Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Статті і корисна інформація » Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Сторінка 10

Отже, головним у використанні різнорівневих завдань робочих зошитів з друкованою основою було те, що вони забезпечували реалізацію індивідуальних навчальних можливостей учнів, дозволяли звертатися до різних форм організації навчальної діяльності школярів (індивідуальної, фронтальної, групової, парної) та методів контролю. Результати експериментальної роботи представлено в таблиці 2.

Аналіз одержаних результатів дає можливість звернути увагу на такий факт: 72% учнів (із 102 опитаних) експериментальних класів відповіли, що вони на перевірочній роботі віддавали перевагу запитанням конструктивного (36%) і творчого (36%) рівня, бо мали можливість висловлювати власні думки. Їм подобалось, що такі запитання давали змогу порівнювати свої висновки з правильними, запитання для них були цікавими, тому що вони не вимагали зубріння і допомагали дізнаватися про те, чого не знали раніше. Адже за допомогою цих питань школярі мали можливість відкривати нове про об’єкт, який вивчається.

Більшість учнів експериментальних класів обирали завдання конструктивного і творчого рівня складності й тому, що вони мали достатню теоретичну базу для виконання цих завдань, оскільки систематично виконували різнорівневі завдання в робочих зошитах з друкованою основою.

Таким чином, диференціація у процесі контролю навчальних досягнень школярів за допомогою використання різнорівневих завдань у робочих зошитах з друкованою основою та на контрольно-узагальнювальних уроках-іграх забезпечила позитивні зміни в результатах навчально-пізнавальної діяльності учнів експериментальних класів, зумовлені врахуванням їхніх реальних навчальних можливостей, загальної підготовки, поєднанням різних прийомів контролю.

Таблиця 2. Результати експериментальної робот (приріст у %)

Показники і критерії

Е (102 учні)

К (112 учнів)

Характер пізнавальної діяльності:

   

- репродуктивний

– 18

– 4

- реконструктивний

+ 8

+ 2

- творчий

+ 10

+ 2

Рівні навчальних досягнень:

   

- початковий (1 – 3 бали)

0

0

- середній (4 – 6 бал)

– 18

– 2

- достатній (7 – 9 бал)

+ 10

+ 1

- високий (10 – 12 бал)

+ 8

+ 1

Оволодіння інтелектуальними вміннями:

   

- правильно давати визначення поняття

+ 11

+ 3

- здійснювати характеристику об’єктів, явищ (знання фактичного матеріалу)

+ 22

+ 6

- виявляти значення досліджуваних об'єктів і процесів

+ 18

+ 3

- порівнювати, класифікувати досліджувані об'єкти

+ 12

+ 6

- складати логічно впорядковані термінологічні схеми

+ 12

+ 2

- обґрунтовувати, доводити

+ 18

+ 2

- узагальнювати і систематизувати знання

+ 38

+ 2

- застосовувати знання, уміння й навички у стандартних умовах

+ 22

+ 2

- застосовувати знання, уміння й навички у нестандартних ситуаціях

+ 30

+ 2

Рівні пізнавальної активності:

   

- репродуктивний

– 20

– 3

- реконструктивний

+ 12

+ 2

- творчий

+ 8

+ 1

Характер пізнавального інтересу:

- стійкий

- ситуативний

+ 44

– 44

+ 15

– 15

Самооцінка:

- адекватна

- завищена

- занижена

+ 32

– 18

– 14

+ 8

– 6

– 2

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Актуально про педагогіку:

Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини
Проблеми, які накопичилися за останній час на рівні професійно-технічної світи, потребують переосмислення та визначення нових підходів у прийнятті ефективних рішень як з боку органів державної влади, так і від керівників ПТНЗ та промислових виробників. Молоде українське суспільство ставить перед пр ...

Характерні ознаки дидактичної гри
Дидактична гра має свої ознаки. Характерними її ознаками є: · моделювання ситуацій навчально-виховного характеру та прийняття навчально-педагогічних рішень; · розподіл ролей між учасниками гри; · різноманітність рольових цілей при виробленні рішення; · взаємодія учасників гри, які виконують ті чи і ...

Місце наочних посібників у структурі уроку рідної мови
У початкових класах застосування наочності має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час практичної діяльності, створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного н ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com