Києво-Могилянська академія

Сторінка 2

1620 р. гетьман Сагайдачний вступає до Київського братства «зі всім Войськом». Таким чином, Братство й школа отримують могутній захист, а козацтво стає силою, що підтримує загальнонародні інтереси, зокрема конче необхідну для становлення української державності освіту й науку.

Окрім того, як член Братства й опікун Києво-Братського училищного монастиря Сагайдачний підтримував їх матеріально. А помираючи в Києві від ран, заподіяних йому в Хотинській битві, Сагайдачний майже все своє майно й гроші заповів Київській, а також Львівській і Луцькій школам «на науку і виховання бакалаврів учених . дітям християнським . за чим би наука тривати могла вічнії і потомнії часи».

Віддаючи шану славному гетьману, неперевершеному керманичу Війська Запорозького, поховали кияни його в неділю проводную 10 квітня 1622 р., «з великим плачем Запорозького Війська і всіх людей православних» на землі Київської братської школи при Богоявленській церкві. А на плиті надгробній вирізьбили: «Тут зложив Запорозький гетьман свої кості, ранений на війні за вольності вітчизни». Спудеї школи вшанували пам'ять свого покровителя урочистими «Віршами на жалісний погреб . Петра Сагайдачного, гетмана», складеними спільно з ректором Касіяном Саковичем. На честь Петра Сагайдачного і сьогодні стоїть у глибині двора НаУКМА дерев'яний хрест, зведений як дань пам'яті славетному гетьману.

Традицію, започатковану Петром Сагайдачним, – підтримувати Київську братську школу, продовжили й наступні гетьмани Війська Запорозького й України, зокрема, Іван Петрижицький, Богдан Хмельницький, Іван Самойлович, Іван Мазепа та ін.

Б. Хмельницький, зокрема, так писав про Київську колегію: «Понєже несть угодно залишити те місце святеє, котре предки наші, а найпаче Петро Конашевич-Сагайдачний . спорудив, да пам'ять вічная буде від тих училищ братських київських» .

Раніш говорилося, що лаврські вчені вступили до братства. Таким чином, Київська братська школа від початку отримала добрих учителів. Серед них були такі відомі вчені, автори книг і підручників, як Ісайя Копинський, Захарія Копистенський, Лаврентій Зизаній, Олександр Митура й інші.

Варто згадати й перших ректорів. Перші її ректори були відомі своєю вченістю в усьому просвіченому слов'янському світі. У 1615–1619 рр. ректорував Йов (в миру Іван Матвійович) Борецький, родом із села Бірча (Галичина), навчався в Острозькій, потім у Краківській і Замойській академіях, викладав у Львівській братській школі, був її ректором. З його ім’ям пов’язаний цілий період в просвітницькому рухові України. Був прихильником поширення освіти серед народу. Вважав, що саме від освіти залежить суспільний прогрес. Свою педагогічну, просвітницьку, письменницьку діяльність він підпорядкував вирішенню найголовнішої тогочасної проблеми – пробудженню національної свідомості українців, захисту православної церкви й визволенню вітчизни від іноземного гніту. З 1619 р. Борецький – настоятель Михайлівського Золотоверхого монастиря, в 1620 р. обраний митрополитом Київським.

У 1619–1620 рр. ректором Київської братської школи був Мелетій (в миру Максим) Смотрицький. Родом з с. Смотрич (Поділля), син першого ректора Острозької школи (академії) Герасима Смотрицького. Навчався в Острозі й Віленській академії. Слухав лекції в Лейпцизькому, Віттенберзькому й Нюрнберзькому університетах. Мав ступінь доктора філософії й медицини. Письменник-полеміст, автор знаменитого «Треноса» (1610) й інших творів. Один із засновників філологічної науки в Україні, автор «Граматики словенської» (1619 р.), що була відома у всьому вченому, насамперед слов'янському, світі.

Третім ректором Київської братської школи у 1621–1624 рр. був Касіян (у миру Калліст) Сакович. Походив із с. Потеличі на Галичині, навчався в Краківській та Замойській академіях. Знав багато мов, володів поетичною майстерністю. Його «Вірші на жалосний погреб . Сагайдачного» (1622) є взірцем поетичного мистецтва того часу. Відомий Сакович і як автор підручників з філософії для братських шкіл «Арістотелівські проблеми» (1620) та «Трактат про душу» (1625). Те, що керівництво школою й викладання в ній здійснювали такі високоосвічені й талановиті люди, дає підставу вважати, що навчальна справа в ній була на високому рівні.

Для швидкого розвитку Київської братської школи були, таким чином, сприятливі умови. Виникла вона в Києві, де зібрались інтелектуальні сили з усієї України, мала підтримку Війська Запорозького. А ще – досвід своїх попередниць – братських шкіл, особливо Львівської й Луцької, від яких запозичила Шкільний статут, підручники та досвідчених учителів, а також Острозької школи, цього великого і впливового культурного й освітнього осередку.

1631 р. виникла ще одна школа в Києві, а саме – Лаврська. Заснував її архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила. У вересні 1632 р. вона об'єдналась з Київською братською школою. Об'єднана школа дістала назву Братська або Київська колегія. її керівником, протектором й опікуном став Петро Могила.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Актуально про педагогіку:

Організація практичного дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів
Мета дослідження – вивчення зв'язку самооцінки і успішності навчання дітей в молодшому шкільному віці. Гіпотезою дослідження послужило припущення про те, що успішність навчання молодшого школяра визначає особливості і рівень самооцінки. Експеримент проводився в Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ...

Анкета для опитування вчителів
Шановні вчителі, просимо Вас взяти участь у письмовому опитуванні, ціллю якого є удосконалення методики навчання математики в початкових класах за рахунок використання на уроці комп’ютера. Дякуємо за допомогу! Яка з нижче запропонованих моделей використання комп’ютерних технологій у навчанні є найе ...

Економічне мислення як основний компонент економічного виховання
Зміни в життєдіяльності людини в умовах введення ринкових механізмів господарювання роблять актуальною проблему формування економічного мислення. Визначення шляхів та засобів здійснення цього процесу передусім вимагає ретельного дослідження сутності категорії "економічне мислення". Понятт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com