Індивідуальний підхід до школярів із труднощами у навчанні

Статті і корисна інформація » Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів » Індивідуальний підхід до школярів із труднощами у навчанні

Сторінка 2

Головне ж — вони постійно «випадають» із роботи в класі, бо неспроможні самостійно включитися у виконання навіть доступних для них завдань. Проте поряд із цими недоліками уважному педагогові відкривається й таке, що викликає до дитини повагу й прихильність. Дуже вразливі, чутливі, часто заглиблені у свої переживання, вони раніше від ровесників осягають світ людських почуттів, стосунків, здатні до співчуття. Часто працюючи з такою дитиною, доводиться дивуватись, як, поряд із труднощами під час виконання багатьох завдань, вона виявляється зрілішою порівняно зі своїми добре розвиненими й успішними ровесниками в розв’язанні моральних колізій, розумінні мотивів поведінки людей.

Допомогти такій дитині можна, насамперед, змінивши позицію батьків у ставленні до неї. Звичайно, добре, якщо дитина знаходить розуміння і співчуття у педагога.

Основна корекційна стратегія тут полягає в тому, щоб підвищити у цих дітей віру у власні можливості, бо, зупиняючись перед будь-яким завданням, вони наперед знають, що «нічого не вийде». Тому їм потрібно вказувати на кожен успіх, який для них буває чудодійним: у них одразу піднімається психічний тонус, і вони в цей момент справді успішніше виконують завдання. Тільки на ґрунті зміцнілої віри в себе і бажання працювати можливе заповнення прогалин у знаннях, розвиток уміння вчитися.

Дуже важливо, щоб користуючись допомогою, дитина вірила, що досягла успіху не лише завдяки цій допомозі, а й тому, що вона дещо вміє робити і сама. Отже, ці вкрай вразливі діти потребують фізичного і психічного зміцнення, систематичної індивідуальної допомоги під час навчання.

Діти з локальними порушеннями пізнавальної діяльності

Нерідко причиною труднощів у навчанні дитини бувають локальні порушення пізнавальної діяльності за цілком достатнього загального інтелекту. Загальновідомим прикладом таких порушень є розлади мовлення Діти з цими розладами становлять досить численну групу, і для них розроблені методи спеціальної корекційної допомоги, яка в легших випадках здійснюється системою логопедичних пунктів, а для дітей із виявленими недоліками розвитку мовлення існують спеціальні школи, де вони навчаються за загальноосвітньою програмою.

Менше досліджені діти з розладами просторової орієнтації та зорово-моторної координації. Тим часом такі учні є майже в кожному класі. Вони мають перелік характерних труднощів в оволодінні рядом шкільних навичок, що серйозно перешкоджає їм засвоювати програму.

На початку навчання дітям із цими порушеннями буває важко навчитися орієнтуватися на сторінці зошита: вони не можуть почати самостійно писати, бо не знають, звідки треба починати, не дотримуються лінійки, не зважають на поля.

Подолання недоліків просторового орієнтування і зорово-моторної координації потребує тривалого вправляння недорозвинених функцій. Дуже важливо, щоб воно почалося якомога раніше, ще до початку шкільного навчання. Проте, коли б воно не було виявленим, відповідна корекційна робота буде корисною.

Дітям із недоліками просторового сприймання та зорово-моторної координації корисно займатися ліпленням, вирізуванням з паперу, складанням візерунків із мозаїки, копіюванням точок чи інших зображень на папері, які поступово ускладнюються.

Діти з відставанням в інтелектуальному розвитку та достатніми передумовами научуваності

Ця категорія дітей досить поширена серед тих, які мають стійкі труднощі у навчанні у початковій школі. Сьогодні переважна більшість із них з залишається в масовій школі, де рівень їхньої успішності не перевищує початкового, а частіше буває ще нижчим.

Характерні особливості відставання дітей в інтелектуальному розвитку виявляються під час розв’язання ними пізнавальних завдань різного змісту на доступному для цього віку матеріалі. Такими є закладання на порівняння, групування, узагальнення предметів або їх зображень.

Такий рівень інтелектуального розвитку цих дітей не відповідає вимогам шкільної програми. Саме цей великий розрив між наявним інтелектуальним розвитком дитини, з одного боку, і тим розвитком, що необхідний для успішного навчання, з іншого, і не дає змоги виявити й реалізувати той рівень научуваності, який дійсно у неї є. В умовах індивідуальної роботи, коли інтелектуальне завдання, що ставиться перед дитиною, можна спрощувати до рівня зони найближчого розвитку, вона починає досить успішно використовувати допомогу й просуватися в розвитку. Позитивна стимуляція похвалою, підбадьоренням і досягнення успіху виразно підвищує її активність, що дає змогу успішніше реалізуватися наявним знанням і вмінням. Усе це свідчить про те, що передумови научуваності, пов’язані з особливостями функціонування центральної нервової системи, у дитини достатні, а причини її відставання у психічному розвиткові треба шукати у соціальних факторах, що негативно позначилися на ній у ранньому й дошкільному віці.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Можливості народознавства у формуванні системи загальнолюдських цінностей у школярів
Проблема виховання цінностей у школярів складна і багатопланова, її моральні та етичні аспекти розглядались як у філософській, так і психолого-педагогічній літературі. Філософи вважають ціннісне ставлення до людини важливою передумовою активності особистості в соціальній та культурній творчості. З ...

Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів
Перехід до ринку означає докорінні зміни в соціальному замовленні до системи освіти. Фундаментом економічної підготовки є відповідна освіта і виховання, які в нових умовах мають зазнати глибоких змін. Це стосується насамперед педагогічних основ. Якщо виховання готує людину до життя, в тому числі й ...

Загальний аналіз досліджень
Впровадження дистанційної освіти за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій, яка була б доступною для всіх, незалежно від місця знаходження, має винятково важливе значення. Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про глибокий інтерес та значну увагу до поставленої проблеми. Основам акти ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com