Мапа сайту

Статті і корисна інформація

      L Формування правильної дикції у молодших школярів
           L Зміст та завдання розвитку дикції у початковій школі 2 3 4
           L Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків 2 3 4 5 6 7 8
           L Робота вчителя початкових класів над усуненням вад вимови 2 3 4
           L Формування у молодших школярів практичних умінь і навичок з дикції 2 3 4 5
           L Шляхи розвитку дикції в учнів початкових класів у процесі експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Культурно-виховна робота в старшій школі у Вінницькій області
           L Музей садиба імені Миколи Івановича Пирогова 2
           L Ставка Гітлера «Вервольф» 2
           L Екскурсійні об’єкти Тростянецького району
           L Екскурсійні об’єкти Барського району 2
           L Екскурсійні об’єкти Жмеринського району
           L Екскурсійні об’єкти Калинівського району 2
           L Основні пріоритети культурного розвитку України
           L Роль традицій і звичаїв у національному вихованні 2
           L Загальна характеристика найголовніших Українських свят 2 3 4
      L Особливості викладання геометрії в школі
           L Логічна будова шкільного курсу геометрії
           L Методична структура курсу геометрії 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
           L Загальні засади управління освітою 2
           L Органи управління освітою, їх повноваження 2 3
           L Структура вищого навчального закладу. Загальна характеристика основних структурних підрозділів ВНЗ 2
           L Нормативно-правова база організації навчального процесу 2
      L Методи виховання 2 3 4 5 6 7
      L Мотивація навчання студентів творчих та технічних спеціальностей
           L Поняття мотивації 2
           L Мотиви 2 3
           L Опис процедури проведення дослідження
           L Опис методик, використаних у дослідженні 2 3 4 5
      L Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
           L Соціометричні процедури
           L Суцільне і вибіркове дослідження
           L Телефонне інтерв'ю
           L Методична частина програми
           L Методи обробки і аналізу даних
           L Теоретико-методологічна частина програми 2
           L Графічне представлення даних
           L Методологія експертного опитування 2 3
      L Підвищення рівня природничо-наукових знань 2 3
      L Ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя
           L Поняття та сутність сучасних освітніх технологій 2 3
           L Використання сучасних освітніх технологій на уроках 2 3 4 5
           L Дослідження ефективності використання сучасних освітніх технологій на уроці англійської мови у 6-Б класі, вчитель Побощенко Олена Михайлівна 2
           L Шляхи підвищення рівня використання сучаних освітніх технологій в загальноосвітніх школах України 2
      L Методика навчання іноземним мовам у початкових класах Вальдорфської школи
           L Аналіз останніх досліджень і публікацій
           L Виклад основного матеріалу 2 3 4
      L Використання інтерактивних методів на уроках з англійської мови
           L Системний підхід
           L Методи навчання 2 3
           L Комунікативний підхід
           L Поняття інтерактивності та функції інтерактивної гри 2
           L Інтерактивні технології 2 3 4 5 6
           L Технологія інтерактивного навчання писемного мовлення 2
           L Дидактично-методичні передумови організації інтерактивного навчання писемного мовлення в середній школі 2 3
           L Методичні принципи організації інтерактивного навчання писемного мовлення й розробки комплексу вправ 2 3 4 5
           L Інтерактивні форми роботи для навчання читання 2 3
           L Комп'ютерні технології як інтерактивні методи 2 3
           L Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови 2
           L Інтернет як метод інтерактивного навчання
           L Використання методу проектів 2
      L Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри
           L Історико-педагогічний аналіз використання гри у навчальному процесі 2 3 4
           L Гра – один із видів діяльності людини
           L Народні, рухливі та спортивні ігри у навчально-виховному процесі початкової школи 2
           L Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності 2
           L Ігрові методики та їх роль у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Загадки, скоромовки, чистомовки на уроках української мови 2
      L Соціальні умови морально-правової соціалізації дітей молодшого шкільного віку
           L Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її соціально-педагогічного розуміння 2 3 4 5 6
           L Сутність поняття “соціалізація особистості”, її етапи і фактори 2 3 4
           L Морально-правова соціалізація особистості в молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Діагностика рівня сформованості морально-правових якостей школярів в учбово-виховному процесі 2 3 4 5
           L Рекомендації щодо формування морально-правового досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо морально-правової соціалізації молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Нестандартні уроки в школі
           L Урок - основна форма організації навчання
           L Вимоги до уроку і шляхи його вдосконалення
           L Типи і структура уроків 2 3 4 5 6
           L Нестандартні уроки: визначення, класифікація, методики проведення 2 3 4 5
           L Нестандартні уроки на заняттях трудового навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі
           L Технічні засоби навчання: класифікація та функції
           L Екранні технічні засоби навчання 2 3
           L Звукові технічні засоби 2
           L Екранно-звукові технічні засоби 2
           L Комп'ютерні телекомунікації 2
           L Використання відеоматеріалів з метою систематизації та узагальнення знань учнів 2
      L Географічний майданчик, принципи його обладнання та значення
           L Географічний майданчик принципи його обладнання 2
           L Значення наочності під час проведення практичних уроків на географічному майданчику 2 3
           L Завдання вчителя керівника географічного майданчика
      L Патріотичне виховання молодших школярів в умовах полікультурного суспільства
           L Патріотичне виховання підростаючого покоління. Історіографія проблеми 2 3 4
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості патріотичного виховання учнів у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Система формування особистості молодшого школяра у полікультурному виховному просторі 2 3 4 5 6
           L Загальна характеристика досвіду патріотичного виховання молодших школярів у сучасних умовах 2 3
           L Пошук шляхів вдосконалення виховання патріотів в умовах полікультурного суспільства: актуальні проблеми і знахідки початкової школи 2
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8
      L Самовиховання
           L Основні праці по проблемах самовиховання
           L Рушійні сили і механізм самовиховання особи
           L Етичний ідеал і самовиховання
           L Від виховання до самовиховання
           L Як працювати над собою 2
           L Мета самовиховання. Гіпотеза
      L Комбінований урок – як тип уроку з основ економіки
           L Урок – основна форма організації навчання з основ економіки 2
           L Основні вимоги до уроку
           L Характеристика комбінованого уроку з основ економіки 2
           L Методика підготовки до комбінованого уроку з основ економіки 2
           L Методика проведення комбінованого уроку з основ економіки 2 3
           L Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги 2 3
      L Підготовка молодших школярів до самостійних занять фізичними вправами у процесі позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання
           L Проблема організації самостійної роботи учнів у психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6
           L Вікові особливості молодших школярів та їх урахування під час проведення самостійної роботи з фізичного виховання 2 3 4 5 6
           L Зміст, методи і форми організації самостійної фізичної діяльності молодших школярів у позашкільній і позакласній роботі 2 3 4 5 6 7 8
           L Способи керівництва самостійною роботою учнів у процесі фізичного виховання учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів
           L Сутність та історія розвитку народних промислів і ремесел 2 3 4
           L Використання народних промислів і ремесел Тернопільщини в естетичному вихованні учнів 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості естетичного виховання учнів засобами народних промислів і ремесел 2 3
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
           L Аналіз змісту шкільного курсу 2 3 4 5 6 7
           L Дидактичні засади вивчення країнознавства 2 3
           L Структура знань учнів з теми «Африка» 2 3 4 5
           L Країни Північної Африки 2 3 4 5 6 7 8
           L Країни Центральної, Західної і Східної Африки 2 3 4 5 6
           L Країни Південної Африки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика викладання тригонометрії в середній школі
           L Кути та їх вимірювання 2
           L Визначення тригонометричних функцій 2 3
           L Основні тригонометричні тотожності 2
           L Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичність тригонометричних функцій 2
           L Формули зведення 2
           L Основні формули тригонометрії 2
           L Розв’язування прикладів на тотожні перетворення тригонометричних виразів 2 3
           L Обернені тригонометричні функції 2 3 4 5
           L Тригонометричні функції від обернених тригонометричних функцій 2
           L Найпростіші тригонометричні рівняння 2 3 4 5
           L Розв’язування тригонометричних рівнянь із застосуванням комбінованих способів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Тригонометричні рівняння, що містять обернені тригонометричні функції 2
           L Системи тригонометричних рівнянь 2
           L Тригонометричні нерівності 2 3 4 5
      L Технологія використання підручників на уроках у початковій школі
           L Робота з підручником як метод навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості побудови підручника для початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Дидактичні основи використання підручника як засобу навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Методика формувального експерименту 2 3 4 5 6 7 8
      L Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю
           L Лекція - основний метод вивчення економічних дисциплін 2
           L Семінарське заняття як основна форма організації контролю знань дисципліни 2
           L Модульна система організації вивчення економічних дисциплін 2 3
           L Суть грошових розрахунків підприємств. Готівкові та безготівкові розрахунки 2 3 4
      L Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти
           L Ретроспектива становлення професії керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Проблеми теорії та практики фахової підготовки майбутнього керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Психолого-педагогічні умови підготовки студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Діагностика критеріїв та рівнів сформованості диригентсько-хорової підготовки студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методика підготовки майбутнього керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Системний підхід до планування підготовки кваліфікованих працівників
           L Умови створення системи неперервної освіти інженерно-педагогічних кадрів 2
           L Системний аналіз планування підготовки кваліфікованих працівників 2 3 4 5 6 7
           L Прогноз як важлива передумова планування кадрового забезпечення працівників для народного господарства України 2
      L Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
           L Аналіз проблеми інтеграції знань в сучасній освіті 2 3 4
           L Характеристика інтегрованих уроків як форми організації навчання молодших школярів 2 3 4
           L Рівні розумового розвитку учнів початкових класів в умовах традиційного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Принципи конструювання інтегрованих уроків з розумового розвитку учнів 1-го класу
           L Поєднання на уроках різних видів навчальної діяльності 2
           L Відповідність послідовності технологічних етапів уроку його дидактичній меті 2 3 4 5
      L Сприймання чужого мовлення, відтворення готового тексту 2
      L Гуманістична освітня парадигма
           L Проблеми гуманізації навчання 2
           L Зміст гуманізації навчання 2
      L Естетичне виховання підлітків в процесі навчальної діяльності
           L Філософські та психолого-педагогічні основи виховання естетичної культури підлітків
           L Структура естетичної культури підлітків
           L Естетичне виховання підлітків, як складова частина виховного процесу 2
           L Використання елементів поліцентричного методу в формуванні естетичної культури підлітків 2 3
           L Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості пам’яті молодших школярів
           L Уявлення про пам’ять та її природу у вітчизняних та зарубіжних теоріях 2 3
           L Види та процеси пам’яті 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Особливості розвитку пам’яті у молодших школярів 2 3
           L Організація та методи дослідження особливостей пам’яті молодших школярів 2 3 4
           L Аналіз результатів дослідження особливостей пам’яті молодших школярів 2 3 4
      L Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів
           L Сутність та структура фразеологізмів 2 3 4 5
           L Основні підходи до класифікації фразеологізмів 2 3 4 5 6 7
           L Особливості походження та лексичного складу фразеологізмів 2 3 4 5 6 7
           L Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів 2 3 4
           L Система вправ і завдань для вивчення фразеологізмів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Організація, зміст і перевірка ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Урок з природознавства з елементами проблемного навчання 2
