Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Статті і корисна інформація » Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Сторінка 10

Отже, головним у використанні різнорівневих завдань робочих зошитів з друкованою основою було те, що вони забезпечували реалізацію індивідуальних навчальних можливостей учнів, дозволяли звертатися до різних форм організації навчальної діяльності школярів (індивідуальної, фронтальної, групової, парної) та методів контролю. Результати експериментальної роботи представлено в таблиці 2.

Аналіз одержаних результатів дає можливість звернути увагу на такий факт: 72% учнів (із 102 опитаних) експериментальних класів відповіли, що вони на перевірочній роботі віддавали перевагу запитанням конструктивного (36%) і творчого (36%) рівня, бо мали можливість висловлювати власні думки. Їм подобалось, що такі запитання давали змогу порівнювати свої висновки з правильними, запитання для них були цікавими, тому що вони не вимагали зубріння і допомагали дізнаватися про те, чого не знали раніше. Адже за допомогою цих питань школярі мали можливість відкривати нове про об’єкт, який вивчається.

Більшість учнів експериментальних класів обирали завдання конструктивного і творчого рівня складності й тому, що вони мали достатню теоретичну базу для виконання цих завдань, оскільки систематично виконували різнорівневі завдання в робочих зошитах з друкованою основою.

Таким чином, диференціація у процесі контролю навчальних досягнень школярів за допомогою використання різнорівневих завдань у робочих зошитах з друкованою основою та на контрольно-узагальнювальних уроках-іграх забезпечила позитивні зміни в результатах навчально-пізнавальної діяльності учнів експериментальних класів, зумовлені врахуванням їхніх реальних навчальних можливостей, загальної підготовки, поєднанням різних прийомів контролю.

Таблиця 2. Результати експериментальної робот (приріст у %)

Показники і критерії

Е (102 учні)

К (112 учнів)

Характер пізнавальної діяльності:

   

- репродуктивний

– 18

– 4

- реконструктивний

+ 8

+ 2

- творчий

+ 10

+ 2

Рівні навчальних досягнень:

   

- початковий (1 – 3 бали)

0

0

- середній (4 – 6 бал)

– 18

– 2

- достатній (7 – 9 бал)

+ 10

+ 1

- високий (10 – 12 бал)

+ 8

+ 1

Оволодіння інтелектуальними вміннями:

   

- правильно давати визначення поняття

+ 11

+ 3

- здійснювати характеристику об’єктів, явищ (знання фактичного матеріалу)

+ 22

+ 6

- виявляти значення досліджуваних об'єктів і процесів

+ 18

+ 3

- порівнювати, класифікувати досліджувані об'єкти

+ 12

+ 6

- складати логічно впорядковані термінологічні схеми

+ 12

+ 2

- обґрунтовувати, доводити

+ 18

+ 2

- узагальнювати і систематизувати знання

+ 38

+ 2

- застосовувати знання, уміння й навички у стандартних умовах

+ 22

+ 2

- застосовувати знання, уміння й навички у нестандартних ситуаціях

+ 30

+ 2

Рівні пізнавальної активності:

   

- репродуктивний

– 20

– 3

- реконструктивний

+ 12

+ 2

- творчий

+ 8

+ 1

Характер пізнавального інтересу:

- стійкий

- ситуативний

+ 44

– 44

+ 15

– 15

Самооцінка:

- адекватна

- завищена

- занижена

+ 32

– 18

– 14

+ 8

– 6

– 2

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Актуально про педагогіку:

Класифікація цифрового освітнього ресурсу
Загальноприйнятої класифікації освітніх ресурсів не існує, що створює певні проблеми при їх каталогізації. Далі приведемо різні варіанти класифікацій електронних освітніх ресурсів, що є в російській і міжнародній практиці. Згідно Міждержавному стандарту ГОСТ 7.83-2003 слід розрізняти: Електронний д ...

Формування національної свідомості на уроках трудового навчання
Національне виховання розглядається на державному рівні як головний пріоритет та органічна складова освіти (Закон України "Про освіту"; "Про загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти). У Наці ...

Використання дидактичних ігор
Одним з найефективніших способів розвитку інтересу до математики є використання дидактичних ігор та інших цікавих видів діяльності (змагань, математичних свят, викторин). Наприклад, з великим зацікавленням школярі рахують “ланцюжком”, розв’язують приклади “магічне поле”, відгадують кросворди та ін. ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com