История алкоголизма

Сторінка 4

В "Критике Готской программы" К. Маркс писал о первой фазе коммунизма: "Мы имеет здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развивалось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло".

Одним из таких родимых пятен прошлого, следы которого еще сохранились у нас, являются пьянство и алкоголизм. Может быть, государству следует прекратить продажу вино-водочных изделий вообще и установить так называемый сухой закон?

Но традиции, привычки имеют огромную силу. Это – одна из причин, почему мы пока не можем отказаться от продажи водки. Другой причиной является то, что запрет может привести к распространению самогоноварения, а в связи с этим к расходованию большого количества зерна, сахара, фруктов и других ценных продуктов, к спекуляции, к незаконной продаже спиртных напитков, к росту заболеваний и отравлений в результате потребления алкогольных напитков, приготовленных кустарным способом.

Поэтому борьба с алкоголизмом потребует еще много времени и усилий. Об этом свидетельствует пока еще значительное потребление спиртных напитков.

Страницы: 1 2 3 4 

Актуально про педагогіку:

Методика виконання натюрморту у початковій школі
Роль натюрморту в якості навчального завдання для молодшого школяра важко переоцінити. Він дає можливість вивчити основні положення реалістичного малюнка, сприяв розвитку творчих здібностей того, хто малює. Малювання натюрморту передбачає більш складні завдання, ніж зображення на малюнку окремих пр ...

Основні види педагогічної діяльності
Традиційно основними видами педагогічної діяльності, здійснюваними в цілісному педагогічному процесі, є викладання і виховна робота. Виховна робота - це педагогічна діяльність, направлена на організацію виховного середовища і управління різноманітними видами діяльності вихованців з метою вирішення ...

Вікові особливості процесу сприймання в учнів молодшого шкільного віку
Людина живе в світі явищ і тіл природи, серед людей, з якими вона повсякденно зустрічається і спілкується. Щоб правильно орієнтуватися в навколишньому світі, люди повинні сприймати кожний окремий об’єкт (дерево, дім, річку, блискавку) і ситуацію в цілому, цілий комплекс будь-яких тіл, пов’язаних од ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com