      L Розвиток художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку в процесі слухання музики
           L Теоретико-методологічні засади розвитку художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Структура художньо-творчого мислення 2
           L Вікові особливості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
           L Методика підготовки дітей старшого дошкільного віку до сприймання музичного твору 2 3
           L Активізація процесу художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку під час слухання музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Технологія формування учнівського колективу
           L Технології, їх значення в навчально-виховному процесі 2
           L Поняття «колектив» і його вплив на формування особистості 2 3 4 5
           L Роль вихователя і шляхи формування учнівського колективу 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальна перевірка 2 3
      L Технології навчання у грі
           L Етапи ігрової моделі навчання
           L Дискусія як засіб пізнавальної діяльності учнів
           L Моделювання навчальних тем на основі дискусії 2
      L Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"
           L Самостійна робота студентів
           L Оцінювання діяльності студентів
      L Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку 2 3 4 5
      L Організація спостережень учнів за змінами в природі під час формування природничих знань
           L Спостереження як метод засвоєння нових знань на уроках „Я і Україна" в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Вікові особливості процесу сприймання в учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Експериментальна методика організації спостережень учнів 2 класу в процесі формування природничих знань 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Підсумки експериментального дослідження 2 3 4
      L Педагогічна методика
           L Зв’язок методики з іншими науками
           L Методи дослідження в методиці
           L Принципи навчання в методиці
           L Засоби навчання в методиці
           L Структура цілей навчання в сучасній методиці навчання ІМ
           L Зміст навчання у сучасній методиці навчання іноземних мов. Компоненти змісту навчання
           L Технічні засоби навчання. Основні напрямки в інтенсифікації навчання за допомогою цих засобів
           L Критерії відбору мовних мінімумів
           L Можливі способи підвищення інтенсифікації у навчанні лексики ІМ
           L Планування навчально-виховного процесу з ІМ. Види планування 2
           L Вимоги до текстів для аудіювання
           L Поняття про усне мовлення. Психологічні та лінгвістичні особливості усного мовлення
           L Методична класифікація фонем англійської мови
           L Етапи роботи при навчанні вимовляння звуків
           L Методичні, психологічні та лінгвістичні характеристики початкового ступеня навчання ІМ 2
           L Шляхи інтенсифікації навчання діалогічного мовлення. Рольові ігри 2
           L Структура початку уроку ІМ. Призначення фонетичної та мовленнєвої зарядки
      L Виховання національної свідомості молодших школярів
           L Ідеали і цінності національного виховання 2 3 4 5
           L Національно-культурні традиції українського народу як фактор формування загальнолюдських цінностей 2
           L Можливості народознавства у формуванні системи загальнолюдських цінностей у школярів 2 3
           L Розвиток ціннісної сфери у школярів у практиці роботи вчителів народознавства 2 3
           L Авторські пропозиції 2
      L Поняття виховання як суспільного явища
           L Виховання і розвиток особи
           L Закон паралельного педагогічного розвитку А.С. Макаренко
           L Виховний колектив
           L Суть і основні завдання педагогічної дії
           L Психологічні концепції мислення і їх філософська основа
           L Суть мислення як процесу вирішення завдань
           L Типи розумових дій і їх зміст
           L Операції мислення
      L Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових класах
           L Лінгвістичні особливості тексту 2 3 4 5 6 7 8
           L Структура й зміст творчих здібностей як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8
           L Специфіка процесу розвитку творчих здібностей молодшого школяра 2 3 4 5 6
           L Зміст вивчення поняття «текст» у сучасній початковій школі 2 3
           L Методика проведення роботи над текстом у сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Види вправ у роботі над текстом та розвиток творчих здібностей учнів на їх основі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Принципи навчання української мови, методи та прийоми розвитку творчих здібностей учнів у роботі над текстом 2 3 4
           L Початкові положення експериментального дослідження 2 3 4
           L Система вправ як засіб розвитку творчих здібностей учнів у роботі над текстом 2 3 4 5 6 7 8
      L Ігрова діяльність в групі продовженого дня
           L Сутність, зміст і значення ігрової діяльності для першокласників 2 3 4 5 6
           L Психологічні особливості шестирічних першокласників як основна умова організації ігрової діяльності в умовах ГПД 2 3 4 5
           L Форма організації ігрової діяльності в режимі ГПД 2 3
           L Сучасний стан проблеми організації ігрової діяльності 2 3
           L Впровадження ефективних видів ігрової діяльності для першокласників в умовах ГПД 2 3 4 5 6 7
      L Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
           L Принципи та форми позакласної роботи в загальноосвітній школі
           L Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови
           L Позакласна робота
           L Особливості групової роботи на середньому етапі загальноосвітньої школи 2
      L Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту 2 3 4 5
      L Факультативні заняття з біології
           L Патогенні мікроорганізми і здоров`я людини 2 3 4 5 6 7
           L Факультатив як одна із ефективних форм роботи вчителя в позаурочний час 2
           L Форми і методи роботи вчителя на факультативах 2 3
           L Зміст і методика факультативного курсу 2
           L Загальна характеристика та методика проведення занять з факультативного курсу “Мікроорганізми і здоров`я людини” 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Проведення дослідження ефективності роботи факультативного курсу “Мікроорганізми і здоров`я людини” 2
      L Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
           L Основні завдання естетичного виховання молодших школярів 2 3 4 5
           L Реалізація завдань естетичного виховання на уроках живопису 2 3 4 5 6
           L Методика виконання натюрморту у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6
           L Малювання натюрморту з натури "Овочі і фрукти" 2
           L Натюрморт типу букета з гілочками верби. Малювання композиції "Вербнанеділя" 2
      L Система освіти в Англії
           L Загальна характеристика системи освіти в Англії: минуле і сьогодення 2 3 4
           L Система початкової та середньої освіти в Англії 2 3
           L Вища та подальша освіта в Англії 2 3 4
      L Космічна подорож по планетам Сонячної системи 2 3
      L Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів 2 3 4
      L Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням
           L Імітативне відтворення 2 3
           L Артикуляція звуків 2
           L Вимоги до формування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням 2
           L Комплекс вправ для тренування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням 2 3 4 5
      L Страхи дітей молодшого шкільного віку
           L Визначення страху в психолого-педагогічній літературі 2
           L Класифікація страхів
           L Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку
           L Технологія профілактики та корекції дитячих страхів 2
           L Аналіз стану проблеми на практиці 2 3
      L Виховання естетичної культури підлітків
           L Філософські та психолого-педагогічні основи виховання естетичної культури підлітків
           L Структура естетичної культури підлітків
           L Естетичне виховання підлітків, як складова частина виховного процесу 2
           L Використання елементів поліцентричного методу в формуванні естетичної культури підлітків 2
           L Процес виховання естетичної культури підлітків, як основа експериментального дослідження
           L Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5
      L Музично-ритмічні рухи на уроках музики в загальноосвітній школі
           L Загальне поняття про ритміку 2
           L Висвітлення впливу музичного ритму на дітей в працях вітчизняних та зарубіжних вчених 2
           L Сприймання молодшими школярами музики на основі понять «ритм» та «лад» 2
           L Вплив різних видів музичної діяльності на слухове сприймання в молодших школярів 2 3
           L Використання музично-ритмічних рухів на уроках музики в школі 2 3
      L Сучасні інноваційні освітні системи
           L Технологія інтерактивного навчання 2 3 4
           L Сучасні підходи та структури уроків 2 3
           L Вимоги до особистості вчителя
           L Експериментальна перевірка. Мотивація, задачі 2 3 4
           L Особливості застосування інтерактивних технологій 2 3 4 5
      L Психологія навчання
           L Поняття про навчання та його психологічні механізми
           L Психологічний погляд на дидактичні принципи
           L Асоціативна, біхевіристична гештальтпсихологічна теорії навчання
           L Сучасна психологія традиційного навчання 2
           L Навчання на основі теорії поетапного формування розумових дій
           L Програмування та проблемне навчання 2 3
           L Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямів 2
           L Оперантний та соціальний біхевіоризм Джорджа Міда
           L Теорія особистості Курта Левіта та соціальна психологія 2
           L Генетична психологія Піаже 2
           L Неофрейдизм 2
           L Гуманістична психологія - К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт 2 3
      L Позитивні мотиви навчання
           L Психолого-педагогічні основи уроку рідної мови 2 3
           L Роль мотивації учнів у початковому навчанні української мови 2 3 4 5 6 7
           L Місце наочних посібників у структурі уроку рідної мови 2
           L Наочність в процесі навчання української мови. Види наочності 2 3
           L Технічні засоби для унаочнення навчального матеріалу 2 3
           L Використання комп’ютера як багатофункціонального технічного засобу 2
           L Використання наочності на уроках читання
           L Використання наочності при вивченні граматики і правопису 2
           L Використання наочних засобів на уроках розвитку мовлення
           L Експериментальне дослідження обґрунтованості використання наочності для формування позитивних мотивів навчання 2 3 4 5 6
      L Диференційоване навчання
           L Диференційоване навчання в школі 2
           L Рівнева диференціація у навчанні 2 3
           L Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації 2 3 4
           L Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання з варіативної частини "Технологія оздоблення виробів бісером 7 клас"
           L Вивчення психолого-педагогічної літератури поняття «якість знань» 2
           L Проблемні ситуації як засіб підвищення якості знань учнів 2 3 4
           L Педагогічні умови використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів 2 3 4
           L Стан проблеми в практиці роботи сучасної школи 2
           L Методика використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів 2 3 4 5
           L Аналіз результатів апробації педагогічних умов підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз проблеми самовиховання учнів 1-4 класів
           L Самовиховання як систематична і цілеспрямована діяльність особистості 2
           L Психолого-педагогічні основи самовиховання учнів молодшого шкільного віку 2
           L Аналіз проблеми самовиховання учнів з досвіду роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів 2 3
           L Структурно-логічна модель процесу самовиховання 2 3 4
           L Критерії оцінки рівня вихованості 2 3
           L Методика на визначення рівня самооцінки 2 3
           L Методика на саморегуляцію "Чи живете ви у злагоді із собою?" 2 3
      L Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"
           L Загальна характеристика професії
           L Аналіз учбового плану 2
           L Міжпредметні зв'язки
           L Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану 2
           L Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернутий для вивчення вибраної теми 2 3
           L Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Аналіз основних законодавчих документів про освіту в Україні 2
           L Головні нормативно-правові акти про професійно-технічну та вищу освіту в Україні
           L Аналіз Закону «Про професійно-технічну освіту в Україні» 2
           L Аналіз Закону «Про вищу освіту в Україні» 2 3
           L Реалізація Болонського процесу в системі вищої освіти і науки України
           L Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 2 3 4
      L Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
           L Національний характер освіти і національне виховання 2 3 4
           L Засоби національного виховання 2 3 4 5
           L Українське образотворче мистецтво у структурі національного виховання дошкільників 2 3 4 5 6
      L Використання народознавчого матеріалу на інтегрованих уроках у початковій школі
           L Традиції та обряди як основа української етнопедагогіки 2 3 4
           L Різноманітність жанрів усної народної творчості для дітей 2 3 4 5
           L Використання відомостей народного календаря 2
           L Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів на уроках природознавства 2 3 4 5
           L Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого метеріалу 2 3
           L Констатувальний експеремент. Умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі
           L Формувальний експеремент. Методика використання народознавчого матерілу під час вивчення курсу «Природознавства» в 3 класі 2 3 4 5
