Мапа сайту

Статті і корисна інформація

      L Формування правильної дикції у молодших школярів
           L Зміст та завдання розвитку дикції у початковій школі 2 3 4
           L Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків 2 3 4 5 6 7 8
           L Робота вчителя початкових класів над усуненням вад вимови 2 3 4
           L Формування у молодших школярів практичних умінь і навичок з дикції 2 3 4 5
           L Шляхи розвитку дикції в учнів початкових класів у процесі експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Культурно-виховна робота в старшій школі у Вінницькій області
           L Музей садиба імені Миколи Івановича Пирогова 2
           L Ставка Гітлера «Вервольф» 2
           L Екскурсійні об’єкти Тростянецького району
           L Екскурсійні об’єкти Барського району 2
           L Екскурсійні об’єкти Жмеринського району
           L Екскурсійні об’єкти Калинівського району 2
           L Основні пріоритети культурного розвитку України
           L Роль традицій і звичаїв у національному вихованні 2
           L Загальна характеристика найголовніших Українських свят 2 3 4
      L Особливості викладання геометрії в школі
           L Логічна будова шкільного курсу геометрії
           L Методична структура курсу геометрії 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
           L Загальні засади управління освітою 2
           L Органи управління освітою, їх повноваження 2 3
           L Структура вищого навчального закладу. Загальна характеристика основних структурних підрозділів ВНЗ 2
           L Нормативно-правова база організації навчального процесу 2
      L Методи виховання 2 3 4 5 6 7
      L Мотивація навчання студентів творчих та технічних спеціальностей
           L Поняття мотивації 2
           L Мотиви 2 3
           L Опис процедури проведення дослідження
           L Опис методик, використаних у дослідженні 2 3 4 5
      L Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
           L Соціометричні процедури
           L Суцільне і вибіркове дослідження
           L Телефонне інтерв'ю
           L Методична частина програми
           L Методи обробки і аналізу даних
           L Теоретико-методологічна частина програми 2
           L Графічне представлення даних
           L Методологія експертного опитування 2 3
      L Підвищення рівня природничо-наукових знань 2 3
      L Ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя
           L Поняття та сутність сучасних освітніх технологій 2 3
           L Використання сучасних освітніх технологій на уроках 2 3 4 5
           L Дослідження ефективності використання сучасних освітніх технологій на уроці англійської мови у 6-Б класі, вчитель Побощенко Олена Михайлівна 2
           L Шляхи підвищення рівня використання сучаних освітніх технологій в загальноосвітніх школах України 2
      L Методика навчання іноземним мовам у початкових класах Вальдорфської школи
           L Аналіз останніх досліджень і публікацій
           L Виклад основного матеріалу 2 3 4
      L Використання інтерактивних методів на уроках з англійської мови
           L Системний підхід
           L Методи навчання 2 3
           L Комунікативний підхід
           L Поняття інтерактивності та функції інтерактивної гри 2
           L Інтерактивні технології 2 3 4 5 6
           L Технологія інтерактивного навчання писемного мовлення 2
           L Дидактично-методичні передумови організації інтерактивного навчання писемного мовлення в середній школі 2 3
           L Методичні принципи організації інтерактивного навчання писемного мовлення й розробки комплексу вправ 2 3 4 5
           L Інтерактивні форми роботи для навчання читання 2 3
           L Комп'ютерні технології як інтерактивні методи 2 3
           L Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови 2
           L Інтернет як метод інтерактивного навчання
           L Використання методу проектів 2
      L Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри
           L Історико-педагогічний аналіз використання гри у навчальному процесі 2 3 4
           L Гра – один із видів діяльності людини
           L Народні, рухливі та спортивні ігри у навчально-виховному процесі початкової школи 2
           L Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності 2
           L Ігрові методики та їх роль у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Загадки, скоромовки, чистомовки на уроках української мови 2
      L Соціальні умови морально-правової соціалізації дітей молодшого шкільного віку
           L Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її соціально-педагогічного розуміння 2 3 4 5 6
           L Сутність поняття “соціалізація особистості”, її етапи і фактори 2 3 4
           L Морально-правова соціалізація особистості в молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Діагностика рівня сформованості морально-правових якостей школярів в учбово-виховному процесі 2 3 4 5
           L Рекомендації щодо формування морально-правового досвіду молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо морально-правової соціалізації молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Нестандартні уроки в школі
           L Урок - основна форма організації навчання
           L Вимоги до уроку і шляхи його вдосконалення
           L Типи і структура уроків 2 3 4 5 6
           L Нестандартні уроки: визначення, класифікація, методики проведення 2 3 4 5
           L Нестандартні уроки на заняттях трудового навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі
           L Технічні засоби навчання: класифікація та функції
           L Екранні технічні засоби навчання 2 3
           L Звукові технічні засоби 2
           L Екранно-звукові технічні засоби 2
           L Комп'ютерні телекомунікації 2
           L Використання відеоматеріалів з метою систематизації та узагальнення знань учнів 2
      L Географічний майданчик, принципи його обладнання та значення
           L Географічний майданчик принципи його обладнання 2
           L Значення наочності під час проведення практичних уроків на географічному майданчику 2 3
           L Завдання вчителя керівника географічного майданчика
      L Патріотичне виховання молодших школярів в умовах полікультурного суспільства
           L Патріотичне виховання підростаючого покоління. Історіографія проблеми 2 3 4
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості патріотичного виховання учнів у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Система формування особистості молодшого школяра у полікультурному виховному просторі 2 3 4 5 6
           L Загальна характеристика досвіду патріотичного виховання молодших школярів у сучасних умовах 2 3
           L Пошук шляхів вдосконалення виховання патріотів в умовах полікультурного суспільства: актуальні проблеми і знахідки початкової школи 2
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8
      L Самовиховання
           L Основні праці по проблемах самовиховання
           L Рушійні сили і механізм самовиховання особи
           L Етичний ідеал і самовиховання
           L Від виховання до самовиховання
           L Як працювати над собою 2
           L Мета самовиховання. Гіпотеза
      L Комбінований урок – як тип уроку з основ економіки
           L Урок – основна форма організації навчання з основ економіки 2
           L Основні вимоги до уроку
           L Характеристика комбінованого уроку з основ економіки 2
           L Методика підготовки до комбінованого уроку з основ економіки 2
           L Методика проведення комбінованого уроку з основ економіки 2 3
           L Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги 2 3
      L Підготовка молодших школярів до самостійних занять фізичними вправами у процесі позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання
           L Проблема організації самостійної роботи учнів у психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6
           L Вікові особливості молодших школярів та їх урахування під час проведення самостійної роботи з фізичного виховання 2 3 4 5 6
           L Зміст, методи і форми організації самостійної фізичної діяльності молодших школярів у позашкільній і позакласній роботі 2 3 4 5 6 7 8
           L Способи керівництва самостійною роботою учнів у процесі фізичного виховання учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів
           L Сутність та історія розвитку народних промислів і ремесел 2 3 4
           L Використання народних промислів і ремесел Тернопільщини в естетичному вихованні учнів 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості естетичного виховання учнів засобами народних промислів і ремесел 2 3
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
           L Аналіз змісту шкільного курсу 2 3 4 5 6 7
           L Дидактичні засади вивчення країнознавства 2 3
           L Структура знань учнів з теми «Африка» 2 3 4 5
           L Країни Північної Африки 2 3 4 5 6 7 8
           L Країни Центральної, Західної і Східної Африки 2 3 4 5 6
           L Країни Південної Африки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика викладання тригонометрії в середній школі
           L Кути та їх вимірювання 2
           L Визначення тригонометричних функцій 2 3
           L Основні тригонометричні тотожності 2
           L Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичність тригонометричних функцій 2
           L Формули зведення 2
           L Основні формули тригонометрії 2
           L Розв’язування прикладів на тотожні перетворення тригонометричних виразів 2 3
           L Обернені тригонометричні функції 2 3 4 5
           L Тригонометричні функції від обернених тригонометричних функцій 2
           L Найпростіші тригонометричні рівняння 2 3 4 5
           L Розв’язування тригонометричних рівнянь із застосуванням комбінованих способів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Тригонометричні рівняння, що містять обернені тригонометричні функції 2
           L Системи тригонометричних рівнянь 2
           L Тригонометричні нерівності 2 3 4 5
      L Технологія використання підручників на уроках у початковій школі
           L Робота з підручником як метод навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості побудови підручника для початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Дидактичні основи використання підручника як засобу навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Методика формувального експерименту 2 3 4 5 6 7 8
      L Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю
           L Лекція - основний метод вивчення економічних дисциплін 2
           L Семінарське заняття як основна форма організації контролю знань дисципліни 2
           L Модульна система організації вивчення економічних дисциплін 2 3
           L Суть грошових розрахунків підприємств. Готівкові та безготівкові розрахунки 2 3 4
      L Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти
           L Ретроспектива становлення професії керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Проблеми теорії та практики фахової підготовки майбутнього керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Психолого-педагогічні умови підготовки студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Діагностика критеріїв та рівнів сформованості диригентсько-хорової підготовки студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методика підготовки майбутнього керівника хору 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Системний підхід до планування підготовки кваліфікованих працівників
           L Умови створення системи неперервної освіти інженерно-педагогічних кадрів 2
           L Системний аналіз планування підготовки кваліфікованих працівників 2 3 4 5 6 7
           L Прогноз як важлива передумова планування кадрового забезпечення працівників для народного господарства України 2
      L Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
           L Аналіз проблеми інтеграції знань в сучасній освіті 2 3 4
           L Характеристика інтегрованих уроків як форми організації навчання молодших школярів 2 3 4
           L Рівні розумового розвитку учнів початкових класів в умовах традиційного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Принципи конструювання інтегрованих уроків з розумового розвитку учнів 1-го класу
           L Поєднання на уроках різних видів навчальної діяльності 2
           L Відповідність послідовності технологічних етапів уроку його дидактичній меті 2 3 4 5
      L Сприймання чужого мовлення, відтворення готового тексту 2
      L Гуманістична освітня парадигма
           L Проблеми гуманізації навчання 2
           L Зміст гуманізації навчання 2
      L Естетичне виховання підлітків в процесі навчальної діяльності
           L Філософські та психолого-педагогічні основи виховання естетичної культури підлітків
           L Структура естетичної культури підлітків
           L Естетичне виховання підлітків, як складова частина виховного процесу 2
           L Використання елементів поліцентричного методу в формуванні естетичної культури підлітків 2 3
           L Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості пам’яті молодших школярів
           L Уявлення про пам’ять та її природу у вітчизняних та зарубіжних теоріях 2 3
           L Види та процеси пам’яті 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Особливості розвитку пам’яті у молодших школярів 2 3
           L Організація та методи дослідження особливостей пам’яті молодших школярів 2 3 4
           L Аналіз результатів дослідження особливостей пам’яті молодших школярів 2 3 4
      L Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів
           L Сутність та структура фразеологізмів 2 3 4 5
           L Основні підходи до класифікації фразеологізмів 2 3 4 5 6 7
           L Особливості походження та лексичного складу фразеологізмів 2 3 4 5 6 7
           L Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів 2 3 4
           L Система вправ і завдань для вивчення фразеологізмів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Організація, зміст і перевірка ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Урок з природознавства з елементами проблемного навчання 2
