Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 5

2 Пасивна участь у громадянській діяльності;

3 Позитивна особистість з відсутніми патріотичними почуттями, свідомою приналежність до своєї батьківщини;

4 Соціальна і пізнавальна патріотична активність;

5 Соціальна і моральна відповідальність за приналежність до своєї національності.

Ґрунтуючись на цій класифікації, ми побудували модель доброго громадянина, що була покладена в основу ілюстрованої анкети з пропозицією відповісти на запитання.

Анкета для учня (1-4-го) класу

1. Що ви знаєте про історію України?

2. Звідки походить назва вашого міста?

3. Які замки, історичні пам’ятки (печери) є у вашому краї?

4. Хто з видатних людей народився у вашому краї? Що він зробив для народу, держави?

5. Які пам’ятники є в місті? На честь кого вони збудовані?

6. Що для вас означає слово "Батьківщина”?

8. Від якого слова воно походить?

9. Що означає бути патріотом своєї Батьківщини?

За допомогою п’ятифакторного аналізу оцінок (відповідно до запропонованих характеристик доброго громадянина), було виділено основні складові семантичного простору уявлень учнів про такого громадянина. Результати обробки патріотичного спрямування учнів (5 рівнів: низький, середній, достатній, високий, дуже високий), подані у таблиці "Динаміки психосемантичних уявлень молодших школярів” і визначаються певним рівнем.

На підсумковому етапі дослідження проводилися узагальнення та математична обробка і аналіз одержаних на формувальному етапі дослідження даних.

Основним критерієм ефективності проведеного дослідження були показники сформованості патріотичних спрямування учнів, на основі яких ми виділили таких 5 рівнів (за Р. Фельдхаусом, Михальченко Н.В.):

1) низький - пасивна участь у громадянській діяльності, патріотичні почуття недостатньо сформовані, що проявляється у невмінні виділяти основні фактори патріотизму через нерозуміння головних прав і обов’язків громадянина;

2) середній - уявлення пов’язані із орієнтацією за зовнішніми ознаками громадянської приналежності, здогадками про основні ознаки патріота, громадянина (учні задають питання типу "Що це означає?");

3) достатній - учні у правильному порядку встановлюють подані ілюстрації анкети, з невеликою допомогою експериментатора вирішують проблемні завдання;

4) високий - школярі активно та вірно з’ясовують причино-наслідкові зв’язки поданих завдань, пропонують свої шляхи їх вирішення (учні вирішують питання типу "З чого ми бачимо, що діти люблять свою Батьківщину, працюють для її розквіту?", "Чи можна дітей, зображених на малюнку назвати патріотами України?", " Що ви робите для кращої долі своєї Батьківщини?");

5) дуже високий - патріотична рефлексія проявляється у прагненні учнів до активної громадянської діяльності, розумінням основних понять патріотичного виховання встановлених шкільною системою освіти та бажанням поділитися одержаними знаннями із своїми товаришами (учні самостійно шукають додаткову інформацію і у спілкуванні прагнуть передати свої знання патріотизму, бажання бути активними добрими громадянами своєї країни, почуття любові до неї однокласникам познайомити з нею своїх товаришів).

Узагальнення одержаних експериментальних даних представлено нами у порівняльній таблиці.

Таблиця. Порівняльний аналіз динаміки психосемантичних уявлень (патріотичної рефлексії) молодших школярів (1-го і 4-го класів) про доброго громадянина, патріота своєї країни в процесі експериментальної роботи.

Рівні сформованості уявлень та знань учнів про основи патріотизму, громадянської приналежності

1-А клас

4-А клас

Етапи

дослідження

На1-му етапі

(анкетуван-

ня)

На 2-му етапі

(вирішення проблемних ситуацій)

На1-му етапі

(анкетуван-

ня)

На 2-му етапі (вирішення проблемних ситуацій)

Високий

Дуже високий

24 %

19%

20 %

27 %

25 %

20 %

40%

15 %

Достатній

22%

26 %

35%

16%

Середній

20%

30 %

12%

17%

Низький

15 %

7%

8 %

12 %

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Актуально про педагогіку:

Визначення показників первісного рівня якості знань на уроках англійської мови в молодшій школі
З метою перевірки ефективності використання дидактичних ігор для формування самостійності учнів було проведено педагогічний експеримент на базі початкової школи. Експериментальне дослідження проводилось нами 2010– 2011 навчального року на базі ЗОШ №11 м. Харкова, в 3 класах. До початку педагогічног ...

Принцип свідомості і активності навчання
У цьому принципі відображаються психологічні закономірності засвоєння знань, а також загальні закономірності процесу пізнання: співвідношення теоретичного і емпіричного, об'єктивного і суб'єктивного, людського і раціонального, конкретного і абстрактного, одиничного, особливого і загального. Принцип ...

Поняття стилів управління
Ефективність та комфортність ділового спілкування в групі в значній мірі залежить від її керівника, точніше - від обраного ним стиля керівництва. Стиль взагалі є проява та вираження індивідуальності керівника, він “підбирається” як особистий гардероб: щоб було зручно та відповідно ситуації. Але те, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com