      L Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність особистості
           L Загальна характеристика професійної придатності 2
           L Професійна придатність 2
           L Загальні ознаки Індивідуального стилю діяльності
           L Визначальні ознаки індивідуального стилю діяльності
           L Індивідуальний стиль діяльність у різних типах суспільства 2
      L Вікова характеристики розвитку рухової функції у школярів старших класів
           L Рухові функції. ЇЇ характеристики
           L Вікові особливості розвитку рухової функцій
           L Поняття про рухові здібності 2
           L Вікова характеристика розвитку фізичних здібностей у старшокурсників 2 3 4
           L Механізми формування рухових дій 2
           L Структура процесу навчання рухових дій 2 3
      L Особливості педагогічної роботи з обдарованими дітьми
           L Психолого-педагогічні особливості та проблеми обдарованих дітей в процесі їх соціалізації 2 3 4
           L Передумови виховання обдарованої дитини 2 3
           L Зміст та особливості роботи вчителя з обдарованою дитиною 2
           L Форми та методи педагогічної роботи з обдарованими учнями 2
           L Методичні рекомендації вчителям та батькам щодо виховання обдарованої особистості 2 3 4
      L Робота над літературними джерелами
           L Класифікація бібліографічних джерел з педагогічних наук 2
           L Поняття про довідково-бібліографічний апарат
      L Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
           L Комунікації: поняття й основні підходи в психології 2
           L Види педагогічних комунікацій 2
           L Специфіка спілкування в музично-педагогічному процесі 2
           L Молодший шкільний вік: індивідуальність та її розвиток 2 3 4
           L Вікові особливості в сприйнятті вербальних у невербальних компонентів у спілкуванні
           L Розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках художньо-естетичного циклу
           L Особливості особистісних властивостей і міжособистісних відносин молодших школярів, їхній зв’язок з особливостями комунікацій у музично-педагогічному процесі 2 3 4 5 6 7
           L Загальна характеристика програми по музиці "Музичне мистецтво" 2
      L Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри
           L Аналіз психолого-педагогічної та методологічної літератури з проблеми дослідження 2 3
           L Форми і методи роботи з учнями з метою активізації розумової діяльності 2 3
           L Формування творчої активності та мислення на уроках математики 2 3
           L Застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри в ході вивчення теми: «Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки і способом групування» 2 3 4
      L Дидактична гра як засіб формування комунікативних умінь і навичок розумово відсталих учнів на уроках географії
           L Особливості розвитку комунікативних умінь розумово відсталих школярів 2
           L Засоби розвитку комунікативних вмінь розумово відсталих школярів 2
           L Корекційна спрямованість дидактичних ігор географічного змісту 2
           L Використання дидактичних ігор та зацікавлюю чого матеріалу при вивченні курсу « Географія материків та океанів» 2 3
           L Рівень розвитку комунікативних вмінь розумово відсталих школярів Сумської спеціальної загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання методу вправ у навчанні
           L Педагогічне керівництво виконанням вправ 2
           L Нагромадження практичного чуттєвого досвіду методами вправляння
      L Навчальний процес
           L Загальна характеристика навчального процесу
           L Основні компоненти навчального процесу 2 3 4 5 6
           L Функції навчального процесу 2 3
      L Методика розвитку зв'язного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення
           L Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій 2
           L Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції 2
           L Розвиток діалогічного мовлення 2 3
           L Методика проведення бесід 2
           L Розвиток монологічного мовлення
           L Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді 2
           L Методика навчання дітей описовим розповідям 2
           L Переказ художніх творів 2
           L Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв’язного мовлення дітей з вадами мови 2 3 4
      L Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Вимоги до кабінету біології в школі
           L Функціональне призначення кабінету біології 2
           L Вимоги до навчального кабінету біології 2 3 4 5 6 7
           L Критерії оцінки кабінету біології в процесі експертизи професійної діяльності вчителів біології
           L Живий куточок у кабінеті біології та рекомендації щодо його організації 2 3
           L Опис кабінету біології
           L Визначення площі й кубатури кабінету, вимірювання температури повітря в кабінеті
      L Соціально-психологічні детермінанти самоактуалізації фахівців дошкільної освіти
           L Психологічний аналіз професійної діяльності педагога дошкільної ланки освіти 2
           L Психологічні особливості самоактуалізації педагога-дошкільника в професійній діяльності 2
           L Наукові підходи до визначення поняття мотивація 2
           L Мотивація професійного розвитку педагога 2
           L Соціально-психологічні характеристики вибірки дослідження 2
      L Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи
           L Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку
           L Правила формування навчальних цілей
           L Таксономія навчальних цілей в різних доменах 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Система фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами: краєзнавчий аспект
           L Фізкультурно-оздоровча робота: зміст та завдання 2
           L Особливості фізичного розвитку учнів початкових класів у організації фізкультурно-оздоровчої роботи 2 3
           L Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи 2
           L Педагогічні умови системи фізкультурно-оздоровчої роботи 2
           L Форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами на краєзнавчих засадах 2 3 4 5
           L Процес і результати експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика навчання аудіювання на початковому ступені ЗОШ
           L Психологічні особливості молодших школярів 2 3
           L Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Труднощі аудіювання 2 3 4 5
           L Етапи навчання аудіювання 2
           L Система вправ для навчання аудіювання 2 3 4
           L Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      L Контроль у навчанні іноземної мови
           L Тест як один із засобів контролю вивчення іноземної мови
           L Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови 2 3 4
           L Проблеми тестового контролю 2 3
           L Методика складання тестів 2 3
      L Організація роботи професійної та психологічної студії в закладах нового типу з метою формування професійної компетентності педагогічних працівників та соціальної компетентності школярів
           L «Організація роботи «Професійної студії» в закладах нового типу з метоюформування професійної компетентності педагогічних працівників школи 2 3 4 5 6 7
           L Індивідуальна робота із картками 2 3 4 5 6
           L Заняття з учнями старших класів з елементами тренінгу 2 3 4 5 6 7 8
      L Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії
           L Технічні засоби навчання як засіб активізації учнів 2 3 4 5 6 7 8
           L Наочні посібники для ПТНЗ та вимоги до них 2 3 4
           L Шляхи та засоби впровадження навчальних посібників в процес навчання учнів 2 3
           L Підготовка та використання наочності на заняттях з кулінарії 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни «Кулінарія» 2
      L Методики дослідження психологічного стану учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Шляхи профілактики підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи
           L Аналіз основних категорій та понять 2 3
           L Психологічні особливості підліткового віку 2 3
           L Статеве виховання, як основа профілактики підліткової вагітності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Дослідницька робота з виявлення шляхів профілактики підліткової вагітності 2 3
           L Шляхи профілактики підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6
      L Управління навчальним закладом як середовищем інтелектуального розвитку особистості
           L Психолого-педагогічні дослідження проблеми інтелектуального розвитку особистості 2 3 4 5
           L Сучасні особливості професійно-технічної освіти 2 3 4 5
           L Студент вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації як об’єкт і суб’єкт інтелектуального розвитку 2 3 4 5 6 7
           L Управлінські чинники становлення інтелектуально-розвивального середовища освітнього закладу 2 3
           L Шляхи і засоби інтелектуально-розвивального впливу на учнів професійного ліцею 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Проект удосконалення інтелектуально-розвивального впливу на учнів у Полтавському професійному ліцеї транспорту 2 3 4 5 6 7
      L Проблемне навчання 2 3 4 5 6
      L Використання ідей інтеграції філологічних дисциплін у практиці сучасного заняття 2 3 4 5 6
      L Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи 2 3 4 5 6
      L Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»
           L Введення проектно-модульної технології на уроках технічної праці 2
           L Виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках 2
           L Значення екскурсій в навчальному процесі
           L Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2 3 4 5 6 7
           L План-конспекту уроку за темою «Організація і структура механічного цеху промислового підприємства» 2
           L План-конспект урока - експеремента з трудового навчання в 6 класі 2
           L Творчий підхід до уроку 2
           L Аналіз результатів педагогічного експерименту 2
      L Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
           L Проблема використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки 2
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Історія виникнення і розвитку української народної іграшки 2 3 4 5
           L Види української народної іграшки, їх зміст 2 3 4
           L Народна іграшка як засіб морального виховання
           L Аналіз програмових вимог щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народною іграшкою 2 3 4 5 6 7
      L Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
           L Навчання: викладання та учіння
           L Види і методи навчання
           L Класифікація методів навчання 2
           L Методи науки і методи навчання у вищій школі
           L Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі 2 3
      L Теоретичні засади визначення професійної компетентності викладача вищого юридичного навчального закладу
           L Визначення сутності професійної компетентності педагога 2
           L Особливості діяльності викладача вищого юридичного навчального закладу 2
           L Діяльнісно-рольові компоненти професійної компетентності 2 3 4 5
           L Професійні комунікативні якості педагога вищого юридичного навчального закладу 2 3 4 5 6 7
      L Сучасна школа в умовах ринкової економіки
           L Фінансові надходження школи 2
           L Бюджет школи
           L Використання наочного приладдя і технічних засобів навчання
           L Шкільна документація 2
           L Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 2
           L Актуальність економічного виховання школярів, його зміст 2 3 4 5 6
      L Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку
           L Найважливіші напрями діяльності ПТНЗ Хмельниччини на перспективу 2
           L Формування в молоді мотивації до здобуття робітничих професій, здатності до професійного вдосконалення 2
           L Забезпечення інноваційного розвитку професійної освіти 2 3 4 5
           L Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини 2 3
      L Методика організації курсового й дипломного проектування
           L Дистанційна система освіти 2 3 4
           L Відмінні риси модульного навчання 2 3 4
      L Використання принципів автономії та стратегій навчання при вивченні іноземної мови
           L Історія виникнення поняття «автономія навчання» 2
           L Поняття автономії 2 3
           L Категорії автономії
           L Автономія учнів як освітня мета 2
           L Учбові стратегії 2 3
           L Формування навичок самостійного навчання 2 3
           L Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Організація аудиторної та поза аудиторної роботи учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Санітарно-гігієгичні норми облаштування навчальних приміщень
      L Елементи народознавства при вивченні ботаніки
           L Значення народознавства в курсі ботаніки
           L Форми і методи народознавства в шкільному курсі ботаніки 2 3
           L Елементи народознавства на уроках ботаніки 2 3
           L Елементи народознавства при викладанні теми „Різноманітність та охорона покритонасінних” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Стилі керівництва в навчальних закладах
           L Поняття стилів управління 2 3
           L Основні управлінські функції та вимоги до їх виконання 2
           L Вплив стиля керівництва на навчальну мотивацію підлітків 2
      L Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції
           L Особливості навчання лексичного матеріалу
           L Зміст та формування лексичної компетенції 2
           L Критерії відбору лексичних мінімумів
           L Мета формування лексичної компетенції 2
           L Формування лексичної складової соціолінгвістичної компетенції 2
           L Комплекс вправ для формування лексичної компетенції
           L Способи використання наочності на етапі ознайомлення
           L Типи наочності для контролю лексичних знань на уроках англійської мови 2 3
      L Економічна освіта в Україні