      L Розвиток художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку в процесі слухання музики
           L Теоретико-методологічні засади розвитку художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Структура художньо-творчого мислення 2
           L Вікові особливості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
           L Методика підготовки дітей старшого дошкільного віку до сприймання музичного твору 2 3
           L Активізація процесу художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку під час слухання музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Технологія формування учнівського колективу
           L Технології, їх значення в навчально-виховному процесі 2
           L Поняття «колектив» і його вплив на формування особистості 2 3 4 5
           L Роль вихователя і шляхи формування учнівського колективу 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальна перевірка 2 3
      L Технології навчання у грі
           L Етапи ігрової моделі навчання
           L Дискусія як засіб пізнавальної діяльності учнів
           L Моделювання навчальних тем на основі дискусії 2
      L Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"
           L Самостійна робота студентів
           L Оцінювання діяльності студентів
      L Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку 2 3 4 5
      L Організація спостережень учнів за змінами в природі під час формування природничих знань
           L Спостереження як метод засвоєння нових знань на уроках „Я і Україна" в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Вікові особливості процесу сприймання в учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Експериментальна методика організації спостережень учнів 2 класу в процесі формування природничих знань 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Підсумки експериментального дослідження 2 3 4
      L Педагогічна методика
           L Зв’язок методики з іншими науками
           L Методи дослідження в методиці
           L Принципи навчання в методиці
           L Засоби навчання в методиці
           L Структура цілей навчання в сучасній методиці навчання ІМ
           L Зміст навчання у сучасній методиці навчання іноземних мов. Компоненти змісту навчання
           L Технічні засоби навчання. Основні напрямки в інтенсифікації навчання за допомогою цих засобів
           L Критерії відбору мовних мінімумів
           L Можливі способи підвищення інтенсифікації у навчанні лексики ІМ
           L Планування навчально-виховного процесу з ІМ. Види планування 2
           L Вимоги до текстів для аудіювання
           L Поняття про усне мовлення. Психологічні та лінгвістичні особливості усного мовлення
           L Методична класифікація фонем англійської мови
           L Етапи роботи при навчанні вимовляння звуків
           L Методичні, психологічні та лінгвістичні характеристики початкового ступеня навчання ІМ 2
           L Шляхи інтенсифікації навчання діалогічного мовлення. Рольові ігри 2
           L Структура початку уроку ІМ. Призначення фонетичної та мовленнєвої зарядки
      L Виховання національної свідомості молодших школярів
           L Ідеали і цінності національного виховання 2 3 4 5
           L Національно-культурні традиції українського народу як фактор формування загальнолюдських цінностей 2
           L Можливості народознавства у формуванні системи загальнолюдських цінностей у школярів 2 3
           L Розвиток ціннісної сфери у школярів у практиці роботи вчителів народознавства 2 3
           L Авторські пропозиції 2
      L Поняття виховання як суспільного явища
           L Виховання і розвиток особи
           L Закон паралельного педагогічного розвитку А.С. Макаренко
           L Виховний колектив
           L Суть і основні завдання педагогічної дії
           L Психологічні концепції мислення і їх філософська основа
           L Суть мислення як процесу вирішення завдань
           L Типи розумових дій і їх зміст
           L Операції мислення
      L Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових класах
           L Лінгвістичні особливості тексту 2 3 4 5 6 7 8
           L Структура й зміст творчих здібностей як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8
           L Специфіка процесу розвитку творчих здібностей молодшого школяра 2 3 4 5 6
           L Зміст вивчення поняття «текст» у сучасній початковій школі 2 3
           L Методика проведення роботи над текстом у сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Види вправ у роботі над текстом та розвиток творчих здібностей учнів на їх основі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Принципи навчання української мови, методи та прийоми розвитку творчих здібностей учнів у роботі над текстом 2 3 4
           L Початкові положення експериментального дослідження 2 3 4
           L Система вправ як засіб розвитку творчих здібностей учнів у роботі над текстом 2 3 4 5 6 7 8
      L Ігрова діяльність в групі продовженого дня
           L Сутність, зміст і значення ігрової діяльності для першокласників 2 3 4 5 6
           L Психологічні особливості шестирічних першокласників як основна умова організації ігрової діяльності в умовах ГПД 2 3 4 5
           L Форма організації ігрової діяльності в режимі ГПД 2 3
           L Сучасний стан проблеми організації ігрової діяльності 2 3
           L Впровадження ефективних видів ігрової діяльності для першокласників в умовах ГПД 2 3 4 5 6 7
      L Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
           L Принципи та форми позакласної роботи в загальноосвітній школі
           L Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови
           L Позакласна робота
           L Особливості групової роботи на середньому етапі загальноосвітньої школи 2
      L Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту 2 3 4 5
      L Факультативні заняття з біології
           L Патогенні мікроорганізми і здоров`я людини 2 3 4 5 6 7
           L Факультатив як одна із ефективних форм роботи вчителя в позаурочний час 2
           L Форми і методи роботи вчителя на факультативах 2 3
           L Зміст і методика факультативного курсу 2
           L Загальна характеристика та методика проведення занять з факультативного курсу “Мікроорганізми і здоров`я людини” 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Проведення дослідження ефективності роботи факультативного курсу “Мікроорганізми і здоров`я людини” 2
      L Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
           L Основні завдання естетичного виховання молодших школярів 2 3 4 5
           L Реалізація завдань естетичного виховання на уроках живопису 2 3 4 5 6
           L Методика виконання натюрморту у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6
           L Малювання натюрморту з натури "Овочі і фрукти" 2
           L Натюрморт типу букета з гілочками верби. Малювання композиції "Вербнанеділя" 2
      L Система освіти в Англії
           L Загальна характеристика системи освіти в Англії: минуле і сьогодення 2 3 4
           L Система початкової та середньої освіти в Англії 2 3
           L Вища та подальша освіта в Англії 2 3 4
      L Космічна подорож по планетам Сонячної системи 2 3
      L Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів 2 3 4
      L Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням
           L Імітативне відтворення 2 3
           L Артикуляція звуків 2
           L Вимоги до формування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням 2
           L Комплекс вправ для тренування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням 2 3 4 5
      L Страхи дітей молодшого шкільного віку
           L Визначення страху в психолого-педагогічній літературі 2
           L Класифікація страхів
           L Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку
           L Технологія профілактики та корекції дитячих страхів 2
           L Аналіз стану проблеми на практиці 2 3
      L Виховання естетичної культури підлітків
           L Філософські та психолого-педагогічні основи виховання естетичної культури підлітків
           L Структура естетичної культури підлітків
           L Естетичне виховання підлітків, як складова частина виховного процесу 2
           L Використання елементів поліцентричного методу в формуванні естетичної культури підлітків 2
           L Процес виховання естетичної культури підлітків, як основа експериментального дослідження
           L Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5
      L Музично-ритмічні рухи на уроках музики в загальноосвітній школі
           L Загальне поняття про ритміку 2
           L Висвітлення впливу музичного ритму на дітей в працях вітчизняних та зарубіжних вчених 2
           L Сприймання молодшими школярами музики на основі понять «ритм» та «лад» 2
           L Вплив різних видів музичної діяльності на слухове сприймання в молодших школярів 2 3
           L Використання музично-ритмічних рухів на уроках музики в школі 2 3
      L Сучасні інноваційні освітні системи
           L Технологія інтерактивного навчання 2 3 4
           L Сучасні підходи та структури уроків 2 3
           L Вимоги до особистості вчителя
           L Експериментальна перевірка. Мотивація, задачі 2 3 4
           L Особливості застосування інтерактивних технологій 2 3 4 5
      L Психологія навчання
           L Поняття про навчання та його психологічні механізми
           L Психологічний погляд на дидактичні принципи
           L Асоціативна, біхевіристична гештальтпсихологічна теорії навчання
           L Сучасна психологія традиційного навчання 2
           L Навчання на основі теорії поетапного формування розумових дій
           L Програмування та проблемне навчання 2 3
           L Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямів 2
           L Оперантний та соціальний біхевіоризм Джорджа Міда
           L Теорія особистості Курта Левіта та соціальна психологія 2
           L Генетична психологія Піаже 2
           L Неофрейдизм 2
           L Гуманістична психологія - К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт 2 3
      L Позитивні мотиви навчання
           L Психолого-педагогічні основи уроку рідної мови 2 3
           L Роль мотивації учнів у початковому навчанні української мови 2 3 4 5 6 7
           L Місце наочних посібників у структурі уроку рідної мови 2
           L Наочність в процесі навчання української мови. Види наочності 2 3
           L Технічні засоби для унаочнення навчального матеріалу 2 3
           L Використання комп’ютера як багатофункціонального технічного засобу 2
           L Використання наочності на уроках читання
           L Використання наочності при вивченні граматики і правопису 2
           L Використання наочних засобів на уроках розвитку мовлення
           L Експериментальне дослідження обґрунтованості використання наочності для формування позитивних мотивів навчання 2 3 4 5 6
      L Диференційоване навчання
           L Диференційоване навчання в школі 2
           L Рівнева диференціація у навчанні 2 3
           L Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації 2 3 4
           L Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання з варіативної частини "Технологія оздоблення виробів бісером 7 клас"
           L Вивчення психолого-педагогічної літератури поняття «якість знань» 2
           L Проблемні ситуації як засіб підвищення якості знань учнів 2 3 4
           L Педагогічні умови використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів 2 3 4
           L Стан проблеми в практиці роботи сучасної школи 2
           L Методика використання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання як засобу підвищення якості знань учнів 2 3 4 5
           L Аналіз результатів апробації педагогічних умов підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз проблеми самовиховання учнів 1-4 класів
           L Самовиховання як систематична і цілеспрямована діяльність особистості 2
           L Психолого-педагогічні основи самовиховання учнів молодшого шкільного віку 2
           L Аналіз проблеми самовиховання учнів з досвіду роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів 2 3
           L Структурно-логічна модель процесу самовиховання 2 3 4
           L Критерії оцінки рівня вихованості 2 3
           L Методика на визначення рівня самооцінки 2 3
           L Методика на саморегуляцію "Чи живете ви у злагоді із собою?" 2 3
      L Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"
           L Загальна характеристика професії
           L Аналіз учбового плану 2
           L Міжпредметні зв'язки
           L Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану 2
           L Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернутий для вивчення вибраної теми 2 3
           L Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Аналіз основних законодавчих документів про освіту в Україні 2
           L Головні нормативно-правові акти про професійно-технічну та вищу освіту в Україні
           L Аналіз Закону «Про професійно-технічну освіту в Україні» 2
           L Аналіз Закону «Про вищу освіту в Україні» 2 3
           L Реалізація Болонського процесу в системі вищої освіти і науки України
           L Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 2 3 4
      L Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
           L Національний характер освіти і національне виховання 2 3 4
           L Засоби національного виховання 2 3 4 5
           L Українське образотворче мистецтво у структурі національного виховання дошкільників 2 3 4 5 6
      L Використання народознавчого матеріалу на інтегрованих уроках у початковій школі
           L Традиції та обряди як основа української етнопедагогіки 2 3 4
           L Різноманітність жанрів усної народної творчості для дітей 2 3 4 5
           L Використання відомостей народного календаря 2
           L Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів на уроках природознавства 2 3 4 5
           L Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого метеріалу 2 3
           L Констатувальний експеремент. Умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі
           L Формувальний експеремент. Методика використання народознавчого матерілу під час вивчення курсу «Природознавства» в 3 класі 2 3 4 5
