История алкоголизма

Сторінка 4

В "Критике Готской программы" К. Маркс писал о первой фазе коммунизма: "Мы имеет здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развивалось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло".

Одним из таких родимых пятен прошлого, следы которого еще сохранились у нас, являются пьянство и алкоголизм. Может быть, государству следует прекратить продажу вино-водочных изделий вообще и установить так называемый сухой закон?

Но традиции, привычки имеют огромную силу. Это – одна из причин, почему мы пока не можем отказаться от продажи водки. Другой причиной является то, что запрет может привести к распространению самогоноварения, а в связи с этим к расходованию большого количества зерна, сахара, фруктов и других ценных продуктов, к спекуляции, к незаконной продаже спиртных напитков, к росту заболеваний и отравлений в результате потребления алкогольных напитков, приготовленных кустарным способом.

Поэтому борьба с алкоголизмом потребует еще много времени и усилий. Об этом свидетельствует пока еще значительное потребление спиртных напитков.

Страницы: 1 2 3 4 

Актуально про педагогіку:

Методика навчання теоретичних занять з розділу: Фізичні властивості електроніки
Загальноосвітнє значення розділу для студентів зводиться до того, що вони розглянуть сутність дисципліни " Основи електроніки та мікропроцесорної техніки ", її предмет дослідження і теоретичні основи, основні фізичні закони, які використовуються при вивченні даної дисципліни. Виховне знач ...

Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера при вивченні правопису
На даний час у навчально-виховний процес школи поступово але впевнено вплітаються новітні інформаційні технології. На зміну старим методикам приходять сучасні, розвивальні, що планують окрім звичайного навчання всебічний розвиток особистості. На тлі цих процесів стає актуальним використання комп’ют ...

Загальне уявлення про самостійну роботу як виду навчальної діяльності школяра
У педагогічній науці ще не склалося єдине розуміння сутності самостійної роботи. Аналіз опублікованих праць і конкретної практики навчання в сучасній школі свідчать, що дидакти, методисти і вчителі-практики розкривають сутність самостійної роботи через опис або шляхів керівництва її виконанням, або ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com