           L Економічна освіта в Україні 2
           L Місце і роль економічної освіти громадян в реформуванні економіки України
           L Проблема економічної освіти
      L Загальна методика викладання тем "Підцарство Одноклітинні або Найпростіші", "Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні", "Черви"
           L Методика викладання теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші” 2 3 4
           L Методика викладання теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ” 2 3 4 5 6
           L Методика викладання теми “Черви ” 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробки уроків з теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші” 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Розробки уроків з теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ” 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробки уроків з теми “Черви ” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання
           L Феномен мислення та мисленнєвої діяльності в психолого-педагогічній літературі 2
           L Особливості логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку 2
           L Психолого-педагогічні аспекти розвитку логічного мислення учнів початкової школи 2
           L Діагностика рівня розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку
           L Впровадження системи вправ на розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання 2 3
           L Порівняльний аналіз констатувального та контрольного етапів дослідження 2
      L Мотивація, стимулювання і активізація навчання
           L Мотиви і мотивація діяльності і навчання 2 3
           L Поняття стимулу. Види стимулів навчання 2
           L Процес мотивації і стимулювання навчальної діяльності 2 3
           L Активність і пізнавальна активність особистості. Активізація навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7
      L Комп’ютеризація навчального процесу
           L До історії виникнення проблеми комп'ютеризації навчального процесу 2
           L Еволюція системи навчання - загальісторичний аспект 2
           L Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання 2
           L Інтелектуальні передумови комп'ютерного навчання
           L Особистісний аспект проблеми сприйняття інформації 2
           L Особистісно-орієнтовна педагогічна взаємодія вчителя й учнів при комп'ютерному навчанні 2
           L Особливості функцій викладача в навчальному процесі із застосуванням ПК 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методологічні принципи оцінки нових інформаційних технологій навчання
           L Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання 2
           L Відкрита навчальна архітектура 2
      L Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу
           L Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу
           L Діалектика розвитку колективу
           L Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання
      L Роль наочного матеріалу у формуванні часових уявлень у дітей середнього дошкільного віку
           L Психолого-педагогічні передумови формування часових уявлень у дітей дошкільного віку за допомогоювикористання наочного матеріалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Аналіз методик вдосконалення формування часових уявлень з використанням наочностей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Екологічна експедиція "Рослини України" 2 3
      L Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі
           L Сутність процесу виховання, його мета, принципи і методи 2 3 4
           L Розумове виховання, його зміст, мета та завдання 2
           L Нестандартні уроки та їх класифікація 2 3
           L Розумове виховання при вивченні математики у сучасній школі 2
           L Активізація розумової діяльності учнів у процесі проведення уроку-казки та уроку-гри 2
           L Організація математичних гуртків з метою розвитку розумових здібностей учнів 2 3 4 5 6
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Оператор ПК" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Концентратори"
           L Конспект лекцій по темі «Концентратори» 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації базових знань 2
           L Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці
      L Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції
           L Економічне виховання як педагогічний вплив, спрямований на формування економічної свідомості учнів 2 3
           L Педагогічна модель формування уявлення про закон пропозиції майбутніх кваліфікованих робітників 2
           L Педагогічні умови формування уявлення учнів про закон пропозиції 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Постановка експерименту та результати експериментального навчання 2 3
           L Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 2 3
           L Екологія як невід’ємна складова економіки 2 3 4
      L Принципи формування екологічних понять на уроках біології
           L Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять 2 3 4 5
           L Форми і методи формування екологічних понять 2 3
           L Формування екологічних понять як засіб підвищення екологічної освіти, культури та свідомості учнів 2 3
      L Принципи виховання та їх реалізація в сучасній школі
           L Виховання як педагогічна категорія 2 3
           L Процес виховання як система 2
           L Особливості змісту виховання в сучасній школі
           L Пріоритети виховної роботи в сучасній школі 2 3
           L Система дидактичних принципів виховання та її реалізація у сучасній школі 2 3 4
           L Характеристика закономірностей та принципів виховання, її реалізація у сучасній школі 2 3 4
      L Реалізація принципів педагогіки толерантності, як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління
           L Проблеми розвитку та взаємодії сучасного світу 2
           L Розвиток ідей толерантності 2 3 4
           L Принципи та завдання педагогіки толерантності
           L Характеристика та умовами формування толерантності у педагогічному середовищі 2 3
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
           L Кваліфікаційна характеристика спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2
           L Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
           L Міжпредметні зв’язки теми: «Робота в комп’ютерній мережі» 2
           L Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми 2 3
           L Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Технологія постановки і конкретизації учбового процесу
           L Поняття «педагогічна технологія» 2
           L Таксономія Б. Блума 2 3
      L Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"
           L Технології комп’ютерного моделювання як різновид НІТ 2 3 4
           L Сучасний підхід до розв'язання проблеми наочності при вивченні фізики 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні умови впровадження в навчальний процес комп'ютерного моделювання 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми вивчення геометричної оптики в сучасному шкільному курсі фізики 2 3 4 5
           L Організація навчального процесу при поєднанні традиційних та НІТН 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація та проведення педагогічного експерименту 2 3 4
      L Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання
           L Загальне уявлення про самостійну роботу як виду навчальної діяльності школяра 2 3 4 5
           L Дидактичні умови формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності 2 3 4
           L Огляд класифікацій видів самостійних робіт 2 3
           L Організація самостійної роботи на уроках рідної мови 2 3 4
           L Визначення первинного рівня сформованості самостійності молодших школярів у навчальній діяльності у експериментальному і контрольному класах 2
           L Формування досвіду пізнавальної самостійності в процесі виконання самостійних робіт 2 3
           L Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи в експериментальному і контрольному класах 2 3 4
      L Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
           L Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів 2 3 4
           L Наукові кадри та їх підготовка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Портрет соціального педагога як особистості і професіонала
           L Соціальна робота як вид суспільної діяльності та місце у ній соціального педагога. Взаємозв'язок професій "соціальний педагог" і "соціальний працівник" 2
           L Соціалізація особистосі і роль у цьому процесі соціального педагога 2 3
           L Діяльність соціального педагога в сучасних умовах
           L Сучасна сім'я і соціальний педагог
           L Робота зі школярами 2
           L Соціальний педагог: особистість і професія
           L Особистісно-професійні характеристики соціального педагога 2 3
           L Педагогічна культура соціального педагога 2 3
      L Виробниче навчання у закладах професійної освіти
           L Місце виробничого навчання в закладах професійної освіти 2 3
           L Принципи виробничого навчання 2
           L Системи виробничого навчання 2 3 4 5
           L Практичні заняття у виробничому навчанні 2 3 4 5 6
      L Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті
           L Сучасний стан розвитку вітчизняної соціальної педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Міжпредметні зв’язки соціальної педагогіки з педагогікою, соціологією і культурологією 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Культурологічний підхід у дослідженні розвитку соціальної педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Донауковий розвиток соціальної педагогіки в культурі доіндустріального суспільства
           L Виникнення соціального виховання і становлення його системи в первісній та архаїчній культурі людства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Виникнення ідеї соціальної педагогіки в античній культурі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Становлення та розвиток соціального виховання в культурі європейського Середньовіччя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
           L Соціальна педагогіка як результат демократизації культури індустріального суспільства
           L Рефлексія соціального виховання в культурі індустріального суспільства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
           L Становлення соціальної педагогіки як науки та суспільної практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Становлення вітчизняної соціально-педагогічної науки та практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
           L Актуалізація соціального виховання та соціальної педагогіки в умовах гуманізації культури інформаційного суспільства 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Трансформація соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури людства інформаційної доби 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
           L Перспективи розвитку вітчизняної соціальної педагогіки інформаційної епохи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Поняття андрагогіки, її об’єкт, предмет, завдання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Історія становлення та розвитку педагогічних технологій
           L Технологічний підхід в педагогіці 2
           L Еволюція поняття "педагогічна технологія" 2 3 4
           L Концептуальні підходи щодо визначення педагогічної технології 2 3
           L Класифікація педагогічних технологій 2 3
           L Інноваційні педагогічні технології як основа ефективності організації навчально-виховного процесу 2 3
           L Використання гнучких технологій та технологій модульно-рейтингового навчання слухачів та курсантів ВНЗ МВС України 2 3
           L Особистісно орієнтовані технології в підготовці майбутнього педагога 2 3 4 5
           L Технологія формування і підтримки готовності студента до оволодіння змістом заняття 2
      L Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
           L Зміст виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Значення виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів 2
           L Шляхи формування і вдосконалення навички голосного читання в учнів початкової школи 2 3
           L Експериментальне підтвердження ефективності формування умінь і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Шкільний кабінет народознавства
           L Наочність та технічні засоби навчання
           L Гігієна використання ТЗН у школі
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Загальні основи сімейного виховання. Усебічне виховання дитини. Про батьківський авторитет 2 3 4 5 6 7
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3
           L Основні проблеми виховання дитини з неблагополучних родин 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Експериментальні дослідження та їх ефективність 2 3 4 5 6 7 8
      L Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі
           L Тема роману „Маруся Чурай” 2
           L Образ мандрівного дяка в романі „Маруся Чурай” 2
           L Сценічне безсмертя „Марусі Чурай”
           L Вивчення роману у віршах ”Маруся Чурай” Ліни Костенко
      L Використання засобів народної педагогіки в естетичному вихованні дітей
           L Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного 2 3 4
           L Засоби виховання естетичної культури в сім’ї 2 3 4 5 6
           L Методи та засоби естетичного виховання дошкільників 2 3
           L Естетичне виховання учнів 2 3 4 5
      L Етапи художньо-конструкторської діяльності старшокласників 2 3 4 5
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Виробник сметани третього розряду"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3
           L Проектування технологій навчання за темою «Технологічний процес виробництва сметани» курсу «Спеціальна технологія»
           L Проектування дидактичних матеріалів 2 3
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2 3
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технології формування ООД 2 3
           L Проектування технологій формування виконавчих дій 2 3 4 5
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми 2 3