      L Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність особистості
           L Загальна характеристика професійної придатності 2
           L Професійна придатність 2
           L Загальні ознаки Індивідуального стилю діяльності
           L Визначальні ознаки індивідуального стилю діяльності
           L Індивідуальний стиль діяльність у різних типах суспільства 2
      L Вікова характеристики розвитку рухової функції у школярів старших класів
           L Рухові функції. ЇЇ характеристики
           L Вікові особливості розвитку рухової функцій
           L Поняття про рухові здібності 2
           L Вікова характеристика розвитку фізичних здібностей у старшокурсників 2 3 4
           L Механізми формування рухових дій 2
           L Структура процесу навчання рухових дій 2 3
      L Особливості педагогічної роботи з обдарованими дітьми
           L Психолого-педагогічні особливості та проблеми обдарованих дітей в процесі їх соціалізації 2 3 4
           L Передумови виховання обдарованої дитини 2 3
           L Зміст та особливості роботи вчителя з обдарованою дитиною 2
           L Форми та методи педагогічної роботи з обдарованими учнями 2
           L Методичні рекомендації вчителям та батькам щодо виховання обдарованої особистості 2 3 4
      L Робота над літературними джерелами
           L Класифікація бібліографічних джерел з педагогічних наук 2
           L Поняття про довідково-бібліографічний апарат
      L Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
           L Комунікації: поняття й основні підходи в психології 2
           L Види педагогічних комунікацій 2
           L Специфіка спілкування в музично-педагогічному процесі 2
           L Молодший шкільний вік: індивідуальність та її розвиток 2 3 4
           L Вікові особливості в сприйнятті вербальних у невербальних компонентів у спілкуванні
           L Розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках художньо-естетичного циклу
           L Особливості особистісних властивостей і міжособистісних відносин молодших школярів, їхній зв’язок з особливостями комунікацій у музично-педагогічному процесі 2 3 4 5 6 7
           L Загальна характеристика програми по музиці "Музичне мистецтво" 2
      L Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри
           L Аналіз психолого-педагогічної та методологічної літератури з проблеми дослідження 2 3
           L Форми і методи роботи з учнями з метою активізації розумової діяльності 2 3
           L Формування творчої активності та мислення на уроках математики 2 3
           L Застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри в ході вивчення теми: «Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки і способом групування» 2 3 4
      L Дидактична гра як засіб формування комунікативних умінь і навичок розумово відсталих учнів на уроках географії
           L Особливості розвитку комунікативних умінь розумово відсталих школярів 2
           L Засоби розвитку комунікативних вмінь розумово відсталих школярів 2
           L Корекційна спрямованість дидактичних ігор географічного змісту 2
           L Використання дидактичних ігор та зацікавлюю чого матеріалу при вивченні курсу « Географія материків та океанів» 2 3
           L Рівень розвитку комунікативних вмінь розумово відсталих школярів Сумської спеціальної загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання методу вправ у навчанні
           L Педагогічне керівництво виконанням вправ 2
           L Нагромадження практичного чуттєвого досвіду методами вправляння
      L Навчальний процес
           L Загальна характеристика навчального процесу
           L Основні компоненти навчального процесу 2 3 4 5 6
           L Функції навчального процесу 2 3
      L Методика розвитку зв'язного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення
           L Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій 2
           L Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції 2
           L Розвиток діалогічного мовлення 2 3
           L Методика проведення бесід 2
           L Розвиток монологічного мовлення
           L Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді 2
           L Методика навчання дітей описовим розповідям 2
           L Переказ художніх творів 2
           L Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв’язного мовлення дітей з вадами мови 2 3 4
      L Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Вимоги до кабінету біології в школі
           L Функціональне призначення кабінету біології 2
           L Вимоги до навчального кабінету біології 2 3 4 5 6 7
           L Критерії оцінки кабінету біології в процесі експертизи професійної діяльності вчителів біології
           L Живий куточок у кабінеті біології та рекомендації щодо його організації 2 3
           L Опис кабінету біології
           L Визначення площі й кубатури кабінету, вимірювання температури повітря в кабінеті
      L Соціально-психологічні детермінанти самоактуалізації фахівців дошкільної освіти
           L Психологічний аналіз професійної діяльності педагога дошкільної ланки освіти 2
           L Психологічні особливості самоактуалізації педагога-дошкільника в професійній діяльності 2
           L Наукові підходи до визначення поняття мотивація 2
           L Мотивація професійного розвитку педагога 2
           L Соціально-психологічні характеристики вибірки дослідження 2
      L Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи
           L Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку
           L Правила формування навчальних цілей
           L Таксономія навчальних цілей в різних доменах 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Система фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами: краєзнавчий аспект
           L Фізкультурно-оздоровча робота: зміст та завдання 2
           L Особливості фізичного розвитку учнів початкових класів у організації фізкультурно-оздоровчої роботи 2 3
           L Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи 2
           L Педагогічні умови системи фізкультурно-оздоровчої роботи 2
           L Форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами на краєзнавчих засадах 2 3 4 5
           L Процес і результати експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика навчання аудіювання на початковому ступені ЗОШ
           L Психологічні особливості молодших школярів 2 3
           L Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Труднощі аудіювання 2 3 4 5
           L Етапи навчання аудіювання 2
           L Система вправ для навчання аудіювання 2 3 4
           L Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      L Контроль у навчанні іноземної мови
           L Тест як один із засобів контролю вивчення іноземної мови
           L Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови 2 3 4
           L Проблеми тестового контролю 2 3
           L Методика складання тестів 2 3
      L Організація роботи професійної та психологічної студії в закладах нового типу з метою формування професійної компетентності педагогічних працівників та соціальної компетентності школярів
           L «Організація роботи «Професійної студії» в закладах нового типу з метоюформування професійної компетентності педагогічних працівників школи 2 3 4 5 6 7
           L Індивідуальна робота із картками 2 3 4 5 6
           L Заняття з учнями старших класів з елементами тренінгу 2 3 4 5 6 7 8
      L Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії
           L Технічні засоби навчання як засіб активізації учнів 2 3 4 5 6 7 8
           L Наочні посібники для ПТНЗ та вимоги до них 2 3 4
           L Шляхи та засоби впровадження навчальних посібників в процес навчання учнів 2 3
           L Підготовка та використання наочності на заняттях з кулінарії 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни «Кулінарія» 2
      L Методики дослідження психологічного стану учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Шляхи профілактики підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи
           L Аналіз основних категорій та понять 2 3
           L Психологічні особливості підліткового віку 2 3
           L Статеве виховання, як основа профілактики підліткової вагітності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Дослідницька робота з виявлення шляхів профілактики підліткової вагітності 2 3
           L Шляхи профілактики підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6
      L Управління навчальним закладом як середовищем інтелектуального розвитку особистості
           L Психолого-педагогічні дослідження проблеми інтелектуального розвитку особистості 2 3 4 5
           L Сучасні особливості професійно-технічної освіти 2 3 4 5
           L Студент вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації як об’єкт і суб’єкт інтелектуального розвитку 2 3 4 5 6 7
           L Управлінські чинники становлення інтелектуально-розвивального середовища освітнього закладу 2 3
           L Шляхи і засоби інтелектуально-розвивального впливу на учнів професійного ліцею 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Проект удосконалення інтелектуально-розвивального впливу на учнів у Полтавському професійному ліцеї транспорту 2 3 4 5 6 7
      L Проблемне навчання 2 3 4 5 6
      L Використання ідей інтеграції філологічних дисциплін у практиці сучасного заняття 2 3 4 5 6
      L Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи 2 3 4 5 6
      L Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»
           L Введення проектно-модульної технології на уроках технічної праці 2
           L Виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках 2
           L Значення екскурсій в навчальному процесі
           L Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2 3 4 5 6 7
           L План-конспекту уроку за темою «Організація і структура механічного цеху промислового підприємства» 2
           L План-конспект урока - експеремента з трудового навчання в 6 класі 2
           L Творчий підхід до уроку 2
           L Аналіз результатів педагогічного експерименту 2
      L Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
           L Проблема використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки 2
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Історія виникнення і розвитку української народної іграшки 2 3 4 5
           L Види української народної іграшки, їх зміст 2 3 4
           L Народна іграшка як засіб морального виховання
           L Аналіз програмових вимог щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народною іграшкою 2 3 4 5 6 7
      L Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
           L Навчання: викладання та учіння
           L Види і методи навчання
           L Класифікація методів навчання 2
           L Методи науки і методи навчання у вищій школі
           L Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі 2 3
      L Теоретичні засади визначення професійної компетентності викладача вищого юридичного навчального закладу
           L Визначення сутності професійної компетентності педагога 2
           L Особливості діяльності викладача вищого юридичного навчального закладу 2
           L Діяльнісно-рольові компоненти професійної компетентності 2 3 4 5
           L Професійні комунікативні якості педагога вищого юридичного навчального закладу 2 3 4 5 6 7
      L Сучасна школа в умовах ринкової економіки
           L Фінансові надходження школи 2
           L Бюджет школи
           L Використання наочного приладдя і технічних засобів навчання
           L Шкільна документація 2
           L Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 2
           L Актуальність економічного виховання школярів, його зміст 2 3 4 5 6
      L Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку
           L Найважливіші напрями діяльності ПТНЗ Хмельниччини на перспективу 2
           L Формування в молоді мотивації до здобуття робітничих професій, здатності до професійного вдосконалення 2
           L Забезпечення інноваційного розвитку професійної освіти 2 3 4 5
           L Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини 2 3
      L Методика організації курсового й дипломного проектування
           L Дистанційна система освіти 2 3 4
           L Відмінні риси модульного навчання 2 3 4
      L Використання принципів автономії та стратегій навчання при вивченні іноземної мови
           L Історія виникнення поняття «автономія навчання» 2
           L Поняття автономії 2 3
           L Категорії автономії
           L Автономія учнів як освітня мета 2
           L Учбові стратегії 2 3
           L Формування навичок самостійного навчання 2 3
           L Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Організація аудиторної та поза аудиторної роботи учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Санітарно-гігієгичні норми облаштування навчальних приміщень
      L Елементи народознавства при вивченні ботаніки
           L Значення народознавства в курсі ботаніки
           L Форми і методи народознавства в шкільному курсі ботаніки 2 3
           L Елементи народознавства на уроках ботаніки 2 3
           L Елементи народознавства при викладанні теми „Різноманітність та охорона покритонасінних” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Стилі керівництва в навчальних закладах
           L Поняття стилів управління 2 3
           L Основні управлінські функції та вимоги до їх виконання 2
           L Вплив стиля керівництва на навчальну мотивацію підлітків 2
      L Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції
           L Особливості навчання лексичного матеріалу
           L Зміст та формування лексичної компетенції 2
           L Критерії відбору лексичних мінімумів
           L Мета формування лексичної компетенції 2
           L Формування лексичної складової соціолінгвістичної компетенції 2
           L Комплекс вправ для формування лексичної компетенції
           L Способи використання наочності на етапі ознайомлення
           L Типи наочності для контролю лексичних знань на уроках англійської мови 2 3
      L Економічна освіта в Україні
           L Економічна освіта в Україні 2
