивається комплекс наукових знань і виражаються досягнення і тенденції науково-технічного прогресу.

Систематичність і послідовність укупі із спадкоємністю дозволяють за менший час досягти великих результатів. У практиці роботи вчителя цей принцип реалізується в першу чергу в тематичному і поурочному плануванні, в забезпеченні чіткої структури кожного заняття. Вчителеві слід привчати до систематичності і послідовності школярів, формувати у них уміння планувати свою учбову і трудову діяльність, наприклад розробляти спочатку плани своєї практичної роботи, потім — технологічні карти.

Особлива відповідальність в здійсненні даного дидактичного принципу лежить на розробниках учбових програм. Саме у програмах, перш за все, учбово-виховний процес (формування знань і умінь, виховання і розвиток) повинен бути представлений в ретельно продуманою, обгрунтованою, логічною, такою, що забезпечує спадкоємність структурі, системі і послідовності.

Доступність навчання. З цього принципу витікає, що трудове навчання слід здійснювати з урахуванням розумових і фізичних можливостей учнів, досягнутого ними рівня знань і умінь, розвитку. Разом з тим доступність не тотожна легкості в навчанні, матеріал, що вивчається, повинен вимагати від школярів певних зусиль для його засвоєння.

Реалізовуючи цей принцип, вчителеві слід мати на увазі не тільки теоретичні відомості, але і фізичне навантаження на організм учнів при виконанні ними практичних робіт, регулювати її. Одним із засобів забезпечення доступності матеріалу, що вивчається, практичних робіт є диференціація завдань з урахуванням особливостей учнів.

Вчитель досягає доступності в навчанні краще, якщо на кожному занятті враховує рівень підготовленості наук, що вчаться по основах, уміло застосовує учбові демонстрації, наочну допомогу. Наприклад, при поясненні нового матеріалу по темі «Монтажні дроти» вчиться доцільно показати стенд із зразками різних проводів, вживаних в електрорадіотехніці і електроніці. Це допоможе школярам краще запам'ятати їх на вигляд, а також засвоїти знання про їх физико-хімічні властивості. При поясненні видів в'язки монтажних джгутів корисно показати виконані крупним планом зразки джгутів, щоб школярі краще зрозуміли техніку кріплення ниток і пов'язання петель на джгуті, спосіб розгортки об'ємного джгута в площину.

Іноді автори проектів програм, проявляючи, на нашу думку, зайве прагнення до інновацій, вже в початкових класах дають такі, наприклад, складні теми, як інформаційні технології, радіоелектроніка. Вони, мабуть, виходять з того, що існував порівняно недавно в деяких наукових педагогічних кругах думки про те, що принцип доступності відноситься не до змісту, а тільки до методів навчання. Досвід показав неправомірність, нежиттєвість даного підходу. На практиці такого роду матеріал подавався молодшим школярам або в спрощеному до крайності, примітивному вигляді, або вимагав від вчителя дуже багато час на роз'яснення, а від учнів занадто великої напруги, тоді як після досягнення певного віку вони могли засвоїти його порівняно швидко і без надмірних зусиль.

Свідомість, активність і самостійність учнів в навчанні. Цей принцип полягає в активному оволодінні школярами знаннями і уміннями на основі їх осмислення, творчої переробки і застосування в процесі самостійної роботи. Неодмінними умовами реалізації даного принципу є усвідомлення що вчаться цілей навчання, співпраця вчителя і учнів в їх досягненні.

Вчителеві слід ставити що вчаться в такі умови, коли їм самим потрібно здобувати знання, проявляти самостійність в оволодінні уміннями, методами учення. Актуальність даного принципу для трудового навчання визначається тим, що поза активною самостійною діяльністю неможливо сформувати трудові уміння. Тому діяльність учнів повинна бути організована так, щоб вони самостійно (але під керівництвом вчителя, за допомогою його пояснень, показу і т. п.) виконували вправи, лабораторно-практичні, практичні і учбовий-виробничі роботи, вирішували технічні, технологічні і економічні завдання, вчилися при цьому користуватися технічною, особливо довідковою, літературою, а також документацією (кресленнями, технологічними картами, схемами і ін.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Актуально про педагогіку:

Експериментальна перевірка ефективності застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни «Кулінарія»
Для перевірки результативності засвоєння знань студентами Чернігівського комерційного технікуму з використанням на заняттях технічних засобів навчання були розроблені тестові завдання. Експеримент проводився в паралельних групах Чернігівського комерційного технікуму. Учням контрольного та експериме ...

Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності у взаємозв'язку з ознайомленням їх з природою
Пізнавальну діяльність дітей, направлену на об'єкти природи, слід розглядувати як творчу. Пізнання школярм-дошкільником навколишньої природи повинне здійснюватися “по законах краси”. Це залежить від педагога, який сам відчуває, розуміє красу природи і може передавати це дітям. Необхідно розвивати в ...

Історико-педагогічний аналіз використання гри у навчальному процесі
Розуміння того, що в центрі навчального процесу перебуває учень, потребує пошуку та використання сучасних засобів розвитку його особистості. У зв’язку з цим першочерговими завданнями шкільної освіти є: методологічна переорієнтація на особистість учня, оновлення змісту, впровадження сучасних техноло ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com