      L Міжпредметні зв’язки при викладанні іноземної мови
           L Методика навчання іноземних мов
           L Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками
           L Лінгвістичні основи навчання іноземних мов
           L Психологічні основи навчання іноземним мовам 2 3
           L Дидактичні основи навчання іноземних мов 2
           L Зв’язок методики з іншими науками 2
      L Розвиток композиційних умінь учнів початкових класів на уроках тематичного малювання
           L Визначення основних понять проблеми 2 3 4
           L Закономірності композиційної діяльності 2 3 4 5
           L Методика формування композиційних умінь в учнів 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
           L Загальне поняття про інтерес 2 3 4 5
           L Пізнавальний інтерес, його роль у формуванні особистості дитини 2 3 4
           L Виховання читацьких інтересів молодших школярів у процесі оволодіння рідною мовою і читанням 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Позакласна робота з дитячою книгою — необхідна умова виховання читацьких інтересів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження ефективності формування читацьких інтересів засобами дитячої художньої книжки 2 3
           L Вплив екпериментальної методики на результативність формування читацьких інтересів 2
      L Використання комп’ютера на уроках мистецтва
           L Навчання за допомогою комп’ютера у початкових класах
           L Шляхи використання комп’ютера на уроках мистецтва в початковій школі 2 3
           L Система уроків з використанням комп’ютера в початковій школі 2 3 4 5
      L Технологія дидактичної гри
           L Гра як засіб відпочинку та навчання 2
           L Поняття дидактичної гри
           L Характерні ознаки дидактичної гри 2
           L Види дидактичних ігор
      L Формування екологічної свідомості школярів
           L Аналіз стану проблеми формування екологічної свідомості
           L Свідомість як психолого-педагогічна категорія 2 3
           L Роль і місце екології в навчанні 2
           L Зв'язок екологічної освіти і природничих дисциплін 2
           L Формування дбайливого відношення школярів до природи
           L Умови формування екологічних знань 2
           L Організація і проведення дидактичних ігор з екологічним змістом 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання
      L Методи наукових і експериментальних досліджень
           L Загальнонаукові методи досліджень 2
           L Аналітичні методи дослідження
           L Методи експериментальних досліджень
           L Педагогічні експериментальні дослідження 2 3
      L Соціально-педагогічна робота 2 3
      L Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики
           L Поняття форм організації навчання
           L Класифікація форм організації навчання
           L Форми навчальної роботи 2 3
           L Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики 2
           L Інші форми організації навчального процесу 2
      L Історичне краєзнавство в системі історичної освіти загальноосвітніх навчальних закладів Україні
           L Місце історичного краєзнавства у вітчизняному законодавстві про освіту 2 3 4
           L Дидактичні функції історичного краєзнавства 2
           L Виховні функції історичного краєзнавства 2 3
           L Система методичної роботи з історичного краєзнавства в загальноосвітніх закладах 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Економічне виховання молодших школярів
           L Зміст та завдання економічного виховання 2 3
           L Економічне мислення як основний компонент економічного виховання 2
           L Передумови та закономірності формування економічного мислення школярів 2
           L Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів 2 3
           L Розвиток економічних уявлень молодших школярів у роботі вчителів початкових класів 2 3 4 5
      L Вплив дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості молодшого школяра
           L Характеристика дисфункціональної сім’ї 2 3 4 5
           L Види дисфункціональних сімей та їх ознаки 2 3 4
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра 2 3 4 5
           L Дослідження впливу дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості, навчання та виховання молодшого школяра 2 3 4
           L Програма соціально-педагогічної підтримки дітей молодшої школи з дисфункціональних сімей 2 3 4 5 6
           L Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах 2
      L Основні принципи навчання
           L Що виховує характер навчання 2
           L Принцип науковості навчання
           L Принцип систематичності 2
           L Доступність навчання
           L Принцип наочності 2
           L Принцип свідомості і активності навчання
           L Принцип міцності навчання 2 3 4
      L Пояснювальне читання як історико-дидактична проблема
           L Суть пояснювального читання
           L Значення пояснювального читання
           L Методика пояснювального читання 2 3
      L Аспекти дослідження особливостей дидактичних ігор у розвитку особистості учнів
           L Теоретичні засади використання дидактичних ігор як засобу формування самостійності учнів молодших класів 2 3 4 5 6
           L Історія розвитку ігрової діяльності в педагогіці 2
           L Визначення показників первісного рівня якості знань на уроках англійської мови в молодшій школі 2
           L Експериментальна перевірка впливу дидактичної гри як засобу формування самостійності учнів молодшої школи загальноосвітнього навчального закладу
           L Порівняльний аналіз результатів педагогічного експерименту
      L Вплив успішності в навчанні на формування самооцінки учня
           L Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на взаємозв'язок успішності у навчанні і самооцінки 2 3 4 5 6
           L Проблеми самооцінки школяра 2 3 4 5 6 7 8
           L Вплив соціальних факторів на самооцінку учнів 2 3
           L Організація практичного дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Корекційна програма розвитку самооцінки учнів 2 3 4 5 6
           L Повторне дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6
           L Рекомендації щодо формування самооцінки учнів для вчителів та батьків 2 3 4 5 6 7
      L Педагогічна творчість як умова формування інтересу у школярів до іноземної мови
           L Сутність та шляхи формування пізнавального інтересу школярів до вивчення іноземної мови 2 3
           L Поняття педагогічної творчості і її роль у формуванні пізнавального інтересу школярів 2 3 4
           L Форми прояву педагогічної творчості в процесі навчання іноземної мови 2
           L Первинна діагностика сформованості пізнавального інтересу школярів до вивчення французької мови
           L Система творчої діяльності вчителя з формування в учнів пізнавального інтересу
           L Аналіз сформованості пізнавального інтересу учнів до вивчення іноземної мови
      L Океани Землі 2 3 4
      L Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі
           L Особливості прийнятого способу ознайомлення учнів з дробами 2 3
           L Історичний корінь «Наочної концепції дробу» 2
           L Вимірювання величин як предметне джерело дробу 2
           L Методика вивчення дробів 2 3 4 5
           L Ознайомлення з дробами 2 3 4 5 6
      L Соціально-педагогічна реабілітація дітей з неблагополучних сімей
           L Поняття «неблагополучна сім’я» 2 3 4
           L Види неблагополучних сімей 2 3 4 5
           L Поняття соціально-педагогічної реабілітації 2 3 4 5 6
           L Мета, завдання, принципи програми "Соціально-педагогічної допомоги дітям з неблагополучних сімей" 2 3
           L Реалізація програми "Соціально-педагогічна допомога дітям з неблагополучних сімей" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Система процесу навчання
           L Процес навчання 2
           L Функції процесу навчання 2
           L Структура діяльності викладача в навчальному процесі
           L Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 2
      L Удосконалення процесів пам'яті на уроках англійської мови
           L Аналіз психологічної літератури про процеси пам‘яті 2
           L Процеси пам‘яті та їх характеристика 2
           L Функціонування типів пам’яті на усіх етапах розвитку школяра 2 3
           L Аналіз психологічних досліджень 2
           L Методи удосконалення запам’ятовування учнями на уроках англійської мови 2
           L Рекомендації для вчителів щодо поліпшення процесів пам’яті учнів 2 3
      L Національна свідомість підлітків
           L Сутність базових понять дослідження
           L Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків
           L Дослідження рівня національної свідомості 2
      L Вплив розвиваючих ігор на розвиток уяви дітей дошкільного віку
           L Психологічна сутність уяви та основні аспекти її виявлення в психології 2
           L Характеристика дошкільного віку 2
           L Психологічні умови розвитку дитячої уяви
           L Емпіричні дослідження особливостей розвитку уяви дітей дошкільного віку 2 3
           L Порівняльний аналіз результатів після розвиваючих ігор
           L Рекомендації щодо розвитку уяви дошкільнят 2 3 4
      L Становлення та розвиток методики викладання історії
           L Зародження історико-методичної науки 2 3 4
           L Розвиток методики викладання історії в Російській імперії хіх - початку ХХ ст 2
           L Застосування методики викладання історії в школах та університетах 2 3 4 5
           L Виникнення навчально-методичної літератури 2
           L Розвиток методики навчання історії на початку XX ст 2
           L Розвиток шкільної історичноїосвіти в 1917 р. – початку 30-х рр. ХХ ст 2
           L Введення самостійних курсів історії 2 3
           L Викладання історії у воєнний та повоєнний час 2 3
      L Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа
           L Особливості вивчення правопису в початковій школі 2 3
           L Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера при вивченні правопису 2
           L Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів 2 3 4 5 6
      L Формування спритності на уроках гімнастики у 7 класі
           L Загальна характеристика спритності як фізичної якості людини 2
           L Вікова динаміка природнього розвитку координаційних здібностей 2
           L Загальні положення методики формування спритності 2 3 4 5 6
           L Завдання і методичні особливості гімнастики 2 3 4 5
           L Показники розвитку спритності в учнів 7 класу 2
      L Особливості девіантної поведінки у молодших школярів
           L Основні теорії і поняття девіації 2 3 4
           L Принцип вивчення особистості неповнолітніх з відхиленнями у поведінці
           L Негативні особистісні утворення у дітей молодшого шкільного віку
           L Причини виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх та їх профілактика 2 3
      L Формування читацької компетентності у школярів
           L Читацькі уміння і навички. Сучасні вимоги 2 3 4
           L Психолого-педагогічні умови використання творчих завдань у сучасній методиці вивчення літератури 2 3
      L Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"
           L Значення демонстраційних дослідів 2 3
           L Забезпечення матеріалом та обладнанням проведення демонстраційних дослідів 2 3
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у коренях
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у листку
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у насінні
      L Методика вивчення ЕТ Excel в шкільному курсі інформатики
           L Мета вивчення електронних таблиць в шкільному курсі інформатики
           L Особливості вивчення електронних таблиць в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3
           L Технології та методи навчання електронних таблиць в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Застосування вітагенних технологій на уроках української літератури 2 3 4
      L Виникнення та розвиток ідей теорії "вільного виховання" в педагогіці
           L Тютюнопаління серед підлітків як соціально-педагогічна проблема 2 3
           L Мета, завдання, зміст соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків 2
           L Форми, методи, засоби соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків 2 3 4
           L Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління 2 3 4 5 6
      L Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"
           L Поняття цифрового освітнього ресурсу
           L Класифікація цифрового освітнього ресурсу
           L Технологія педагогічного проектування цифрового освітнього ресурсу 2 3
           L Розробка цифрового освітнього ресурсу: «Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми»
      L Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і вдосконалення трудової політехнічної підготовки молодших школярів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження формування графічних умінь на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3
           L Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження 2 3
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4
      L Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі
           L Лекція: поняття, функції, види, принципи 2 3 4 5 6
           L Основні вимоги до лектора 2
           L Методика підготовки лекційних занять у вищій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Методика проведення лекційних занять у вищій школі 2 3
      L Педагогічні ідеї А.С. Барсукова
           L Провідні педагогічні ідеї 2
           L Педагогічний моніторинг
           L Прогностичний характер моніторингу
           L Виховання - до п'яти
           L Самооцінка особи 2
      L Специфіка педагогічного спілкування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Адаптація першокласників до школи
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Суть шкільної адаптації першокласників 2 3 4 5
           L Соціально - педагогічна діяльність по адаптації першокласників до школи 2 3 4 5
      L Проблема надання допомоги дітям із порушенням писемного мовлення