           L Місце і роль економічної освіти громадян в реформуванні економіки України
           L Проблема економічної освіти
      L Загальна методика викладання тем "Підцарство Одноклітинні або Найпростіші", "Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні", "Черви"
           L Методика викладання теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші” 2 3 4
           L Методика викладання теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ” 2 3 4 5 6
           L Методика викладання теми “Черви ” 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробки уроків з теми “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші” 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Розробки уроків з теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ” 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробки уроків з теми “Черви ” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання
           L Феномен мислення та мисленнєвої діяльності в психолого-педагогічній літературі 2
           L Особливості логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку 2
           L Психолого-педагогічні аспекти розвитку логічного мислення учнів початкової школи 2
           L Діагностика рівня розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку
           L Впровадження системи вправ на розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання 2 3
           L Порівняльний аналіз констатувального та контрольного етапів дослідження 2
      L Мотивація, стимулювання і активізація навчання
           L Мотиви і мотивація діяльності і навчання 2 3
           L Поняття стимулу. Види стимулів навчання 2
           L Процес мотивації і стимулювання навчальної діяльності 2 3
           L Активність і пізнавальна активність особистості. Активізація навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7
      L Комп’ютеризація навчального процесу
           L До історії виникнення проблеми комп'ютеризації навчального процесу 2
           L Еволюція системи навчання - загальісторичний аспект 2
           L Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання 2
           L Інтелектуальні передумови комп'ютерного навчання
           L Особистісний аспект проблеми сприйняття інформації 2
           L Особистісно-орієнтовна педагогічна взаємодія вчителя й учнів при комп'ютерному навчанні 2
           L Особливості функцій викладача в навчальному процесі із застосуванням ПК 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методологічні принципи оцінки нових інформаційних технологій навчання
           L Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання 2
           L Відкрита навчальна архітектура 2
      L Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу
           L Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу
           L Діалектика розвитку колективу
           L Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання
      L Роль наочного матеріалу у формуванні часових уявлень у дітей середнього дошкільного віку
           L Психолого-педагогічні передумови формування часових уявлень у дітей дошкільного віку за допомогоювикористання наочного матеріалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Аналіз методик вдосконалення формування часових уявлень з використанням наочностей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Екологічна експедиція "Рослини України" 2 3
      L Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі
           L Сутність процесу виховання, його мета, принципи і методи 2 3 4
           L Розумове виховання, його зміст, мета та завдання 2
           L Нестандартні уроки та їх класифікація 2 3
           L Розумове виховання при вивченні математики у сучасній школі 2
           L Активізація розумової діяльності учнів у процесі проведення уроку-казки та уроку-гри 2
           L Організація математичних гуртків з метою розвитку розумових здібностей учнів 2 3 4 5 6
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Оператор ПК" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Концентратори"
           L Конспект лекцій по темі «Концентратори» 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації базових знань 2
           L Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці
      L Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції
           L Економічне виховання як педагогічний вплив, спрямований на формування економічної свідомості учнів 2 3
           L Педагогічна модель формування уявлення про закон пропозиції майбутніх кваліфікованих робітників 2
           L Педагогічні умови формування уявлення учнів про закон пропозиції 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Постановка експерименту та результати експериментального навчання 2 3
           L Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 2 3
           L Екологія як невід’ємна складова економіки 2 3 4
      L Принципи формування екологічних понять на уроках біології
           L Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять 2 3 4 5
           L Форми і методи формування екологічних понять 2 3
           L Формування екологічних понять як засіб підвищення екологічної освіти, культури та свідомості учнів 2 3
      L Принципи виховання та їх реалізація в сучасній школі
           L Виховання як педагогічна категорія 2 3
           L Процес виховання як система 2
           L Особливості змісту виховання в сучасній школі
           L Пріоритети виховної роботи в сучасній школі 2 3
           L Система дидактичних принципів виховання та її реалізація у сучасній школі 2 3 4
           L Характеристика закономірностей та принципів виховання, її реалізація у сучасній школі 2 3 4
      L Реалізація принципів педагогіки толерантності, як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління
           L Проблеми розвитку та взаємодії сучасного світу 2
           L Розвиток ідей толерантності 2 3 4
           L Принципи та завдання педагогіки толерантності
           L Характеристика та умовами формування толерантності у педагогічному середовищі 2 3
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
           L Кваліфікаційна характеристика спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2
           L Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
           L Міжпредметні зв’язки теми: «Робота в комп’ютерній мережі» 2
           L Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми 2 3
           L Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Технологія постановки і конкретизації учбового процесу
           L Поняття «педагогічна технологія» 2
           L Таксономія Б. Блума 2 3
      L Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"
           L Технології комп’ютерного моделювання як різновид НІТ 2 3 4
           L Сучасний підхід до розв'язання проблеми наочності при вивченні фізики 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні умови впровадження в навчальний процес комп'ютерного моделювання 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми вивчення геометричної оптики в сучасному шкільному курсі фізики 2 3 4 5
           L Організація навчального процесу при поєднанні традиційних та НІТН 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація та проведення педагогічного експерименту 2 3 4
      L Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання
           L Загальне уявлення про самостійну роботу як виду навчальної діяльності школяра 2 3 4 5
           L Дидактичні умови формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності 2 3 4
           L Огляд класифікацій видів самостійних робіт 2 3
           L Організація самостійної роботи на уроках рідної мови 2 3 4
           L Визначення первинного рівня сформованості самостійності молодших школярів у навчальній діяльності у експериментальному і контрольному класах 2
           L Формування досвіду пізнавальної самостійності в процесі виконання самостійних робіт 2 3
           L Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи в експериментальному і контрольному класах 2 3 4
      L Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
           L Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів 2 3 4
           L Наукові кадри та їх підготовка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Портрет соціального педагога як особистості і професіонала
           L Соціальна робота як вид суспільної діяльності та місце у ній соціального педагога. Взаємозв'язок професій "соціальний педагог" і "соціальний працівник" 2
           L Соціалізація особистосі і роль у цьому процесі соціального педагога 2 3
           L Діяльність соціального педагога в сучасних умовах
           L Сучасна сім'я і соціальний педагог
           L Робота зі школярами 2
           L Соціальний педагог: особистість і професія
           L Особистісно-професійні характеристики соціального педагога 2 3
           L Педагогічна культура соціального педагога 2 3
      L Виробниче навчання у закладах професійної освіти
           L Місце виробничого навчання в закладах професійної освіти 2 3
           L Принципи виробничого навчання 2
           L Системи виробничого навчання 2 3 4 5
           L Практичні заняття у виробничому навчанні 2 3 4 5 6
      L Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті
           L Сучасний стан розвитку вітчизняної соціальної педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Міжпредметні зв’язки соціальної педагогіки з педагогікою, соціологією і культурологією 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Культурологічний підхід у дослідженні розвитку соціальної педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Донауковий розвиток соціальної педагогіки в культурі доіндустріального суспільства
           L Виникнення соціального виховання і становлення його системи в первісній та архаїчній культурі людства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Виникнення ідеї соціальної педагогіки в античній культурі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Становлення та розвиток соціального виховання в культурі європейського Середньовіччя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
           L Соціальна педагогіка як результат демократизації культури індустріального суспільства
           L Рефлексія соціального виховання в культурі індустріального суспільства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
           L Становлення соціальної педагогіки як науки та суспільної практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Становлення вітчизняної соціально-педагогічної науки та практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
           L Актуалізація соціального виховання та соціальної педагогіки в умовах гуманізації культури інформаційного суспільства 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Трансформація соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури людства інформаційної доби 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
           L Перспективи розвитку вітчизняної соціальної педагогіки інформаційної епохи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Поняття андрагогіки, її об’єкт, предмет, завдання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Історія становлення та розвитку педагогічних технологій
           L Технологічний підхід в педагогіці 2
           L Еволюція поняття "педагогічна технологія" 2 3 4
           L Концептуальні підходи щодо визначення педагогічної технології 2 3
           L Класифікація педагогічних технологій 2 3
           L Інноваційні педагогічні технології як основа ефективності організації навчально-виховного процесу 2 3
           L Використання гнучких технологій та технологій модульно-рейтингового навчання слухачів та курсантів ВНЗ МВС України 2 3
           L Особистісно орієнтовані технології в підготовці майбутнього педагога 2 3 4 5
           L Технологія формування і підтримки готовності студента до оволодіння змістом заняття 2
      L Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
           L Зміст виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Значення виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів 2
           L Шляхи формування і вдосконалення навички голосного читання в учнів початкової школи 2 3
           L Експериментальне підтвердження ефективності формування умінь і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Шкільний кабінет народознавства
           L Наочність та технічні засоби навчання
           L Гігієна використання ТЗН у школі
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Загальні основи сімейного виховання. Усебічне виховання дитини. Про батьківський авторитет 2 3 4 5 6 7
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3
           L Основні проблеми виховання дитини з неблагополучних родин 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Експериментальні дослідження та їх ефективність 2 3 4 5 6 7 8
      L Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі
           L Тема роману „Маруся Чурай” 2
           L Образ мандрівного дяка в романі „Маруся Чурай” 2
           L Сценічне безсмертя „Марусі Чурай”
           L Вивчення роману у віршах ”Маруся Чурай” Ліни Костенко
      L Використання засобів народної педагогіки в естетичному вихованні дітей
           L Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного 2 3 4
           L Засоби виховання естетичної культури в сім’ї 2 3 4 5 6
           L Методи та засоби естетичного виховання дошкільників 2 3
           L Естетичне виховання учнів 2 3 4 5
      L Етапи художньо-конструкторської діяльності старшокласників 2 3 4 5
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Виробник сметани третього розряду"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3
           L Проектування технологій навчання за темою «Технологічний процес виробництва сметани» курсу «Спеціальна технологія»
           L Проектування дидактичних матеріалів 2 3
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2 3
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технології формування ООД 2 3
           L Проектування технологій формування виконавчих дій 2 3 4 5
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми 2 3
      L Міжпредметні зв’язки при викладанні іноземної мови