           L Писемне мовлення і передумови його формування 2 3 4
           L Характеристика порушень писемного мовлення у молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Теоретичні основи логопедичної роботи з усунення вад писемного мовлення у дітей 2 3 4
           L Методика вивчення особливостей розумового розвитку дітей із дизграфією 2 3
           L Методика вивчення писемного мовлення у молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток фонематичного аналізу і синтезу в учнів молодших класів за допомогою мовленнєвих ігор та ігрових прийомів в системі логопедичної роботи 2
           L Нетрадиційні методи навчання письмового мовлення у дітей 2 3 4 5 6
      L Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни: "Історія земельних відносин"
           L Сутність поняття ігра у психолого – педагогічній літературі 2 3 4 5
           L Основні наукові підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання 2 3
           L Вплив методів ігрового навчання на пізнавальну активність студентів 2
           L Проблеми гри 2 3 4
           L Етапи підготовки до застосування ігрової діяльності з дисципліни «Історія земельних відносин» 2 3 4 5
      L Вища освіта Нідерландів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів
           L Проблеми індивідуалізації та індивідуального підходу у психологічній науці. Історія проблеми індивідуального підходу 2 3
           L Зміст, мета і передумови навчальної індивідуалізації 2 3
           L Індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід до роботи зі школярами 2
           L Індивідуальний підхід до школярів із труднощами у навчанні 2 3
           L Організація індивідуального підходу до молодших школярів. Психологічні особливості учнів початкових класів 2
           L Технології індивідуалізованого навчання 2 3
           L Проблеми забезпечення індивідуального підходу до учнів у навчальному процесі 2 3
      L Екологічне виховання школярів у позакласній роботі з біології. Розділ рослини
           L Огляд літератури з проблем екологічного виховання школярів у позакласній роботі 2 3 4
           L Зміст екологічної освіти і виховання 2
           L Форми і методи екологічного виховання 2 3 4
           L Нові підходи у здійсненні екологічного виховання 2 3
           L Стан екологічного виховання учнів 7-х класів в позакласній роботі з біології 2 3
           L Застосування ефективних форм і методів здійснення екологічного виховання в позакласній роботі з біології. Розділ Рослини 2 3 4
      L Методика проведення теоретичних занять
           L Науково-теоретична характеристика теми 2 3 4
           L Лекція як форма організації навчальної діяльності та метод навчання 2
           L Тести, модульне навчання
           L Наочні посібники. Технічні засоби навчання. Комп'ютерні програми
           L Комп'ютерні програми, які застосовуються в процесі навчання
           L Відбір змісту матеріалу. Орієнтовний тематичний план з модулями. Принципи відбору матеріалу
           L Характеристика елементів дидактичної системи
           L Методи навчання 2
           L Методи контролю знань 2 3 4 5 6
           L Методика навчання теоретичних занять з розділу: Фізичні властивості електроніки 2
           L Методика навчання теми: "Електрофізичні властивості напівпровідників" 2 3 4
      L Меценатство як соціально-культурне явище
           L Роль меценатства у збереженні культурної спадщини
           L Крізь століття – з даром до нащадків 2 3 4
           L Створення перших вищих навчальних закладів україни острозької та києво-могилянської академії як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів 2 3 4 5
           L Києво-Могилянська академія 2 3 4 5 6
      L Етико-правове виховання молодших школярів
           L Сутність та основні поняття етико-правового виховання 2 3 4 5
           L Правове виховання: зміст, завдання, принципи 2 3 4 5 6 7
           L Особливості правосвідомості у молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7
           L Методи формування правової культури молодших школярів 2 3
           L Аналіз масового педагогічного досвіду формування правової культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Психолінгвістичні основи вивчення прикметника в початкових класах
           L Поняття про мотив та його особливості 2 3 4 5 6 7 8
           L Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу в молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика лінгво-дидактичних підходів до вивчення прикметника в початкових класах 2 3 4
           L Система вивчення прикметника в початкових класах 2 3
           L Організація, зміст та перевірка ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інформаційно-комп’ютерні технології при підготовці вчителя
           L Загальний аналіз досліджень 2
           L Практика розробки курсів 2
           L Подальший розвиток проблеми 2
      L Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"
           L Зміст практичної підготовки студентів в аграрних вищих навчальних закладах 2 3 4 5 6
           L Форми та методи практичного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів-аграрників 2 3 4
           L Зміст, роль та місце дисципліни„ Механізація тваринництва” у підготовці майбутніх інженерів-механіків 2 3 4 5
           L Організаційно-методичні основи практичного навчання студентів у процесі вивчення дисципліни “Механізація тваринництва”
           L Методика проведення практичного навчання на тему: „Зрівноваження ротора молоткової дробарки та розміщення молотків на ньому” 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо планування практичного навчання майбутніх фахівців із дисципліни «Механізація тваринництва» 2 3 4
           L Умови та методика виконання експериментальної перевірки впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів 2 3
      L Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
           L Характерні ознаки декоративно-прикладного мистецтва 2 3 4 5 6 7
           L Граматика та семантика українського орнаменту 2 3 4 5 6
           L Особливості стилізації форм рослинного і тваринного світу 2
           L Використання елементів стилізації на уроках декоративного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація та зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Конспект уроку образотворчого мистецтва. Зображення на площині казковихквітів Петриківки 2
      L Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи
           L Поняття і зміст мотиваційної сфери першокласників 2 3 4
           L Прояви мотиваційної готовності дитини до навчання у школі 2 3 4 5 6 7
           L Психологічні особливості дітей шестирічного віку 2 3 4
           L Експериментальне дослідження мотиваційної готовності першокласників до шкільного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Якісний та кількісний аналіз результатів дослідження 2 3 4 5
      L Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей
           L Особливості викладання математики в корекційній школі. Завдання навчання математики
           L Формування інтересу до математики як обов’язкова умова успішного оволодіння математичними знаннями, вміннями та навичками у розумово відсталих учнів
           L Доброзичливе ставлення вчителів до учнів, стимулювання й заохочення
           L Розкриття перед дітьми значення математики у житті та діяльності людини
           L Максимальна опора на практичний досвід учнів, підтримання зв’язків між навчальним матеріалом і життям
           L Використання дидактичних ігор 2 3
      L Розвиток мислення молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
           L Сутність, види, форми мислення 2 3 4 5
           L Вікові особливості мислення молодших школярів 2 3
           L Стан розвитку мислення молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у практиці роботи початкової школи 2
           L Методика розвитку мислення учнів на уроках курсу «Я і Україна« у другому класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі
           L Розвиток та досягнення українського пейзажного живопису 2 3
           L Художня своєрідність малювання пейзажу як засобу відображення дійсності 2
           L Вікові особливості та здібності молодших школярів
           L Специфіка уроків образотворчого мистецтва 2
           L Види тематичного малювання на теми пейзажу 2 3 4 5 6
           L Передача молодшими школярами простору і обсягу на площині під час малювання пейзажу 2 3
           L Виразно-образотворчі засоби в малюнках молодших школярів 2
           L Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності у взаємозв'язку з ознайомленням їх з природою 2 3
      L Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі
           L Читання як вид мовленнєвої діяльності 2 3 4
           L Розвиток зв’язного мовлення на уроках читання 2 3 4 5 6
           L Відбір дидактичного матеріалу для навчання усного переказу учнів 2 3 4 5 6
           L Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Соціально–педагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників
           L Теоретико-методологічні основи проблеми вільного часу. Історико-педагогічний аспект проблеми 2 3
           L Сутність та особливості вільного часу в контексті соціалізації особистості 2 3 4 5 6 7
           L Індивідуально-психологічні особливості старшокласників у контексті самоорганізації життєдіяльності 2 3 4
           L Зміст та форми організації вільного часу школярів у процесі позашкільної та позакласної виховної роботи 2 3 4 5 6 7
           L Особливості діяльності соціального педагога в контексті організації змістовного дозвілля старшокласників 2 3
           L Самовиховання як важливий чинник організації вільного часу школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Технологія проблемного навчання 2 3 4 5
      L Основные модели реабилитации
           L Психосоциальная модель программы реабилитации несовершеннолетних с алкогольной зависимостью 2 3 4
           L Упражнения тренинга 2
           L Причины, приводящие несовершеннолетних к употреблению алкоголя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L История алкоголизма 2 3 4
           L Мероприятие на тему "Нет – алкоголизму" 2 3 4 5
           L Беседа с родителями - Стоит ли идти за Клинским 2 3 4 5
      L Оцінка рухової активності українських школярів 10-14 років
           L Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів 2
           L Поняття про рухову активність школярів 2
           L Засоби підвищення рухової активності школярів 2 3
           L Характеристика форм підвищення рухової активності школярів 2 3 4 5 6 7
      L Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти
           L Історія виникнення та становлення трудового навчання як загальноосвітнього предмета у нашiй державi 2 3 4 5
           L Суть теорії трудової підготовки 2
           L Короткий огляд стану трудової підготовки в зарубіжних країнах 2 3
      L Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних факультетах
           L Проблема підготовки спеціаліста у вищій школі та пошук шляхів її оптимізації 2 3
           L Розгляд технологій навчання в контексті розвитку системи освіти та становлення особистості студента 2 3 4 5 6
           L Аналіз змісту підготовки вчителя трудового навчання на ІПФ 2 3
           L Розвиток навчання як важлива умова інтенсифікації дидактичного процесу у вищій школі
           L У пошуку оптимальної дидактичної моделі
           L Розробка нової моделі підготовки вчителя трудового навчання і креслення на ІПФ 2 3 4 5 6
      L Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів 2 3 4 5
      L Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Сутність поняття «комунікативний бар’єр » та його види 2 3 4
           L Прийоми та засоби подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4 5 6
           L Критерії та показники діагностики комунікативних бар’єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4
           L Формування готовності викладача до подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії зі студентами 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Міні-лекція на тему: «Комунікативні бар’єри: сутність, види, прийоми та засоби їх подолання»
           L Корекційно-розвивальна програма з попередження й подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Зміст та завдання естетичного виховання школярів 2 3 4 5
      L Тенденції розвитку освіти на Херсонщині
           L Соціально-економічний розвиток Херсонщини в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток промисловості в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток сільського господарства в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток культури в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Загальна характеристика системи освіти Херсонщини 2
           L Особливості середніх загальноосвітніх шкіл 2
           L Впровадження сучасних педагогічних технологій в початкову школу
      L Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах
           L Зміст поняття „домашня робота”. Нормативно-правове забезпечення організації домашніх завдань 2 3 4 5
           L Види домашніх завдань та способи їх перевірки 2 3
           L Стан організації домашньої роботи з учнями початкових класів у масовому педагогічному досвіді 2
           L Психологічні особливості учнів початкових класів та їх врахування в організації домашньої роботи 2 3
           L Характеристика дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку
           L Значення розвитку музичних здібностей у дітей дошкільного віку
           L Основні види музично-дидактичних ігор у музичному розвитку дошкільників
           L Музично-дидактичні ігри на заняттях з музики в дитячих садках 2 3
           L Структура музично-дидактичних ігор
           L Використання музично-дидактичних ігор 2 3 4 5
      L Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
           L Лексичний рівень 2
           L Граматичний рівень
           L Усні та письмові перекази, твори
      L Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
           L Особливості предмету та система категорій сучасної педагогіки вищої школи
           L Розмаїття методологічних течій в сучасній західній педагогіці вищої школи 2
           L Творчий синтез ідей в сучасній гуманістичній методології педагогіки вищої школи
      L Становлення педагогічної науки в Римській імперії
           L Якнайдавніший або царський період Римської цивілізації 2
           L Римська цивілізація епохи республіки 2 3
           L Римська цивілізація епохи імперії 2
           L Педагогічні погляди Катону 2
           L Педагогічні погляди Цицерона
           L Педагогічні погляди Квінтілліана
           L Педагогічні погляди Лукреція 2
      L Комп’ютерна підтримка уроків математики у початковій школі
           L Використання комп’ютера у процесі навчання математики молодших школярів 2
           L Організація навчального процесу із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Аналіз впровадження 2
           L Санітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерного класу
           L Огляд прикладного програмного забезпечення
           L Огляд педагогічних програмних засобів
           L Анкета для опитування вчителів
      L Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховній роботі з біології
           L Навчально-виховні завдання шкільного курсу біології 2
           L Методи і прийоми навчання ботаніки 2
           L Урок, як основна форма навчального процесу з біології 2 3
           L Кімнатні рослини у навчанні біології 2
           L Методи використання кімнатних рослин при поясненні навчального матеріалу з ботаніки 2
           L Спостереження, як основний метод використання кімнатних рослин на уроках біології
           L Перевірка ефективності використання кімнатних рослин на уроках біології 2 3
           L Конспект уроку з використання кімнатних рослин 2
      L Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
           L Сутність психолого-педагогічної діагностики 2 3
           L Види психолого-педагогічної діагностики 2 3 4
           L Принципи та вимоги до проведення психолого-педагогічної діагностики 2
           L Класифікація методів психолого-педагогічної діагностики 2
           L Взаємини в колективі як одна з основних проблем соціально-педагогічної практики 2
           L Переваги та недоліки психолого-педагогічного тестування 2 3
      L Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти 2 3 4 5 6 7 8
      L Застосування групових форм навчання у ПТНЗ
           L Групова та колективна форма організації діяльності студентів. Історія виникнення 2
           L Сутність групової форми навчання
           L Функції групової навчальної діяльності 2
           L Основні ознаки кооперативної групової роботи 2
           L Організація групової навчально-пізнавальної діяльності у ПТНЗ
           L Групова форма організації навчальної діяльності у ПТНЗ
           L Ефективність застосування групової форми навчання у ПТНЗ
      L Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні 2 3 4 5 6 7
      L Інформаційні технології на уроках хімії
           L Основні напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі 2
           L Застосування інформаційних технологій на уроках хімії 2
      L Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ 2 3 4 5 6
      L Самостійна учбова діяльність молодших школярів
           L Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів
           L Самостійна робота учнів як метод навчання 2 3
           L Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи 2 3 4
           L Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2
           L Авторські пропозиції 2 3
      L Формування естетичних цінностей молодших школярів засобами мистецтва
           L Суть формування естетичних цінностей 2
           L Поняття "виховання”, "естетичні цінності” 2 3 4
           L Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання цінностей
           L Шляхи і форми естетичного виховання школярів 2 3
           L Психологічні основи процесу естетичного сприймання
           L Формування естетичних цінностей засобами образотворчого мистецтва і літератури
           L Формування естетичних цінностей засобами музики і співів
           L Художня самодіяльність як засіб формування естетичних цінностей 2
           L Фрагменти уроків з музики, образотворчого мистецтва та праці 2 3 4 5
      L Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь 2 3
      L Педагогічний такт і особа вчителя
           L Основні види педагогічної діяльності 2 3
           L Структура педагогічної діяльності
           L Вчитель як суб'єкт педагогічної діяльності
           L Професійно обумовлені вимоги до особи педагога 2
           L Педагогічний такт і справедливість як критерії професіоналізму вчителя 2
      L Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
           L Середньовічні Університети як фактор формування західноєвропейської науки
           L Університет і його становлення
           L Освіта в Середньовічному суспільстві
           L Концепції Університету 2
           L Організація учбового процесу 2 3
           L Розвиток науки в епоху Відродження
           L Основні риси Епохи Відродження
           L Свобода і світський індивідуалізм
           L Проникнення гуманізму в університети 2
           L Наука Відродження 2 3
      L Методика проведення лабораторних занять з курсу "Застосування ІКТ у навчальному процесі з математики"
           L Роль та місце ІКТ при підготовці майбутніх вчителів математики 2 3 4 5
           L Лабораторні заняття як форма організації процесу навчання математики 2 3
           L Психолого — педагогічні основи вивчення курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики» 2 3 4
           L Методичні вимоги щодо вибору навчальної програми з курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Організаційна структура Академії педагогічних наук України
           L Історія творення
           L Структура АПН України
           L Відділення теорії та історії педагогіки 2
           L Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті
           L Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
           L Відділення педагогіки і психології вищої школи 2 3
           L Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти 2
      L Спільна робота сім’ї та школи в педагогічному процесі
           L Методика виховання загальноосвітньої школи 2 3 4 5
           L Спільна робота сім’ї та загальноосвітньої школи в педагогічному процесі 2 3 4
           L Духовність в процесі педагогічного виховання
      L Розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами нестандартних технік
           L Образотворче мистецтво та його вплив на розвиток творчості дошкільників 2
           L Модель мистецької діяльності дітей в дошкільному закладі
           L Розвиток зображувально-художніх здібностей дітей
           L Малювання пальчиком, долонею
           L Штампування тичком, зібганим папером, штампами, губкою
           L Малювання квачиком, зубною щіткою, сухим пензлем
           L Малювання свічкою, пір’ям
           L Малювання на яєчній шкарлупі, з використанням крупів, рельєфними фарбами, по-вологому
           L Інтегровані заняття та їх роль в активізації дитячої творчості в процесі художньо-практичної діяльності 2 3
           L Використання елементів психогімнастики на заняттях з малювання
           L Робота з батьками з питання розвитку у дітей мистецьких здібностей
      L Використання комп’ютерів під час викладання різних предметів
           L Використання комп’ютерів в школі
           L Використання комп’ютерів під час вивчення математики 2
           L Використання комп’ютерів під час вивчення фізики
           L Використання комп’ютерів під час вивчення хімії
           L Використання комп’ютерів під час вивчення географії та біології
           L Використання комп’ютерів у початковій школі
           L Якість та ефективність мультимедійних засобів навчання 2
      L Структура та зміст віщої освіти
           L Соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні 2
           L Види навчальних закладів 2
           L Освіта і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства 2
           L Характеристика загальних закономірностей педагогічного процесу 2
           L Моделі освіти 2
           L Принципи педагогічного процесу. Їх значення та вплив на забезпечення якості ефективності педагогічного процесу в вищій школі 2
           L Організація та прогнозування освітньої галузі 2 3 4 5 6 7
      L Екологічна освіта на уроках біології
           L Поняття про екологічне виховання, його принципи та завдання 2 3 4 5
           L Стратегія та зміст екологічної освіти 2 3
           L Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання учнів 2 3
           L Особливості екологічного виховання в процесі викладання біології 2 3 4
      L Використання електронних вимірників тиску у навчальному процесі з фізики
           L Історія відкриття 2
           L Прилади для вимірювання атмосферного тиску 2 3
           L Передавання тиску рідиною. Закон Паскаля 2
           L Залежність тиску рідини на дно посудини від висоти стовпа й густини 2
           L Незалежність тиску рідини на дно посудини від її форми
           L Напрям і величина тиску всередині рідини
           L Сила тиску рідини на дно посудини
           L Закон Архімеда
           L Вивчення умов плавання тіла за допомогою картезіанського водолаза
           L Будова і дія металевого манометра 2
           L Датчики тиску, складу газу, швидкості потоку й витрати газу 2 3 4 5
      L Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників
           L Заняття образотворчої діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей
           L Розвиток інтересу до зображувальної дійсності у дітей молодшого шкільного віку під час гри
           L Формування художніх здібностей учнів на заняттях гуртка образотворчого мистецтва у грі 2 3 4
           L Натюрморт, як жанр образотворчого мистецтва 2
           L Використання елементів гри на уроках в початкових класах 2
           L Особливості занять в гуртку образотворчого мистецтва
           L Педагогічний експеримент 2 3
      L Духовний розвиток особистості дитини засобами позашкільної освіти
           L Поняття духовності в житті людини
           L Критерії та рівні сформованості духовних якостей в учнів 2
           L Розвиток творчої особистості в позашкільній освіті 2 3
           L Етичне виховання як основа духовного розвитку дитини 2
           L Національне виховання як основа розвитку духовності вихованців 2 3 4 5
           L Трудове виховання – невід’ємна складова духовного розвитку дитини 2 3
      L Особистісно-орієнтоване викладання зарубіжної літератури 2 3 4 5 6
      L Застосування методів і засобів народної педагогіки у практиці шкільної освіти
           L Формування концепції народної педагогіки і її характерні особливості 2
           L Мета і зміст виховання та навчання 2
           L Основні напрямки використання народної педагогіки у виховному та начальному процесах 2 3
           L Використання природовідповідних засад народної педагогіки у змісті шкільного виховання та навчання 2 3
      L Особливості організації вивчення математики в різновіковій групі
           L Видатні педагоги про значення та організаційні роботи з дітьми різновікових груп 2 3 4 5 6
           L Типи занять з математикою в різновіковій групі та їх варіантність 2 3 4
           L Планування роботи з математики в різновіковій групі 2 3 4 5 6 7 8
           L Констатуючий експеримент діагностування дітей різних вікових груп. Виявлення рівня математичного розвитку
           L Формуючий експеримент, система роботи. Ігри для різних рівнів 2
      L Реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі професійної школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
           L Особливості розвитку комунікативних умінь і навичок у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Вивчення, аналіз і узагальнення педагогічного досвіду з окресленої проблеми 2 3 4 5
           L Формування комунікативних умінь і навичок з розвитку зв’язного мовлення
           L Основні чинники формування комунікативних умінь 2
           L Робота із практичної стилістики у школі
           L Система завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь учнів з урахуванням міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики формування мовленнєвої комунікації 2 3
           L Переказ як ефективний засіб розвитку мислення і мовлення 2
           L Твір як одна з головних форм роботи із розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі
           L Наука про тести
           L Навчальний тест 2 3 4
           L Класи і види тестів
           L Гомогенні тести
           L Гетерогенні тести
           L Інтегровані тести
           L Адаптивні тести
           L Критеріально-орієнтовані тести
           L Принципи добору змісту тестових завдань 2
           L Поняття складності тесту і його вплив на оцінку знань 2
           L Оцінювання, оцінка і вимір знань
           L Поняття ефективності тесту
      L Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школі
           L Поняття "ввічливість". Зміст і чинники, що впливають на його розвиток 2 3
           L Засоби, методи і прийоми навчання ввічливості на уроках англійської мови 2 3 4 5 6 7
           L Педагогічні для психологічні аспекти формування мовної ввічливості як компонента іншомовного навчання 2 3
           L Особливості формування знань, умінь і навиків для розвитку мовної ввічливості в англійській мові 2 3 4 5 6
           L Система знань, необхідних школяру для розвитку у нього мовної ввічливості 2 3 4
           L Ефективність розробленої системи навчання 2 3 4 5 6
      L Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості соціальних педагогів
           L Стресостійкість як вид психологічної стійкості особистості 2 3 4
           L Особливості комунікативної професійної компетентності соціального педагога 2 3 4 5
           L Єдність змісту і технологій у формуванні комунікативної компетентності соціального педагога як засіб підвищення стресостійкості 2 3 4
           L Методологічні аспекти організації експериментально-дослідницької роботи 2 3 4