           L Методика навчання іноземних мов
           L Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками
           L Лінгвістичні основи навчання іноземних мов
           L Психологічні основи навчання іноземним мовам 2 3
           L Дидактичні основи навчання іноземних мов 2
           L Зв’язок методики з іншими науками 2
      L Розвиток композиційних умінь учнів початкових класів на уроках тематичного малювання
           L Визначення основних понять проблеми 2 3 4
           L Закономірності композиційної діяльності 2 3 4 5
           L Методика формування композиційних умінь в учнів 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
           L Загальне поняття про інтерес 2 3 4 5
           L Пізнавальний інтерес, його роль у формуванні особистості дитини 2 3 4
           L Виховання читацьких інтересів молодших школярів у процесі оволодіння рідною мовою і читанням 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Позакласна робота з дитячою книгою — необхідна умова виховання читацьких інтересів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження ефективності формування читацьких інтересів засобами дитячої художньої книжки 2 3
           L Вплив екпериментальної методики на результативність формування читацьких інтересів 2
      L Використання комп’ютера на уроках мистецтва
           L Навчання за допомогою комп’ютера у початкових класах
           L Шляхи використання комп’ютера на уроках мистецтва в початковій школі 2 3
           L Система уроків з використанням комп’ютера в початковій школі 2 3 4 5
      L Технологія дидактичної гри
           L Гра як засіб відпочинку та навчання 2
           L Поняття дидактичної гри
           L Характерні ознаки дидактичної гри 2
           L Види дидактичних ігор
      L Формування екологічної свідомості школярів
           L Аналіз стану проблеми формування екологічної свідомості
           L Свідомість як психолого-педагогічна категорія 2 3
           L Роль і місце екології в навчанні 2
           L Зв'язок екологічної освіти і природничих дисциплін 2
           L Формування дбайливого відношення школярів до природи
           L Умови формування екологічних знань 2
           L Організація і проведення дидактичних ігор з екологічним змістом 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання
      L Методи наукових і експериментальних досліджень
           L Загальнонаукові методи досліджень 2
           L Аналітичні методи дослідження
           L Методи експериментальних досліджень
           L Педагогічні експериментальні дослідження 2 3
      L Соціально-педагогічна робота 2 3
      L Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики
           L Поняття форм організації навчання
           L Класифікація форм організації навчання
           L Форми навчальної роботи 2 3
           L Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики 2
           L Інші форми організації навчального процесу 2
      L Історичне краєзнавство в системі історичної освіти загальноосвітніх навчальних закладів Україні
           L Місце історичного краєзнавства у вітчизняному законодавстві про освіту 2 3 4
           L Дидактичні функції історичного краєзнавства 2
           L Виховні функції історичного краєзнавства 2 3
           L Система методичної роботи з історичного краєзнавства в загальноосвітніх закладах 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Економічне виховання молодших школярів
           L Зміст та завдання економічного виховання 2 3
           L Економічне мислення як основний компонент економічного виховання 2
           L Передумови та закономірності формування економічного мислення школярів 2
           L Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів 2 3
           L Розвиток економічних уявлень молодших школярів у роботі вчителів початкових класів 2 3 4 5
      L Вплив дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості молодшого школяра
           L Характеристика дисфункціональної сім’ї 2 3 4 5
           L Види дисфункціональних сімей та їх ознаки 2 3 4
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра 2 3 4 5
           L Дослідження впливу дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості, навчання та виховання молодшого школяра 2 3 4
           L Програма соціально-педагогічної підтримки дітей молодшої школи з дисфункціональних сімей 2 3 4 5 6
           L Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах 2
      L Основні принципи навчання
           L Що виховує характер навчання 2
           L Принцип науковості навчання
           L Принцип систематичності 2
           L Доступність навчання
           L Принцип наочності 2
           L Принцип свідомості і активності навчання
           L Принцип міцності навчання 2 3 4
      L Пояснювальне читання як історико-дидактична проблема
           L Суть пояснювального читання
           L Значення пояснювального читання
           L Методика пояснювального читання 2 3
      L Аспекти дослідження особливостей дидактичних ігор у розвитку особистості учнів
           L Теоретичні засади використання дидактичних ігор як засобу формування самостійності учнів молодших класів 2 3 4 5 6
           L Історія розвитку ігрової діяльності в педагогіці 2
           L Визначення показників первісного рівня якості знань на уроках англійської мови в молодшій школі 2
           L Експериментальна перевірка впливу дидактичної гри як засобу формування самостійності учнів молодшої школи загальноосвітнього навчального закладу
           L Порівняльний аналіз результатів педагогічного експерименту
      L Вплив успішності в навчанні на формування самооцінки учня
           L Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на взаємозв'язок успішності у навчанні і самооцінки 2 3 4 5 6
           L Проблеми самооцінки школяра 2 3 4 5 6 7 8
           L Вплив соціальних факторів на самооцінку учнів 2 3
           L Організація практичного дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Корекційна програма розвитку самооцінки учнів 2 3 4 5 6
           L Повторне дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6
           L Рекомендації щодо формування самооцінки учнів для вчителів та батьків 2 3 4 5 6 7
      L Педагогічна творчість як умова формування інтересу у школярів до іноземної мови
           L Сутність та шляхи формування пізнавального інтересу школярів до вивчення іноземної мови 2 3
           L Поняття педагогічної творчості і її роль у формуванні пізнавального інтересу школярів 2 3 4
           L Форми прояву педагогічної творчості в процесі навчання іноземної мови 2
           L Первинна діагностика сформованості пізнавального інтересу школярів до вивчення французької мови
           L Система творчої діяльності вчителя з формування в учнів пізнавального інтересу
           L Аналіз сформованості пізнавального інтересу учнів до вивчення іноземної мови
      L Океани Землі 2 3 4
      L Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі
           L Особливості прийнятого способу ознайомлення учнів з дробами 2 3
           L Історичний корінь «Наочної концепції дробу» 2
           L Вимірювання величин як предметне джерело дробу 2
           L Методика вивчення дробів 2 3 4 5
           L Ознайомлення з дробами 2 3 4 5 6
      L Соціально-педагогічна реабілітація дітей з неблагополучних сімей
           L Поняття «неблагополучна сім’я» 2 3 4
           L Види неблагополучних сімей 2 3 4 5
           L Поняття соціально-педагогічної реабілітації 2 3 4 5 6
           L Мета, завдання, принципи програми "Соціально-педагогічної допомоги дітям з неблагополучних сімей" 2 3
           L Реалізація програми "Соціально-педагогічна допомога дітям з неблагополучних сімей" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Система процесу навчання
           L Процес навчання 2
           L Функції процесу навчання 2
           L Структура діяльності викладача в навчальному процесі
           L Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 2
      L Удосконалення процесів пам'яті на уроках англійської мови
           L Аналіз психологічної літератури про процеси пам‘яті 2
           L Процеси пам‘яті та їх характеристика 2
           L Функціонування типів пам’яті на усіх етапах розвитку школяра 2 3
           L Аналіз психологічних досліджень 2
           L Методи удосконалення запам’ятовування учнями на уроках англійської мови 2
           L Рекомендації для вчителів щодо поліпшення процесів пам’яті учнів 2 3
      L Національна свідомість підлітків
           L Сутність базових понять дослідження
           L Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків
           L Дослідження рівня національної свідомості 2
      L Вплив розвиваючих ігор на розвиток уяви дітей дошкільного віку
           L Психологічна сутність уяви та основні аспекти її виявлення в психології 2
           L Характеристика дошкільного віку 2
           L Психологічні умови розвитку дитячої уяви
           L Емпіричні дослідження особливостей розвитку уяви дітей дошкільного віку 2 3
           L Порівняльний аналіз результатів після розвиваючих ігор
           L Рекомендації щодо розвитку уяви дошкільнят 2 3 4
      L Становлення та розвиток методики викладання історії
           L Зародження історико-методичної науки 2 3 4
           L Розвиток методики викладання історії в Російській імперії хіх - початку ХХ ст 2
           L Застосування методики викладання історії в школах та університетах 2 3 4 5
           L Виникнення навчально-методичної літератури 2
           L Розвиток методики навчання історії на початку XX ст 2
           L Розвиток шкільної історичноїосвіти в 1917 р. – початку 30-х рр. ХХ ст 2
           L Введення самостійних курсів історії 2 3
           L Викладання історії у воєнний та повоєнний час 2 3
      L Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа
           L Особливості вивчення правопису в початковій школі 2 3
           L Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера при вивченні правопису 2
           L Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів 2 3 4 5 6
      L Формування спритності на уроках гімнастики у 7 класі
           L Загальна характеристика спритності як фізичної якості людини 2
           L Вікова динаміка природнього розвитку координаційних здібностей 2
           L Загальні положення методики формування спритності 2 3 4 5 6
           L Завдання і методичні особливості гімнастики 2 3 4 5
           L Показники розвитку спритності в учнів 7 класу 2
      L Особливості девіантної поведінки у молодших школярів
           L Основні теорії і поняття девіації 2 3 4
           L Принцип вивчення особистості неповнолітніх з відхиленнями у поведінці
           L Негативні особистісні утворення у дітей молодшого шкільного віку
           L Причини виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх та їх профілактика 2 3
      L Формування читацької компетентності у школярів
           L Читацькі уміння і навички. Сучасні вимоги 2 3 4
           L Психолого-педагогічні умови використання творчих завдань у сучасній методиці вивчення літератури 2 3
      L Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"
           L Значення демонстраційних дослідів 2 3
           L Забезпечення матеріалом та обладнанням проведення демонстраційних дослідів 2 3
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у коренях
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у листку
           L Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у насінні
      L Методика вивчення ЕТ Excel в шкільному курсі інформатики
           L Мета вивчення електронних таблиць в шкільному курсі інформатики
           L Особливості вивчення електронних таблиць в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3
           L Технології та методи навчання електронних таблиць в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Застосування вітагенних технологій на уроках української літератури 2 3 4
      L Виникнення та розвиток ідей теорії "вільного виховання" в педагогіці
           L Тютюнопаління серед підлітків як соціально-педагогічна проблема 2 3
           L Мета, завдання, зміст соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків 2
           L Форми, методи, засоби соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків 2 3 4
           L Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління 2 3 4 5 6
      L Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"
           L Поняття цифрового освітнього ресурсу
           L Класифікація цифрового освітнього ресурсу
           L Технологія педагогічного проектування цифрового освітнього ресурсу 2 3
           L Розробка цифрового освітнього ресурсу: «Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми»
      L Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5 6
           L Науково-технічний прогрес і вдосконалення трудової політехнічної підготовки молодших школярів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження формування графічних умінь на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3
           L Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження 2 3
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4
      L Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі
           L Лекція: поняття, функції, види, принципи 2 3 4 5 6
           L Основні вимоги до лектора 2
           L Методика підготовки лекційних занять у вищій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Методика проведення лекційних занять у вищій школі 2 3
      L Педагогічні ідеї А.С. Барсукова
           L Провідні педагогічні ідеї 2
           L Педагогічний моніторинг
           L Прогностичний характер моніторингу
           L Виховання - до п'яти
           L Самооцінка особи 2
      L Специфіка педагогічного спілкування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Адаптація першокласників до школи
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Суть шкільної адаптації першокласників 2 3 4 5
           L Соціально - педагогічна діяльність по адаптації першокласників до школи 2 3 4 5
      L Проблема надання допомоги дітям із порушенням писемного мовлення
           L Писемне мовлення і передумови його формування 2 3 4