           L Психологічна діагностика стресостійкості та комунікативної компетентності соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості міжособистісної взаємодії у стресових ситуаціях 2 3 4
           L Основні напрямки формування стресостійкості у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4
           L Оволодіння комунікативними професійними якостями соціального працівника як умова його успішної діяльності 2 3 4
      L Формування мовних знань та навичок на уроках англійської мови в початковій школі
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2
           L Особливості навчання фонетики, лексики і граматики англійської мови в початковій школі 2 3 4 5
           L Робота над формуванням мовних знань та навичок з фонетики в початковій школі 2 3
           L Методика формуванням мовних знань та навичок з лексики і граматики на уроках англійської мови 2 3 4 5 6
      L Методика вивчення прикметника в початковій школі
           L Зміст уроків української мови 2 3
           L Психолого–педагогічні особливості уроків 2 3 4
           L Зміст та завдання методики вивчення прикметника в початковій школі 2 3 4
           L Методика вивчення прикметника 2
           L Авторські пропозиції
      L Особистісні відносини вчителя і учня
           L Педагогічні здібності – поєднання психологічних та особистісних якостей вчителя 2
           L Психолого-педагогічні умови формування особистісних цінностей майбутнього вчителя 2 3
      L Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Досвід як філософська,соціальна, культурно-освітня категорія 2 3 4
           L Зміст, категоріальні ознаки поняття соціокультурного досвіду 2 3 4 5 6 7 8
           L Спільна творча діяльність як основа формування досвіду 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальні дослідження молодших школярів у спільній образотворчій діяльності
           L Критерії оцінки та показники соціокультурного досвіду 2 3 4 5 6
           L Організація педагогічної роботи з формування соціокультурного досвіду молодших школярів 2 3 4 5
           L Динаміка досягнень у сформованості первинного економічного досвіду 2 3 4 5
      L Використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу 2 3
      L Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
           L Необхідність запровадження проблемного навчання
           L Історія виникнення проблемного навчання 2
           L Проблемно-орієнтоване навчання 2
           L Проблемні ситуації, правила і прийоми їх створення 2 3 4 5
           L Приклади навчальних планів занять з використанням проблемних ситуацій 2
      L Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства
           L Засоби навчання. Їх види та функції
           L Технічні засоби навчання та умови їх використання
           L Обґрунтування необхідності впровадження в учбовий процес технічних засобів навчання 2 3 4
           L Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства 2
           L Значення технічних засобів при вивченні курсу природознавства 2 3 4
           L Особливості використання програмно-методичного забезпечення для створення дидактичних засобів навчання на уроках природознавства
           L Розробка уроку по предмету «Я і Україна» із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера 2
      L Сутність педагогічного проектування
           L Аналіз поняття «проект» та «проектна технологія» у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців 2 3
           L Зміст проектної технології та класифікація проектів 2 3 4
           L Сутність поняття «педагогічне проектування» 2 3
           L Принципи та види педагогічного проектування 2 3 4
           L Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності 2
           L Етапи педагогічного проектування 2 3
           L Технології створення педагогічного проекту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Використання комп'ютера на уроках рідної мови
           L Зміст уроків української мови 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості уроків 2 3
           L Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках української мови
           L Використання персонального комп'ютера вчителем початкових класів 2 3
           L Розробка дидактичних засобів на уроках української мови 2
           L Практика впровадження 2 3
      L Театралізація і драматизація як метод активного навчання
           L Розвиток уявлень про поняття «театралізація»
           L Характеристика театралізованих ігор 2
           L Метод розвитку творчого самопочуття
           L Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей
           L Драматизація як метод навчання
           L Формування у дітей творчих здібностей 2
           L Гра-драматизація як засіб розвитку акторських здібностей дітей
           L Види драматизації 2
      L Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Ігрова діяльність як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Основні види дидактичних ігор в початковій школі 2 3 4
           L Специфіка використання дидактичних ігор образотворчого змісту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Реабілітаційно-педагогічна робота з підлітками девіантної поведінки
           L Історична ретроспектива становлення реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками 2 3
           L Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку 2 3 4
           L Типологія девіантної поведінки серед підлітків 2 3 4
           L Технологічні аспекти реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки 2 3 4
           L Діагностика рівня схильності осіб підліткового віку до проявів девіантної поведінки 2 3 4
           L Шляхи удосконалення реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки 2 3
           L Освітлення в кабінеті Служби у справах дітей адміністрації Центрального району міста Миколаєва 2 3 4 5 6
      L Позакласна робота з інформатики
           L Інтелектуальна гра „Турнір знавців інформатики” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Конкурс „Містер інформатика” 2 3
           L Конкурс „Золотий диск” 2 3 4 5 6 7 8
      L Українська народна вишивка та її ціннісний світ як засіб розвитку національної свідомості
           L Формування національної свідомості на уроках трудового навчання
           L Трудове навчання у державному стандарті базової і повної середньої освіти
           L Історія української народної вишивки
           L Орнаменти української вишивки
           L Особливості вишивки у кожному із регіонів України 2
           L Аналіз програми трудового навчання у початкових класах 2 3
           L План-конспект уроку трудового навчання на тему: "Шов вперед голкою. Шов назад голкою. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки 2
           L Методологічні рекомендації щодо роботи вчителя з учнями під час вивчення тем з вишивання у початкових класах
           L Метод анкетування на уроках трудового навчання 2
      L Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках образотворчого мистецтва в процесі вивчення пейзажного жанру
           L Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у системі навчання образотворчому мистецтву як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Пейзажний жанр у живописі: історичний аспект. Внесок голландських та російських митців у розвиток пейзажного жанру 2 3 4 5 6
           L Види пейзажного живопису 2 3
           L Основи композиції у пейзажі. Лінійна та повітряна перспектива. Колористичні завдання та техніки виконання пейзажу 2 3 4 5 6
           L Місце пейзажного жанру в образотворчій діяльності учнів 2 3
           L Шляхи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення пейзажного жанру
           L Конспект уроку для 6-го класу за програмою "Образотворче мистецтво" 2 3 4 5 6
           L Процес виникнення творчого задуму: пошук художнього образу, композиції, вибір техніки 2
           L Реалізація творчого задуму. Технологія виконання творчої роботи 2 3
      L Особливості взаємодії вчителя та учнів на уроках іноземної мови
           L Функції вчителя та основні вимоги до його теоретичної та практичної підготовки 2 3
           L Основні принципи навчання іноземним мовам 2 3
           L Суть уроку іноземної мови та вимоги до нього 2 3
           L Типи та структура уроку іноземної мови 2
           L Комунікативний метод навчання іноземних мов 2
           L Здійснення диференційованого метод в процесі навчання іноземної мови
           L Особливості гуманістичного та особистісного методу у навчанні іноземної мови 2 3
      L Особливості спілкування в молодшому шкільному віці
           L Проблема спілкування в вітчизняній психології 2
           L Зарубіжні психологи про проблему спілкування
           L Спілкування у віковій та педагогічний психології 2
           L Спілкування молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Дослідження проблеми спілкування в учнів початкових класів 2 3 4 5 6
      L Нумерація багатоцифрових чисел
           L Методика вивчення нумерації чотирицифрових чисел 2
           L Методика вивчення нумерації п’ятицифрових чисел
           L Методика вивчення нумерації шестицифрових чисел 2 3 4 5
      L Процес підготовки спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2 3 4
           L Проектування кваліфікаційної характеристики спеціаліста 2 3
           L Розробка змісту професійної підготовки спеціаліста 2 3 4 5 6 7
           L Проектування технологій навчання за темою «Сировина в хімічному виробництві» з дисципліни «Спецтехнологія з основами загальної хімічної 2 3 4 5 6 7
           L Проектування технологій формування виконавчих дій
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми
           L Розробка бінарних дій викладача та учнів на уроці «Сировина у хімічному виробництві» 2
      L Формування іміджу викладача у вищому навчальному закладі
           L Загальна культура педагога
           L Професійна культура викладача 2 3
           L Педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу 2
           L Самовиховання викладача 2
      L Проведення екзаменів та заліків у вищій школі
           L Загальна характеристика заліків та їх методологічне значення 2 3
           L Залік – як одна з основних форм перевірки знань у вищій школі 2
           L Організація проведення семестрового контролю
           L Оформлення результатів проведених заліків 2 3
      L Соціально-педагогічна модель гармонізації соціального середовища школи
           L Гармонізація соціального середовища як соціально педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Особливості соціального середовища школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Модель гармонізації соціального середовища школи 2 3 4 5 6
           L Теоретичне обґрунтування програми «Гармонізація соціальним педагогом соціального середовища школи» 2 3 4
           L Впровадження програми "Гармонізація соціальним педагогом соціального середовища школи" 2 3 4 5
      L Естетичне виховання школярів
           L Роль естетичного виховання в розвитку особистості 2
           L Формування естетичної культури особистості школярів 2 3 4
           L Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах 2 3
           L Значення засобів народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів 2
      L Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей
           L Вивчення літературних джерел з питань виникнення розумової відсталості у дітей 2 3
           L Класифікація олігофреній 2 3
           L Особливості формування лексико-граматичної сторони мовлення 2 3
           L Формування фонетико-фонетичної сторони мовлення в осіб з інтелектуальними порушеннями 2 3
           L Особливості писемного мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями 2 3 4 5
      L Виховна робота на уроках математики
           L Виховання учнів математикою 2
           L Незвичайні творчі вправи до уроків математики 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Процес виховного навчання на уроках математики
           L Форми виховної роботи 2 3 4 5 6
           L Розробка методики виховних форм навчання учнів школи на уроках математики 2 3 4 5 6
      L Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
           L Актуальні проблеми громадянської освіти в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Ідеї української державності та її відображення у шкільному курсі вітчизняної історії 2 3 4 5 6
           L Формування національної свідомості на уроках історії України в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Розвиток мовлення молодших школярів
           L Методичні характеристики розвитку мовлення учнів
           L Основні напрямки роботи з розвитку мовлення в початковій школі 2 3
           L Причини мовленнєвих помилок молодших школярів та їх аналіз 2 3
           L Граматичний лад мовлення молодших школярів та його характеристика 2
           L Розвиток мовлення молодших школярів у процесі вивчення частин мови 2 3 4 5
           L Загальні характеристики морфологічного складу мовлення учнів

Всього сторінок: 5023

Актуально про педагогіку:

Вивчення психолого-педагогічної літератури поняття «якість знань»
Поняття «якості знань» передбачає співвіднесення видів знань(закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту у вигляді образів, відчуттів і сприймань. Переробка чуттєвих даних в свідомості призводить до виникнення уявлень і понять, а в цих двох формах знання зберіг ...

Соціальна педагогіка як результат демократизації культури індустріального суспільства
Хронологічні рамки індустріальної доби визначаються історикам та філософами з XVI – до середини XX ст. За даними культурологів, відмінність індустріальної культури від попередньої традиційної полягає передусім у новому типі соціальності та культурної регуляції. У капіталістичній культурі індустріал ...

Методична класифікація фонем англійської мови
Усі звуки ІМ умовно розділяють на три групи. До першої відносять звуки, максимально наближені до звуків рідної мови за акустичними особливостями та артикуляцією. Формування навичок вимови таких звуків не викликає особливих труднощів, оскільки має місце позитивний перенос навичок з рідної мови в іно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com