           L Характеристика порушень писемного мовлення у молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Теоретичні основи логопедичної роботи з усунення вад писемного мовлення у дітей 2 3 4
           L Методика вивчення особливостей розумового розвитку дітей із дизграфією 2 3
           L Методика вивчення писемного мовлення у молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток фонематичного аналізу і синтезу в учнів молодших класів за допомогою мовленнєвих ігор та ігрових прийомів в системі логопедичної роботи 2
           L Нетрадиційні методи навчання письмового мовлення у дітей 2 3 4 5 6
      L Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни: "Історія земельних відносин"
           L Сутність поняття ігра у психолого – педагогічній літературі 2 3 4 5
           L Основні наукові підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання 2 3
           L Вплив методів ігрового навчання на пізнавальну активність студентів 2
           L Проблеми гри 2 3 4
           L Етапи підготовки до застосування ігрової діяльності з дисципліни «Історія земельних відносин» 2 3 4 5
      L Вища освіта Нідерландів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів
           L Проблеми індивідуалізації та індивідуального підходу у психологічній науці. Історія проблеми індивідуального підходу 2 3
           L Зміст, мета і передумови навчальної індивідуалізації 2 3
           L Індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід до роботи зі школярами 2
           L Індивідуальний підхід до школярів із труднощами у навчанні 2 3
           L Організація індивідуального підходу до молодших школярів. Психологічні особливості учнів початкових класів 2
           L Технології індивідуалізованого навчання 2 3
           L Проблеми забезпечення індивідуального підходу до учнів у навчальному процесі 2 3
      L Екологічне виховання школярів у позакласній роботі з біології. Розділ рослини
           L Огляд літератури з проблем екологічного виховання школярів у позакласній роботі 2 3 4
           L Зміст екологічної освіти і виховання 2
           L Форми і методи екологічного виховання 2 3 4
           L Нові підходи у здійсненні екологічного виховання 2 3
           L Стан екологічного виховання учнів 7-х класів в позакласній роботі з біології 2 3
           L Застосування ефективних форм і методів здійснення екологічного виховання в позакласній роботі з біології. Розділ Рослини 2 3 4
      L Методика проведення теоретичних занять
           L Науково-теоретична характеристика теми 2 3 4
           L Лекція як форма організації навчальної діяльності та метод навчання 2
           L Тести, модульне навчання
           L Наочні посібники. Технічні засоби навчання. Комп'ютерні програми
           L Комп'ютерні програми, які застосовуються в процесі навчання
           L Відбір змісту матеріалу. Орієнтовний тематичний план з модулями. Принципи відбору матеріалу
           L Характеристика елементів дидактичної системи
           L Методи навчання 2
           L Методи контролю знань 2 3 4 5 6
           L Методика навчання теоретичних занять з розділу: Фізичні властивості електроніки 2
           L Методика навчання теми: "Електрофізичні властивості напівпровідників" 2 3 4
      L Меценатство як соціально-культурне явище
           L Роль меценатства у збереженні культурної спадщини
           L Крізь століття – з даром до нащадків 2 3 4
           L Створення перших вищих навчальних закладів україни острозької та києво-могилянської академії як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів 2 3 4 5
           L Києво-Могилянська академія 2 3 4 5 6
      L Етико-правове виховання молодших школярів
           L Сутність та основні поняття етико-правового виховання 2 3 4 5
           L Правове виховання: зміст, завдання, принципи 2 3 4 5 6 7
           L Особливості правосвідомості у молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7
           L Методи формування правової культури молодших школярів 2 3
           L Аналіз масового педагогічного досвіду формування правової культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Психолінгвістичні основи вивчення прикметника в початкових класах
           L Поняття про мотив та його особливості 2 3 4 5 6 7 8
           L Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу в молодшому шкільному віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика лінгво-дидактичних підходів до вивчення прикметника в початкових класах 2 3 4
           L Система вивчення прикметника в початкових класах 2 3
           L Організація, зміст та перевірка ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інформаційно-комп’ютерні технології при підготовці вчителя
           L Загальний аналіз досліджень 2
           L Практика розробки курсів 2
           L Подальший розвиток проблеми 2
      L Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"
           L Зміст практичної підготовки студентів в аграрних вищих навчальних закладах 2 3 4 5 6
           L Форми та методи практичного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів-аграрників 2 3 4
           L Зміст, роль та місце дисципліни„ Механізація тваринництва” у підготовці майбутніх інженерів-механіків 2 3 4 5
           L Організаційно-методичні основи практичного навчання студентів у процесі вивчення дисципліни “Механізація тваринництва”
           L Методика проведення практичного навчання на тему: „Зрівноваження ротора молоткової дробарки та розміщення молотків на ньому” 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо планування практичного навчання майбутніх фахівців із дисципліни «Механізація тваринництва» 2 3 4
           L Умови та методика виконання експериментальної перевірки впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів 2 3
      L Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
           L Характерні ознаки декоративно-прикладного мистецтва 2 3 4 5 6 7
           L Граматика та семантика українського орнаменту 2 3 4 5 6
           L Особливості стилізації форм рослинного і тваринного світу 2
           L Використання елементів стилізації на уроках декоративного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація та зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Конспект уроку образотворчого мистецтва. Зображення на площині казковихквітів Петриківки 2
      L Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи
           L Поняття і зміст мотиваційної сфери першокласників 2 3 4
           L Прояви мотиваційної готовності дитини до навчання у школі 2 3 4 5 6 7
           L Психологічні особливості дітей шестирічного віку 2 3 4
           L Експериментальне дослідження мотиваційної готовності першокласників до шкільного навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Якісний та кількісний аналіз результатів дослідження 2 3 4 5
      L Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей
           L Особливості викладання математики в корекційній школі. Завдання навчання математики
           L Формування інтересу до математики як обов’язкова умова успішного оволодіння математичними знаннями, вміннями та навичками у розумово відсталих учнів
           L Доброзичливе ставлення вчителів до учнів, стимулювання й заохочення
           L Розкриття перед дітьми значення математики у житті та діяльності людини
           L Максимальна опора на практичний досвід учнів, підтримання зв’язків між навчальним матеріалом і життям
           L Використання дидактичних ігор 2 3
      L Розвиток мислення молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
           L Сутність, види, форми мислення 2 3 4 5
           L Вікові особливості мислення молодших школярів 2 3
           L Стан розвитку мислення молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у практиці роботи початкової школи 2
           L Методика розвитку мислення учнів на уроках курсу «Я і Україна« у другому класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі
           L Розвиток та досягнення українського пейзажного живопису 2 3
           L Художня своєрідність малювання пейзажу як засобу відображення дійсності 2
           L Вікові особливості та здібності молодших школярів
           L Специфіка уроків образотворчого мистецтва 2
           L Види тематичного малювання на теми пейзажу 2 3 4 5 6
           L Передача молодшими школярами простору і обсягу на площині під час малювання пейзажу 2 3
           L Виразно-образотворчі засоби в малюнках молодших школярів 2
           L Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності у взаємозв'язку з ознайомленням їх з природою 2 3
      L Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі
           L Читання як вид мовленнєвої діяльності 2 3 4
           L Розвиток зв’язного мовлення на уроках читання 2 3 4 5 6
           L Відбір дидактичного матеріалу для навчання усного переказу учнів 2 3 4 5 6
           L Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Соціально–педагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників
           L Теоретико-методологічні основи проблеми вільного часу. Історико-педагогічний аспект проблеми 2 3
           L Сутність та особливості вільного часу в контексті соціалізації особистості 2 3 4 5 6 7
           L Індивідуально-психологічні особливості старшокласників у контексті самоорганізації життєдіяльності 2 3 4
           L Зміст та форми організації вільного часу школярів у процесі позашкільної та позакласної виховної роботи 2 3 4 5 6 7
           L Особливості діяльності соціального педагога в контексті організації змістовного дозвілля старшокласників 2 3
           L Самовиховання як важливий чинник організації вільного часу школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Технологія проблемного навчання 2 3 4 5
      L Основные модели реабилитации
           L Психосоциальная модель программы реабилитации несовершеннолетних с алкогольной зависимостью 2 3 4
           L Упражнения тренинга 2
           L Причины, приводящие несовершеннолетних к употреблению алкоголя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L История алкоголизма 2 3 4
           L Мероприятие на тему "Нет – алкоголизму" 2 3 4 5
           L Беседа с родителями - Стоит ли идти за Клинским 2 3 4 5
      L Оцінка рухової активності українських школярів 10-14 років
           L Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів 2
           L Поняття про рухову активність школярів 2
           L Засоби підвищення рухової активності школярів 2 3
           L Характеристика форм підвищення рухової активності школярів 2 3 4 5 6 7
      L Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти
           L Історія виникнення та становлення трудового навчання як загальноосвітнього предмета у нашiй державi 2 3 4 5
           L Суть теорії трудової підготовки 2
           L Короткий огляд стану трудової підготовки в зарубіжних країнах 2 3
      L Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних факультетах
           L Проблема підготовки спеціаліста у вищій школі та пошук шляхів її оптимізації 2 3
           L Розгляд технологій навчання в контексті розвитку системи освіти та становлення особистості студента 2 3 4 5 6
           L Аналіз змісту підготовки вчителя трудового навчання на ІПФ 2 3
           L Розвиток навчання як важлива умова інтенсифікації дидактичного процесу у вищій школі
           L У пошуку оптимальної дидактичної моделі
           L Розробка нової моделі підготовки вчителя трудового навчання і креслення на ІПФ 2 3 4 5 6
      L Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів 2 3 4 5
      L Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Сутність поняття «комунікативний бар’єр » та його види 2 3 4
           L Прийоми та засоби подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4 5 6
           L Критерії та показники діагностики комунікативних бар’єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4
           L Формування готовності викладача до подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії зі студентами 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Міні-лекція на тему: «Комунікативні бар’єри: сутність, види, прийоми та засоби їх подолання»
           L Корекційно-розвивальна програма з попередження й подолання комунікативних бар'єрів у взаємодії викладача зі студентами 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Зміст та завдання естетичного виховання школярів 2 3 4 5
      L Тенденції розвитку освіти на Херсонщині
           L Соціально-економічний розвиток Херсонщини в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток промисловості в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток сільського господарства в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Розвиток культури в Херсонщині в кінці ХХ на початку ХХІ століття
           L Загальна характеристика системи освіти Херсонщини 2
           L Особливості середніх загальноосвітніх шкіл 2
           L Впровадження сучасних педагогічних технологій в початкову школу
      L Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах
           L Зміст поняття „домашня робота”. Нормативно-правове забезпечення організації домашніх завдань 2 3 4 5
           L Види домашніх завдань та способи їх перевірки 2 3
           L Стан організації домашньої роботи з учнями початкових класів у масовому педагогічному досвіді 2
           L Психологічні особливості учнів початкових класів та їх врахування в організації домашньої роботи 2 3
           L Характеристика дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку
           L Значення розвитку музичних здібностей у дітей дошкільного віку
           L Основні види музично-дидактичних ігор у музичному розвитку дошкільників
           L Музично-дидактичні ігри на заняттях з музики в дитячих садках 2 3
           L Структура музично-дидактичних ігор
           L Використання музично-дидактичних ігор 2 3 4 5
      L Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
           L Лексичний рівень 2
           L Граматичний рівень
           L Усні та письмові перекази, твори
      L Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
           L Особливості предмету та система категорій сучасної педагогіки вищої школи
           L Розмаїття методологічних течій в сучасній західній педагогіці вищої школи 2
           L Творчий синтез ідей в сучасній гуманістичній методології педагогіки вищої школи
      L Становлення педагогічної науки в Римській імперії
           L Якнайдавніший або царський період Римської цивілізації 2
           L Римська цивілізація епохи республіки 2 3
           L Римська цивілізація епохи імперії 2
           L Педагогічні погляди Катону 2
           L Педагогічні погляди Цицерона
           L Педагогічні погляди Квінтілліана
           L Педагогічні погляди Лукреція 2
      L Комп’ютерна підтримка уроків математики у початковій школі
           L Використання комп’ютера у процесі навчання математики молодших школярів 2
           L Організація навчального процесу із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Аналіз впровадження 2
           L Санітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерного класу
           L Огляд прикладного програмного забезпечення
           L Огляд педагогічних програмних засобів
           L Анкета для опитування вчителів
      L Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховній роботі з біології
           L Навчально-виховні завдання шкільного курсу біології 2
           L Методи і прийоми навчання ботаніки 2
           L Урок, як основна форма навчального процесу з біології 2 3
           L Кімнатні рослини у навчанні біології 2
           L Методи використання кімнатних рослин при поясненні навчального матеріалу з ботаніки 2
           L Спостереження, як основний метод використання кімнатних рослин на уроках біології
           L Перевірка ефективності використання кімнатних рослин на уроках біології 2 3
           L Конспект уроку з використання кімнатних рослин 2
      L Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
           L Сутність психолого-педагогічної діагностики 2 3
           L Види психолого-педагогічної діагностики 2 3 4
           L Принципи та вимоги до проведення психолого-педагогічної діагностики 2
           L Класифікація методів психолого-педагогічної діагностики 2
           L Взаємини в колективі як одна з основних проблем соціально-педагогічної практики 2
           L Переваги та недоліки психолого-педагогічного тестування 2 3
      L Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти 2 3 4 5 6 7 8
      L Застосування групових форм навчання у ПТНЗ
           L Групова та колективна форма організації діяльності студентів. Історія виникнення 2
           L Сутність групової форми навчання
           L Функції групової навчальної діяльності 2
           L Основні ознаки кооперативної групової роботи 2
           L Організація групової навчально-пізнавальної діяльності у ПТНЗ
           L Групова форма організації навчальної діяльності у ПТНЗ
           L Ефективність застосування групової форми навчання у ПТНЗ
      L Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні 2 3 4 5 6 7
      L Інформаційні технології на уроках хімії
           L Основні напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі 2
           L Застосування інформаційних технологій на уроках хімії 2
      L Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ 2 3 4 5 6
      L Самостійна учбова діяльність молодших школярів
           L Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів
           L Самостійна робота учнів як метод навчання 2 3
           L Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи 2 3 4
           L Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2
           L Авторські пропозиції 2 3
      L Формування естетичних цінностей молодших школярів засобами мистецтва
           L Суть формування естетичних цінностей 2
           L Поняття "виховання”, "естетичні цінності” 2 3 4
           L Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання цінностей
           L Шляхи і форми естетичного виховання школярів 2 3
           L Психологічні основи процесу естетичного сприймання
           L Формування естетичних цінностей засобами образотворчого мистецтва і літератури
           L Формування естетичних цінностей засобами музики і співів
           L Художня самодіяльність як засіб формування естетичних цінностей 2
           L Фрагменти уроків з музики, образотворчого мистецтва та праці 2 3 4 5
      L Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь 2 3
      L Педагогічний такт і особа вчителя
           L Основні види педагогічної діяльності 2 3
           L Структура педагогічної діяльності
           L Вчитель як суб'єкт педагогічної діяльності
           L Професійно обумовлені вимоги до особи педагога 2
           L Педагогічний такт і справедливість як критерії професіоналізму вчителя 2
      L Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
           L Середньовічні Університети як фактор формування західноєвропейської науки
           L Університет і його становлення
           L Освіта в Середньовічному суспільстві
           L Концепції Університету 2
           L Організація учбового процесу 2 3
           L Розвиток науки в епоху Відродження
           L Основні риси Епохи Відродження
           L Свобода і світський індивідуалізм
           L Проникнення гуманізму в університети 2
           L Наука Відродження 2 3
      L Методика проведення лабораторних занять з курсу "Застосування ІКТ у навчальному процесі з математики"
           L Роль та місце ІКТ при підготовці майбутніх вчителів математики 2 3 4 5
           L Лабораторні заняття як форма організації процесу навчання математики 2 3
           L Психолого — педагогічні основи вивчення курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики» 2 3 4
           L Методичні вимоги щодо вибору навчальної програми з курсу «Застосування ІКТ у процесі навчання математики» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Організаційна структура Академії педагогічних наук України
           L Історія творення
           L Структура АПН України
           L Відділення теорії та історії педагогіки 2
           L Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті
           L Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
           L Відділення педагогіки і психології вищої школи 2 3
           L Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти 2
      L Спільна робота сім’ї та школи в педагогічному процесі
           L Методика виховання загальноосвітньої школи 2 3 4 5
           L Спільна робота сім’ї та загальноосвітньої школи в педагогічному процесі 2 3 4
           L Духовність в процесі педагогічного виховання
      L Розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами нестандартних технік
           L Образотворче мистецтво та його вплив на розвиток творчості дошкільників 2
           L Модель мистецької діяльності дітей в дошкільному закладі
           L Розвиток зображувально-художніх здібностей дітей
           L Малювання пальчиком, долонею
           L Штампування тичком, зібганим папером, штампами, губкою
           L Малювання квачиком, зубною щіткою, сухим пензлем
           L Малювання свічкою, пір’ям
           L Малювання на яєчній шкарлупі, з використанням крупів, рельєфними фарбами, по-вологому
           L Інтегровані заняття та їх роль в активізації дитячої творчості в процесі художньо-практичної діяльності 2 3
           L Використання елементів психогімнастики на заняттях з малювання
           L Робота з батьками з питання розвитку у дітей мистецьких здібностей
      L Використання комп’ютерів під час викладання різних предметів
           L Використання комп’ютерів в школі
           L Використання комп’ютерів під час вивчення математики 2
           L Використання комп’ютерів під час вивчення фізики
           L Використання комп’ютерів під час вивчення хімії
           L Використання комп’ютерів під час вивчення географії та біології
           L Використання комп’ютерів у початковій школі
           L Якість та ефективність мультимедійних засобів навчання 2
      L Структура та зміст віщої освіти
           L Соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні 2
           L Види навчальних закладів 2
           L Освіта і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства 2
           L Характеристика загальних закономірностей педагогічного процесу 2
           L Моделі освіти 2
           L Принципи педагогічного процесу. Їх значення та вплив на забезпечення якості ефективності педагогічного процесу в вищій школі 2
           L Організація та прогнозування освітньої галузі 2 3 4 5 6 7
      L Екологічна освіта на уроках біології
           L Поняття про екологічне виховання, його принципи та завдання 2 3 4 5
           L Стратегія та зміст екологічної освіти 2 3
           L Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання учнів 2 3
           L Особливості екологічного виховання в процесі викладання біології 2 3 4
      L Використання електронних вимірників тиску у навчальному процесі з фізики
           L Історія відкриття 2
           L Прилади для вимірювання атмосферного тиску 2 3
           L Передавання тиску рідиною. Закон Паскаля 2
           L Залежність тиску рідини на дно посудини від висоти стовпа й густини 2
           L Незалежність тиску рідини на дно посудини від її форми
           L Напрям і величина тиску всередині рідини
           L Сила тиску рідини на дно посудини
           L Закон Архімеда
           L Вивчення умов плавання тіла за допомогою картезіанського водолаза
           L Будова і дія металевого манометра 2
           L Датчики тиску, складу газу, швидкості потоку й витрати газу 2 3 4 5
      L Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників
           L Заняття образотворчої діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей
           L Розвиток інтересу до зображувальної дійсності у дітей молодшого шкільного віку під час гри
           L Формування художніх здібностей учнів на заняттях гуртка образотворчого мистецтва у грі 2 3 4
           L Натюрморт, як жанр образотворчого мистецтва 2
           L Використання елементів гри на уроках в початкових класах 2
           L Особливості занять в гуртку образотворчого мистецтва
           L Педагогічний експеримент 2 3
      L Духовний розвиток особистості дитини засобами позашкільної освіти
           L Поняття духовності в житті людини
           L Критерії та рівні сформованості духовних якостей в учнів 2
           L Розвиток творчої особистості в позашкільній освіті 2 3
           L Етичне виховання як основа духовного розвитку дитини 2
           L Національне виховання як основа розвитку духовності вихованців 2 3 4 5
           L Трудове виховання – невід’ємна складова духовного розвитку дитини 2 3
      L Особистісно-орієнтоване викладання зарубіжної літератури 2 3 4 5 6
      L Застосування методів і засобів народної педагогіки у практиці шкільної освіти
           L Формування концепції народної педагогіки і її характерні особливості 2
           L Мета і зміст виховання та навчання 2
           L Основні напрямки використання народної педагогіки у виховному та начальному процесах 2 3
           L Використання природовідповідних засад народної педагогіки у змісті шкільного виховання та навчання 2 3
      L Особливості організації вивчення математики в різновіковій групі
           L Видатні педагоги про значення та організаційні роботи з дітьми різновікових груп 2 3 4 5 6
           L Типи занять з математикою в різновіковій групі та їх варіантність 2 3 4
           L Планування роботи з математики в різновіковій групі 2 3 4 5 6 7 8
           L Констатуючий експеримент діагностування дітей різних вікових груп. Виявлення рівня математичного розвитку
           L Формуючий експеримент, система роботи. Ігри для різних рівнів 2
      L Реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі професійної школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
           L Особливості розвитку комунікативних умінь і навичок у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Вивчення, аналіз і узагальнення педагогічного досвіду з окресленої проблеми 2 3 4 5
           L Формування комунікативних умінь і навичок з розвитку зв’язного мовлення
           L Основні чинники формування комунікативних умінь 2
           L Робота із практичної стилістики у школі
           L Система завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь учнів з урахуванням міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики формування мовленнєвої комунікації 2 3
           L Переказ як ефективний засіб розвитку мислення і мовлення 2
           L Твір як одна з головних форм роботи із розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі
           L Наука про тести
           L Навчальний тест 2 3 4
           L Класи і види тестів
           L Гомогенні тести
           L Гетерогенні тести
           L Інтегровані тести
           L Адаптивні тести
           L Критеріально-орієнтовані тести
           L Принципи добору змісту тестових завдань 2
           L Поняття складності тесту і його вплив на оцінку знань 2
           L Оцінювання, оцінка і вимір знань
           L Поняття ефективності тесту
      L Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школі
           L Поняття "ввічливість". Зміст і чинники, що впливають на його розвиток 2 3
           L Засоби, методи і прийоми навчання ввічливості на уроках англійської мови 2 3 4 5 6 7
           L Педагогічні для психологічні аспекти формування мовної ввічливості як компонента іншомовного навчання 2 3
           L Особливості формування знань, умінь і навиків для розвитку мовної ввічливості в англійській мові 2 3 4 5 6
           L Система знань, необхідних школяру для розвитку у нього мовної ввічливості 2 3 4
           L Ефективність розробленої системи навчання 2 3 4 5 6
      L Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості соціальних педагогів
           L Стресостійкість як вид психологічної стійкості особистості 2 3 4
           L Особливості комунікативної професійної компетентності соціального педагога 2 3 4 5
           L Єдність змісту і технологій у формуванні комунікативної компетентності соціального педагога як засіб підвищення стресостійкості 2 3 4
           L Методологічні аспекти організації експериментально-дослідницької роботи 2 3 4
           L Психологічна діагностика стресостійкості та комунікативної компетентності соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості міжособистісної взаємодії у стресових ситуаціях 2 3 4
           L Основні напрямки формування стресостійкості у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4
           L Оволодіння комунікативними професійними якостями соціального працівника як умова його успішної діяльності 2 3 4
      L Формування мовних знань та навичок на уроках англійської мови в початковій школі
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2
           L Особливості навчання фонетики, лексики і граматики англійської мови в початковій школі 2 3 4 5
           L Робота над формуванням мовних знань та навичок з фонетики в початковій школі 2 3
           L Методика формуванням мовних знань та навичок з лексики і граматики на уроках англійської мови 2 3 4 5 6
      L Методика вивчення прикметника в початковій школі
           L Зміст уроків української мови 2 3
           L Психолого–педагогічні особливості уроків 2 3 4
           L Зміст та завдання методики вивчення прикметника в початковій школі 2 3 4
           L Методика вивчення прикметника 2
           L Авторські пропозиції
      L Особистісні відносини вчителя і учня
           L Педагогічні здібності – поєднання психологічних та особистісних якостей вчителя 2
           L Психолого-педагогічні умови формування особистісних цінностей майбутнього вчителя 2 3
      L Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Досвід як філософська,соціальна, культурно-освітня категорія 2 3 4
           L Зміст, категоріальні ознаки поняття соціокультурного досвіду 2 3 4 5 6 7 8
           L Спільна творча діяльність як основа формування досвіду 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальні дослідження молодших школярів у спільній образотворчій діяльності
           L Критерії оцінки та показники соціокультурного досвіду 2 3 4 5 6
           L Організація педагогічної роботи з формування соціокультурного досвіду молодших школярів 2 3 4 5
           L Динаміка досягнень у сформованості первинного економічного досвіду 2 3 4 5
      L Використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу 2 3
      L Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
           L Необхідність запровадження проблемного навчання
           L Історія виникнення проблемного навчання 2
           L Проблемно-орієнтоване навчання 2
           L Проблемні ситуації, правила і прийоми їх створення 2 3 4 5
           L Приклади навчальних планів занять з використанням проблемних ситуацій 2
      L Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства
           L Засоби навчання. Їх види та функції
           L Технічні засоби навчання та умови їх використання
           L Обґрунтування необхідності впровадження в учбовий процес технічних засобів навчання 2 3 4
           L Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства 2
           L Значення технічних засобів при вивченні курсу природознавства 2 3 4
           L Особливості використання програмно-методичного забезпечення для створення дидактичних засобів навчання на уроках природознавства
           L Розробка уроку по предмету «Я і Україна» із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера 2
      L Сутність педагогічного проектування
           L Аналіз поняття «проект» та «проектна технологія» у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців 2 3
           L Зміст проектної технології та класифікація проектів 2 3 4
           L Сутність поняття «педагогічне проектування» 2 3
           L Принципи та види педагогічного проектування 2 3 4
           L Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності 2
           L Етапи педагогічного проектування 2 3
           L Технології створення педагогічного проекту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Використання комп'ютера на уроках рідної мови
           L Зміст уроків української мови 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості уроків 2 3
           L Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках української мови
           L Використання персонального комп'ютера вчителем початкових класів 2 3
           L Розробка дидактичних засобів на уроках української мови 2
           L Практика впровадження 2 3
      L Театралізація і драматизація як метод активного навчання
           L Розвиток уявлень про поняття «театралізація»
           L Характеристика театралізованих ігор 2
           L Метод розвитку творчого самопочуття
           L Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей
           L Драматизація як метод навчання
           L Формування у дітей творчих здібностей 2
           L Гра-драматизація як засіб розвитку акторських здібностей дітей
           L Види драматизації 2
      L Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Ігрова діяльність як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Основні види дидактичних ігор в початковій школі 2 3 4
           L Специфіка використання дидактичних ігор образотворчого змісту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Реабілітаційно-педагогічна робота з підлітками девіантної поведінки
           L Історична ретроспектива становлення реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками 2 3
           L Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку 2 3 4
           L Типологія девіантної поведінки серед підлітків 2 3 4
           L Технологічні аспекти реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки 2 3 4
           L Діагностика рівня схильності осіб підліткового віку до проявів девіантної поведінки 2 3 4
           L Шляхи удосконалення реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки 2 3
           L Освітлення в кабінеті Служби у справах дітей адміністрації Центрального району міста Миколаєва 2 3 4 5 6
      L Позакласна робота з інформатики
           L Інтелектуальна гра „Турнір знавців інформатики” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Конкурс „Містер інформатика” 2 3
           L Конкурс „Золотий диск” 2 3 4 5 6 7 8
      L Українська народна вишивка та її ціннісний світ як засіб розвитку національної свідомості
           L Формування національної свідомості на уроках трудового навчання
           L Трудове навчання у державному стандарті базової і повної середньої освіти
           L Історія української народної вишивки
           L Орнаменти української вишивки
           L Особливості вишивки у кожному із регіонів України 2
           L Аналіз програми трудового навчання у початкових класах 2 3
           L План-конспект уроку трудового навчання на тему: "Шов вперед голкою. Шов назад голкою. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки 2
           L Методологічні рекомендації щодо роботи вчителя з учнями під час вивчення тем з вишивання у початкових класах
           L Метод анкетування на уроках трудового навчання 2
      L Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках образотворчого мистецтва в процесі вивчення пейзажного жанру
           L Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у системі навчання образотворчому мистецтву як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Пейзажний жанр у живописі: історичний аспект. Внесок голландських та російських митців у розвиток пейзажного жанру 2 3 4 5 6
           L Види пейзажного живопису 2 3
           L Основи композиції у пейзажі. Лінійна та повітряна перспектива. Колористичні завдання та техніки виконання пейзажу 2 3 4 5 6
           L Місце пейзажного жанру в образотворчій діяльності учнів 2 3
           L Шляхи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення пейзажного жанру
           L Конспект уроку для 6-го класу за програмою "Образотворче мистецтво" 2 3 4 5 6
           L Процес виникнення творчого задуму: пошук художнього образу, композиції, вибір техніки 2
           L Реалізація творчого задуму. Технологія виконання творчої роботи 2 3
      L Особливості взаємодії вчителя та учнів на уроках іноземної мови
           L Функції вчителя та основні вимоги до його теоретичної та практичної підготовки 2 3
           L Основні принципи навчання іноземним мовам 2 3
           L Суть уроку іноземної мови та вимоги до нього 2 3
           L Типи та структура уроку іноземної мови 2
           L Комунікативний метод навчання іноземних мов 2
           L Здійснення диференційованого метод в процесі навчання іноземної мови
           L Особливості гуманістичного та особистісного методу у навчанні іноземної мови 2 3
      L Особливості спілкування в молодшому шкільному віці
           L Проблема спілкування в вітчизняній психології 2
           L Зарубіжні психологи про проблему спілкування
           L Спілкування у віковій та педагогічний психології 2
           L Спілкування молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Дослідження проблеми спілкування в учнів початкових класів 2 3 4 5 6
      L Нумерація багатоцифрових чисел
           L Методика вивчення нумерації чотирицифрових чисел 2
           L Методика вивчення нумерації п’ятицифрових чисел
           L Методика вивчення нумерації шестицифрових чисел 2 3 4 5
      L Процес підготовки спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2 3 4
           L Проектування кваліфікаційної характеристики спеціаліста 2 3
           L Розробка змісту професійної підготовки спеціаліста 2 3 4 5 6 7
           L Проектування технологій навчання за темою «Сировина в хімічному виробництві» з дисципліни «Спецтехнологія з основами загальної хімічної 2 3 4 5 6 7
           L Проектування технологій формування виконавчих дій
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми
           L Розробка бінарних дій викладача та учнів на уроці «Сировина у хімічному виробництві» 2
      L Формування іміджу викладача у вищому навчальному закладі
           L Загальна культура педагога
           L Професійна культура викладача 2 3
           L Педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу 2
           L Самовиховання викладача 2
      L Проведення екзаменів та заліків у вищій школі
           L Загальна характеристика заліків та їх методологічне значення 2 3
           L Залік – як одна з основних форм перевірки знань у вищій школі 2
           L Організація проведення семестрового контролю
           L Оформлення результатів проведених заліків 2 3
      L Соціально-педагогічна модель гармонізації соціального середовища школи
           L Гармонізація соціального середовища як соціально педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Особливості соціального середовища школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Модель гармонізації соціального середовища школи 2 3 4 5 6
           L Теоретичне обґрунтування програми «Гармонізація соціальним педагогом соціального середовища школи» 2 3 4
           L Впровадження програми "Гармонізація соціальним педагогом соціального середовища школи" 2 3 4 5
      L Естетичне виховання школярів
           L Роль естетичного виховання в розвитку особистості 2
           L Формування естетичної культури особистості школярів 2 3 4
           L Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах 2 3
           L Значення засобів народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів 2
      L Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей
           L Вивчення літературних джерел з питань виникнення розумової відсталості у дітей 2 3
           L Класифікація олігофреній 2 3
           L Особливості формування лексико-граматичної сторони мовлення 2 3
           L Формування фонетико-фонетичної сторони мовлення в осіб з інтелектуальними порушеннями 2 3
           L Особливості писемного мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями 2 3 4 5
      L Виховна робота на уроках математики
           L Виховання учнів математикою 2
           L Незвичайні творчі вправи до уроків математики 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Процес виховного навчання на уроках математики
           L Форми виховної роботи 2 3 4 5 6
           L Розробка методики виховних форм навчання учнів школи на уроках математики 2 3 4 5 6
      L Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
           L Актуальні проблеми громадянської освіти в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Ідеї української державності та її відображення у шкільному курсі вітчизняної історії 2 3 4 5 6
           L Формування національної свідомості на уроках історії України в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Розвиток мовлення молодших школярів
           L Методичні характеристики розвитку мовлення учнів
           L Основні напрямки роботи з розвитку мовлення в початковій школі 2 3
           L Причини мовленнєвих помилок молодших школярів та їх аналіз 2 3
           L Граматичний лад мовлення молодших школярів та його характеристика 2
           L Розвиток мовлення молодших школярів у процесі вивчення частин мови 2 3 4 5
           L Загальні характеристики морфологічного складу мовлення учнів

Всього сторінок: 5023

Актуально про педагогіку:

Методика експериментального дослідження
Враховуючи особливу сенситивність дітей молодшого шкільного віку, їхню підвищену почуттєво-емоційну сприйнятливість, можна зробити висновок, що цей віковий період є найбільш сприятливим для залучення дітей до вивчення національної спадщини - творів українського народного мистецтва, які акумулюють к ...

Розробки уроків з теми “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні ”
Урок № 1 (зразок 1) Тема: Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки Мета. навчальна: узагальнити знання учнів про одноклітинні організми, про найпростіших — збудників небезпечних хвороб, визначити методи профілактики дизентерії, малярії, лейшманіозу, токсоплазмозу, ознайо ...

Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах
І. Загальні положення Відповідальними за проведення масових заходів (вечорів, концертів .) і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки є заступник директора з виховної роботи та відповідальний за електро- і пожежну безпеку. Заступник директора з виховної роботи і відпо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com